D-vitamiinivaje heikentää ikääntyvien kognitiivisia taitoja

D-vitamiinin piilevä puute on yleinen ja heikentää ikäihmisten henkisiä kykyjä ja taitoja, ilmenee 1 200 yli 60-vuotiaan kiinalaisen miehen ja naisen seurantatutkimuksesta (Chinese Longitudinal Health Longevity Survey). Sen tekivät amerikkalaisen Duke-yliopiston tutkijat. Yhdysvalloissa tehohoidossa oleville potilaille annetaan D-vitamiinia 1 250 – 2 500 mikrogrammaa päivässä, jolloin sairaalahoidon tarve vähenee 2–3 viikkoa.

Seurannan alkaessa, jolloin veriplasman D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) analysoitiin, kenelläkään tutkituista henkilöistä ei todettu henkisten toimintoja heikentymisiä Mini-Mental State Examination (MMSE) testissä. Sen tehtävät heijastavat kielellisiä kykyjä, orientaatiota, mieleenpainamista ja palauttamista, tarkkaavaisuutta/toiminnanohjausta, laskutaitoa ja hahmotuskykyä. Testin kokonaispistemäärä on 30 ja tehdyt virheet vähentävät sitä. 24 pistettä ja vähemmän on yleensä poikkeava. Tässä tutkimuksessa kuitenkin vähintään 18 pistettä katsottiin vielä normaaliksi ikäihmisille. Seurannan aikana alle 18 pisteen tuloksia tuli pääasiassa niille henkilöille, joiden S-D-25 kuului alimpaan neljännekseen. Tähän ryhmään kuuluvilla oli kaksinkertainen <18 pisteen riski.

Tämä ikääntyvien seurantatutkimus osoittaa, että matalat S-D-25-pitoisuudet liittyvät henkisen toimintakyvyn heikkenemiseen, sanoo tutkimusta johtanut professori David B. Matcher (Director of the Health Services and Systems Research Programme Duke-NUS Medical School, Singapore).

D-vitamiini ehkäisee ikääntyneiden ihmisten Alzheimerin tautia ja muita dementioita, kirjoittaa ranskalainen geriatri ja D-vitamiinitutkija Cédric Annweiler artikkelissaan 26.4.2016. Hän suosittelee seerumin D-vitamiinin pitoisuuden nostamista tutkimustiedon edellyttämälle tasolle. Nykyinen suositus yli 75-vuotiaille on vain 20 µg/vrk ja sitä nuoremmille 10 µg/vrk. Todellinen tarve on moninkertainen.

Amerikkalaisen Emory-yliopiston klinikan tehohoidossa oleville potilaille annettiin viitenä peräkkäisenä päivänä D-vitamiinia joko 1 250 tai 2 500 mikrogrammaa/vrk, jolloin sairaalassaoloaika lyheni 2-3 viikkoa lumehoitoon verrattuna. Sivuvaikutuksia ei ilmennyt (Han ym. 2016). Tämäkin tutkimus osoittaa, kuinka suuri hoitovaikutus D-vitamiinilla voi olla vaikeissa sairauksissa ja kuinka naurettavia suomalaisten "asiantuntijoiden" väitteet D-vitamiinin yliannostelusta ovat.

Matchar DB, Chei C-L, Yin Z-X et al. Vitamin D Levels and the Risk of Cognitive Decline in Chinese Elderly People: the Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey. Journal of Gerontology A Biol Sci Med Sci (2016) doi: 10.1093/gerona/glw128. First published online: July 12, 2016.
Han JE, Jones JL, Tangpricha V, et al. High Dose Vitamin D Administration in Ventilated Intensive Care Unit Patients: A Pilot Double Blind Randomized Control Trial. Journal of Clinical and Translational Endocrinology. 2016 Jun;4:59-65. Epub 2016 May 5.