Amerikkalaiset sydänlääkärit suosittelevat ubikinonia

Sydämen vajaatoiminta yleistyy iän myötä. Se on harvinainen alle 50-vuotiaalla, 60–69-vuotiaista sitä sairastaa kaksi sadasta, mutta yli 80-vuotiaista jo joka kymmenes. Tauti on yleisempi miehillä kuin naisilla. Noin puolet kaikista vajaatoimintaan sairastuneista kuolee viiden vuoden kuluessa oireiden ilmaantumisesta. Huolimatta käyvästä hoidosta tauti aiheuttaa usein sairaalahoidon tarvetta ja haittaa elämänlaatua. Potilaiden veren ubikinonin pitoisuus on tavallista pienempi, ja se ennustaa ennenaikaista kuolemaa, kirjoittavat amerikkalaiset sydänlääkärit Sylvia Oleck ja Hector O. Ventura uudessa artikkelissaan sydänlääkäreiden ammattilehdessä.

Kardiologit selostavat useita pienehköjä kliinisiä ubikinonitutkimuksia ja suurta kansainvälistä Q-SYMBIO-tutkimusta sekä meta-analyyseja eli koontitutkimuksia. Ne ovat osoittaneet, että ruoan lisänä nautittu ubikinoni (200 mg päivässä) parantaa heikentyneen sydämen iskuvoimaa ja vähentää potilaiden sydäntapahtumia ja jopa ennenaikaista kuolleisuutta.

Q-Symbio-tutkimus tehtiin Tanskassa, Ruotsissa, Itävallassa, Slovakiassa, Puolassa, Unkarissa, Intiassa, Malesiassa ja Australiassa. Hanketta johti sydäntautiprofessori Svend Aage Mortensen (Kööpenhaminan Rikshospitalet), ja se esiteltiin kardiologeille ensi kerran 25.–28. toukokuuta 2013 Lissabonissa pidetyssä Euroopan sydänlääkäreiden kongressissa. Tässä tutkimuksessa oli mukana 420 sydämen vajaatoimintaa sairastavaa henkilöä, joista puolet sai 200 mg ubikinonia päivässä. Se puolitti seuranta-ajan kuolleisuuden vakiohoitoon verrattuna.

Lääkärit vaativat ubikinonin lisäämistä sydämen vajaatoiminnan Käypä hoito -suosituksiin. Saksalainen sisätautiprofessori Holger Kiesewetter suositteli äskettäin saksalaisessa lääkärilehdessä ubikinonia kolesterolilääkkeiden (statiinien) haittavaikutusten hoitoon. [Suomessa THL:n eläköitynyt professori Antti Aro toivoi Diabetes-lehdessä 2008, että ”tämä turha ravintolisä poistuisi pian markkinoilta”. Antin toive ei ole toteutunut eikä toteudu.]

Katsauksen kirjoittaneet amerikkalaiset kardiologit edustavat seuraavia sairaaloita:

• Department of Cardiovascular Diseases, John Ochsner Heart and Vascular Institute, Ochsner Clinical School-University of Queensland School of Medicine, New Orleans, LA, USA. soleck@ochsner.org.

• Department of Cardiology, 1514 Jefferson Highway, New Orleans, LA, 70121, USA. soleck@ochsner.org.

• Department of Cardiovascular Diseases, John Ochsner Heart and Vascular Institute, Ochsner Clinical School-University of Queensland School of Medicine, New Orleans, LA, USA.

Oleck S, Ventura HO. Coenzyme Q10 and Utility in Heart Failure: Just Another Supplement? Current Heart Failure Reports. 2016 Jun 23. First online: 23 June 2016