Seleeni ja ubikinoni puolittavat sydänkuolemat

Seleenin ja ubikinonin yhtaikainen nauttiminen ehkäisee yli 70-vuotiaiden ihmisten turhia sydänkuolemia, osoittaa Ruotsissa tehty laaja viiden vuoden seurantatutkimus. Se tukee sitä, mitä olen puhunut ja kirjoittanut viimeisten 30 vuoden aikana ravintolisien hyödyllisyydestä.

Tukholman Karoliinisen Instituutin (KI) ja Linköpingin yliopiston tutkijat mittasivat 668 ruotsalaisen seerumin seleenipitoisuuden. Ikähaarukka oli 70–87 vuotta. Heistä 219 sai neljä vuotta päivittäin 200 mikrogrammaa (µg) orgaanista seleeniä ja 200 mg ubikinonia. Loput 449 koehenkilöä saivat joko lumetta (n = 222) tai eivät mitään ruoan lisänä (n = 227). Viiden vuoden aikana sattuneet sydänkuolemat rekisteröitiin kuolintodistusten ja ruuminavausten perusteella.

Alussa seerumin seleenipitoisuus oli keskimäärin 67,1 µg/l. Tulosten perusteella koehenkilöt luokiteltiin kolmeen ryhmään, <65 μg/l, 65–85 μg/l ja >85 μg/l. Ilman ravintolisiä olleessa verrokkiryhmässä sydänkuolemia sattui vähemmän (13 %) niillä, joiden seleenipitoisuus oli yli 85 µg/l kuin niillä, joilla pitoisuus oli alle 65 µg/l (24,1 %; P = 0,04). Seleeniä ja ubikinonia saaneissa ryhmissä oli noin puolta vähemmän sydänkuolemia kuin hoitamattomissa verrokkiryhmissä. Erot olivat sitä suurempia, mitä pienempi seerumin seleenipitoisuus oli ollut vaikutusjakson alussa. 

Tulokset puoltavat näiden ravintolisien samanaikaista käyttöä turhien sydänkuolemien ehkäisemiseksi. Viiden vuoden seurantatutulokset julkaistiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2012, jolloin ilmeni, että nämä ravintolisät ehkäisevät sydänkuolemia. Tulokset olisivat olleet todennäköisesti vieläkin paremmat, jos ihmiset olisivat alkaneet nauttia myös D-vitamiinia ja muita ravintolisiä jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Tästä tutkimuksesta on julkaistu muitakin raportteja lääkäreiden ammattilehdissä (klikkaa viereisen palstan linkkeihin). Amerikkalaiset sydänlääkärit suosittelevat ubikinonia sydämen vajaatoiminnan hoitoon, perustellen sitä nimenomaan tällä tutkimuksella.

Tutkimuksen voi lukea kokonaan maksutta alla olevasta linkistä. Tutkimussuunnitelma on luettavissa Clinicaltrials.gov-sivustolta linkistä NCT01443780.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J. Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. PLoS ONE 2016;11(7): e0157541. doi:10.1371/journal.pone.0157541 Free Full Text

Tohtori Tolosen kommmentti

Aloin antaa seleeniä, ubikinonia ja muita ravintolisiä 1980-luvun alussa omille potilailleni. Julkaisin niistä myös monia tutkimuksia, kirjoja ja artikkeleita. Kansanterveyslaitoksen (nyk. THL) ylijohtaja Jussi Huttunen, tutkimusprofessori Antti Aro, Helsingin yliopiston silloinen rehtori, lastenlääkäri Kari Raivio, arkkiatri Risto Pelkonen ja monet muut vaikutusvaltaiset kollegat hyökkäsivät rajusti ravintolisien käyttöä vastaan ja saivat lääketeollisuuden lahjomat terveystoimittajat puolelleen. Lääkäriseura Duodecim alkoi pilkata ravintolisien käyttöä "uskomushoidoksi". Uudet tutkimukset osoittavat ravintolisien vastustajien olleen väärässä ja aiheuttaneen suurta vahinkoa kansanterveydelle ja -taloudelle. Terveystaloustutkimusten mukaan ravintolisien käyttö säästää selvää rahaa. Toisen uuden analyysin mukaan E-EPAn käyttö sydäntautien hoidossa säästää suuresti terveydenhuollon kustannuksia.