Nivelreuma ja D-vitamiini

Nivelreumaa sairastavat ihmiset potevat usein piilevää D-vitamiinin puutetta, jonka korjaaminen vaatii D-vitamiinia paljon viranomaisohjetta enemmän. Eteläkorealaisten reumalääkäreiden kirjallisuuskatsaus puoltaa D-vitamiinin reilua annostelua, sillä se voi vaimentaa taudin aktiivisuutta ja parantaa potilaan ennustetta. Minusta on epäeettistä jättää reumapotilas ilman vitamiini- ja muuta ravintolisähoitoa.

Reumalääkärit kävivät läpi 15 erillistutkimusta, joihin oli osallistunut 1 143 nivelreumapotilasta ja 963 tervettä samanikäistä verrokkia. Heiltä kaikilta oli mitattu seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25).

Reumaa sairastavien S-D-25-lukemat ovat paljon pienempiä kuin terveiden verrokkien. Tulos viittaa siihen, että D-vitamiinivaje voi altistaa reumalle. Kolmessatoista tutkimuksessa arvioitiin yhteensä 924 reumapotilaan S-D-25:n ja taudin aktiivisuuden suhdetta. Mitä pienempi S-D-25-lukema oli, sitä aktiivisempi oli reumatauti.

”Meta-analyysimme osoittaa, että reumapotilaiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus on merkittävästi tavanomaista pienempi ja he potevat useammin D-vitamiinin puutetta kuin terveet verrokit. S-D-25 korreloi käänteisesti taudin aktiivisuuteen”, päättelevät reumalääkärit.

Kirjoittajat edustavat seuraavia reumasairaaloita:

  1. Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Korea University College of Medicine, Seoul, Korea. lyhcgh@korea.ac.kr.
  2. Department of Rheumatology, Hanyang University Hospital for Rheumatic Diseases, Seoul, Korea.

Suomessa reumaprofessori Heikki Isomäki kirjoitti Helsingin Sanomissa jo vuonna 2001, että D-vitamiinin (silloinen) viranomaissuositus (5 µg/vrk) on 50 kertaa liian pieni. Reumapotilaiden tarve on 250 mikrogrammaa (µg) vuorokaudessa, totesi Isomäki. Kukaan ei lotkauttanut korvaansakaan hänen mielipiteelleen. Edelleenkin ”johtavat asiantuntijat” väittävät julkisuudessa, että viranomaissuositus (nykyään 10 µg/vrk) riittää kaikille, sekä terveille että sairaille. Minusta on epäeettistä olla antamatta reumapotilaille asianmukaista D-vitamiinihoitoa, jolla S-D-25 saadaan nousemaan hyvälle hoitotasolle, 125–150 nmol/l. Se voi parantaa merkittävästi potilaan ennustetta. [Virossa, Ranskassa, Espanjassa ja monissa muissa maissa S-D-25:n viiteväli on 75–250 nmol/l.]

Myös kalaöljy, berberiini, karnosiini ja ubikinoni lievittävät tutkitusti reuman oireita ja suojaavat siihen liittyviltä lisätaudeilta (lue lisää vieressä ja alla olevista linkeistä).

Lee YH, Bae SC. Vitamin D level in rheumatoid arthritis and its correlation with the disease activity: a meta-analysis. Clinical and Experimental Rheumatology. 2016 Apr 6. [Epub ahead of print]