Kalaöljy alentaa kohonneita triglyseridejä

Monissa kliinisissä tutkimuksissa on jo aikaisemminkin osoitettu, että etyyliesteröity kalaöljy alentaa kohonneita triglyseridejä tehokkaasti ja turvallisesti. Triglyseridejä pidetään sepelvaltimotaudin, diabeteksen ja haimasyövän riskitekijänä. Uusi eteläkorealainen tutkimus vertasi kolesterolilääkitystä ja kalaöljyä kohonneiden triglyseridien alentamisessa. Triglyseridien viitearvo on alle 1,7 mmol/l.

Tulokset analysoitiin yli 2 000 potilaalta, joiden seerumin triglyseridien pitoisuus oli ollut koholla ennen hoidon alkua. Osalla pitoisuus oli ollut 2,26– 5,65 mmol/l ja osalla yli 5,65 mmol/l. Analyysissa heidät jaettiin kolmeen ryhmään, joille oli annettu joko

1.    pelkkää statiinihoitoa tai
2.    pelkkää kalaöljyhoitoa tahi
3.    statiinien ja kalaöljyn yhdistelmähoitoa

Seurantajakso kesti kolme kuukautta. Triglyseridit mitattiin potilaiden seerumista alussa ja lopussa. Kalaöljynä annettiin etyyliesteröityä E-EPA + E-DHA -valmistetta, jonka päiväannos oli kaksi kapselia ja omega-3-pitoisuus yhteensä 1 689 mg.

Niillä potilailla, joiden triglyseridien pitoisuus oli ollut 2,26–5,65mmol/l, pitoisuus pieneni seuraavasti:

1. statiineja saaneilla 16 ± 2,8 %,
2. kalaöljyryhmässä 28 ± 2,8 % ja
3. statiini + kalaöljy –ryhmässä  29 ± 2,3 %.  

Niillä potilailla, joiden triglyseridit olivat olleet yli 5,56 mmol/l, pitoisuudet pienenivät yli puolella (54 ± 7,3 %, 55,8 ± 3,5 % ja 51,8 ± 6,8 %), mutta ryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja.

Johtopäätökset: Etyyliesteröidyn kalaöljyn käyttö on perusteltua kohonneiden triglyseridien alentamiseen. Päiväannoksen tulee kuitenkin olla riittävän suuri.

Samat tutkijat osoittivat jo vuonna 2010 pienemmässä 171 potilaan aineistossa, että etyyliesteröity kalaöljy tehostaa simvastatiinilääkitystä triglyseridien alentamisessa. Kalaöljy + simvastatiini –ryhmässä triglyseridit alenivat 41 %, mutta pelkästään simvastatiinia saaneilla vain 14 %. Perusteellinen kirjallisuuskatsaus selvittää tarkoin, kuinka uudet farmakologiset kalaöljyvalmisteet alentavat kohonneita triglyseridejä ja vähentävät siten sydän- ja verisuonitautien ja haimatulehduksen riskiä (Backes ym. 2016). E-EPAa on tutkittu paljon kliinisesti mm. Yhdysvalloissa, ja se korjaa hyvin veren rasvahäiriöitä, kohonneita triglyseridejä sekä jännöskolesterolia (Bays ym. 2016, Ballantyne ym. 2016).

Näin kalaöljy alentaa kohonneita triglysderidejä:
1. lipoproteiinilipaasin aktiivisuus lisääntyy, jolloin VLDL:ään sitoutuneet truiglyseridit hydrolysoituvat

2. maksan valmistama VLDL vähenee, kun kalaöljy vaimentaa apoB:n truotantoa

3. maksan glykogeeni. ja rasvahapposyntetaasin aktiivisuus vähenee, jolloin maksa valmistaa vähenmmän triglyseridejä

 4. rasvahappojen hapetus peroksimeissa ja mitokondrioissa vähenee kun PPARα/δ aktivoituu.

Suomessa etyyliesteröityjä kalaöljyjä saa ostaa vapaasti terveyskaupoista, apteekeista ja markettien luontaistuoteosastoilta. Parhaissa tuotteissa on mukana D3-vitamiinia, mikä lisää tehoa.

Kim HS, Kim H, Jeong YJ, et al. Comparative analysis of the efficacy of omega-3 fatty acids for hypertriglyceridaemia management in Korea. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2016 Jul 18. doi: 10.1111/jcpt.12423.

Backes J, Anzalone D, Hilleman D, Catini J. The clinical relevance of omega-3 fatty acids in the management of hypertriglyceridemia. Lipids in Health and Disease. 2016 Jul 22;15(1):118. doi: 10.1186/s12944-016-0286-4. Review.
Bays HE, Ballantyne CM, Doyle RT Jr, Juliano RA, Philip S. Icosapent ethyl: Eicosapentaenoic acid concentration and triglyceride-lowering effects across clinical studies. Prostaglandins and Other Lipid Mediators. 2016 Jul 11. pii: S1098-8823(16)30054-5. doi: 10.1016/j.prostaglandins.2016.07.007.
Ballantyne CM, Bays HE, Philip S, et al. Icosapent ethyl (eicosapentaenoic acid ethyl ester): Effects on remnant-like particle cholesterol from the MARINE and ANCHOR studies. Atherosclerosis. 2016 Aug 20;253:81-87. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.08.005. Free Full Text pdf


Current Opinion on Clinical Nutrition and Metabolic Care -lehden pääkirjoitus uusista omega-3-tutkimuksista kardiologiassa
Jia X, Kohli P, Virani SS. Omega-3 Fatty Acid and Cardiovascular Outcomes: Insights From Recent Clinical Trials. Review. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 10;21(1):1. doi: 10.1007/s11883-019-0763-0.
Preston Mason R. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 12;21(1):2. doi: 10.1007/s11883-019-0762-1. Free Full Text