Alkavassa sepelvaltimotaudissa vallitsee piilevä D-vitamiinin puute

Noin 25 000 suomalaista saa tänäkin vuonna sydäninfarktin ja noin 13 000 kuolee siihen. Sydäninfarkti johtuu sepelvaltimotaudista. Sen merkittävä syytekijä on piilevä D-vitamiinin puute, ilmenee uudesta amerikkalaisesta tutkimuksesta. Siinä D-vitamiinin puute liittyi oireettomien keski-ikäisten miesten alkavaan sepelvaltimotautiin, joka todennettiin tietokonekuvauksin. Tulokset vahvistavat mm. suomalaisia tutkimuksia, joiden mukaan D-vitamiinin piilevä puute altistaa lapsia myöhemmin elämässä sepelvaltimotaudille ja sydänkohtauksille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on tehnyt jättivirheen pitäessään D-vitamiinin saantisuosituksen liian pienenä.

Tutkimukseen osallistui 195 amerikkalaista miestä, iältään 40–49 vuotta. Heistä 98 oli valkoihoisia ja 97 japanilais-amerikkalaisia. Kaikilta mitattiin seerumin D-vitamiinin pitoisuus, joka suomalaisissa laboratorioissa merkitään S-D-25. Puutteen rajana pidettiin 20 ng/ml eli 50 nmol/l. Mahdollista sepelvaltimoiden kalkkiutumista tutkittiin Pittsburghin yliopistoklinikassa tietokonetomografialla käyttäen Agatstonin pisteytystä. Yli 10 pisteen tulkittiin merkitsevän alkavaa sepelvaltimotautia.

Alkavaa sepelvaltimotautia todettiin 27,2 prosentilla ja D-vitamiinivajetta 10,3 prosentilla miehistä. Sepelvaltimotautiin sairastuneet olivat muita vanhempia ja tukevampia ja he tupakoivat enemmän. Heillä ilmeni 3,31 kertaa muita useammin D-vitamiinin puutos.

Johtopäätökset: Keski-ikäisten miesten D-vitamiinivaje (S-D-25 alle 50 nmol/l) liittyy alkavaan subkliiniseen sepelvaltimotautiin. 

Myös Saudi-Arabiassa sepelvaltimotautiin sairastuneilla on usein erittäin pieni seerumin D-vitamiinin pitoisuus (jopa alle 25 nmol/l) (Aljefree ym. 2016).

Lee S, Ahuja V, Masaki K, et al.  A Significant Positive Association of Vitamin D Deficiency with Coronary Artery Calcification among Middle-aged Men: For the ERA JUMP Study. Journal of American College of Nutrition. 2016 Jun 17:1-7. [Epub ahead of print]
Aljefree NM, Lee P, Alsaqqaf JM, Ahmed F. Association between Vitamin D Status and Coronary Heart Disease among Adults in Saudi Arabia: A Case-Control Study. Healthcare (Basel). 2016 Oct 17;4(4). pii: E77. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Tulos on merkittävä, sillä D-vitamiinilla voidaan ehkäistä sepelvaltimotautia ja sydäninfarkteja. Tätä seikkaa ei ole lainkaan otettu huomioon D-vitamiinin saantisuositusta annettaessa. Niinpä se on aivan liian pieni valtimonkovetustaudin ehkäisyä ja hoitoa ajatellen.

Suomessa lasten D-vitamiinin saantia ja sen yhteyttä aikuisena ilmenevään valtimonkovettumatautiin selvitti työryhmä, jossa oli tutkijoita Turun, Tampereen, Helsingin ja Oulun yliopistoista, Kuopion yliopistollisesta sairaalasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) sekä Melbournen Royal Children’s Hospital -sairaalasta. D-vitamiinivajeen ja valtimoiden kovettumisen välillä vallitsi yhteys riippumatta perinteisistä sydänriskitekijöistä kuten verenpainetaudista, tupakoinnista, kolesterolista ja ylipainosta. Lääkäriseura Duodecim välitti uutisen tiedotusvälineille:  D-vitamiinin vähyys lapsuudessa saattaa suurentaa aikuisiän sydäntautiriskiä.