Meta-analyysi: Magnesium alentaa kohonnutta verenpainetta

Amerikkalaisten ja japanilaisten yliopistojen julkaisema meta-analyysi (koostetutkimus) tarkasteli 34 satunnaistettua lumekontrolloitua kaksoissokkotutkimusta, joihin oli osallistunut 2 028 henkilöä. Puolet koehenkilöistä oli saanut magnesiumlisää verenpaineensa hoitoon. Magnesiumin päiväannos oli keskimäärin 368 mg/vrk ja vaikutusjakso noin 3 kuukautta. Magnesiumhoito suurensi seerumin magnesiumin pitoisuutta ja alensi merkitsevästi sekä systolista (keskimäärin 2 mmHg) että diastolista (1,78 mmHg) verenpainetta. Tutkijat päättelivät, että noin 300 mg magnesiumia päivässä alentaa kohonnutta verenpainetta jo kuukaudessa.

Tulokset osoittavat vakuuttavasti, että magnesiumia kannattaa käyttää ravintolisänä kohonneen verenpaineen hoitoon joko yksin tai täydentämään lääkehoitoa. Tätä tosiasiaa ei käy enää kiistäminen.

Taulukosta käyvät ilmi eri tutkimuksissa annetut Mg-suolat

Ennestään tiedetään lisäksi, että magnesium ehkäisee ja hoitaa sydämen rytmihäiriöitä ja vahvistaa sydän- ja luurankolihaksia sekä ehkäisee ja hoitaa masennusta. Magnesium on erityisen tärkeä ravintolisä kuntoilijoille ja urheilijoille sekä tyypin 2 diabeetikoille ja sydänpotilaille, kuten lisätietoja-kohdan kirjallisuuskatsauksesta käy ilmi.

Zhang X, Li Y, Del Gobbo LC, Rosanoff A, Wang J, Zhang W, Song Y. Effects of Magnesium Supplementation on Blood Pressure: A Meta-Analysis of Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trials. Hypertension. 2016 Aug;68(2):324-33. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07664. Free Full Text