Norjalais-argentiinalainen tutkimus: D-vitamiini suojaa sydänkuolemalta

Useat tutkimukset ovat osoittaneet tilastollisen yhteyden D-vitamiinin vähäisen saannin ja sydän- ja verisuonitautien välillä, kirjoittavat sydänlääkärit. He halusivat selvittää, kuinka paljon seerumissa pitäisi olla D-vitamiinia, jotta se ehkäisisi kokonais- ja sydänkuolleisuutta. Sydänkuolemalta suojaavaksi raja-arvoksi saatiin 70 nmol/l, sen alapuolella olevia kuoli enemmän kuin yläpuolella olevia kahden vuoden seurannan aikana. Tulokset osoittivat, että suomalaiset ravitsemustieteilijät ovat olleet väärässä väittäessään tiedotusvälineissä, että 50 nmol/l muka riittää kaikille. Sydänpotilas tarvitsee D-vitamiinia viranomaissuositusta enemmän.

Tutkimuksessa analysoitiin 871 norjalaisen ja 982 argentiinalaisen seerumin D-vitamiinin pitoisuus, joka Suomen laboratorioissa merkitään S-D-25. Kaikilla näillä potilailla (60 % miehiä, 40 % naisia) oli sydänperäisiksi epäiltyjä, sepelvaltimotautiin viittaavia rintakipuja. Potilaiden keski-ikä oli 65,7 ± 14,3 vuotta. Heidän seerumistaan analysoitiin S-D-25 Stavangerin yliopistoklinikan laboratoriossa. Keskimäärin koko aineiston S-D-25 oli 51,9 ± 18,0 nmol/l, miesten 54,1 ± 17,9 ja naisten 48,4 ± 17,5 nmol/l. Potilaiden terveydentilaa ja mahdollisia kuolemia seurattiin kaksi vuotta, jona aikana rekisteröitiin kaikki kuolemantapaukset ja niistä erikseen vielä sydänkuolemat.

Alle 40 nmol/l-ryhmään kuuluvia henkilöitä oli 255 ja heillä keskimääräinen pitoisuus oli 31,6 ± 6 nmol/l, eli alle 30 pitoisuuksia esiintyi monilla. Yli 70 nmol/l-ryhmässä oli 180 henkilöä, ja heidän keskimääräinen pitoisuutensa oli 82,4 ± 12,4 nmol/l.

Yhteensä 255 potilasta kuoli seurannan kuluessa. Kuolleisuus oli suurinta ryhmässä, jossa S-D-25 oli ollut alle 40 nmol/l. Sydänkuolemia sattui 150, joista 75 äkillisiä. Eniten sydänkuolemia sattui niille, joiden S-D-25 oli ollut alle 70 nmol/l. Tässä tutkimuksessa potilaille ei annettu D-vitamiinilisiä.

Lisäksi tutkijat ilmoittavat 86 norjalaisen ja 104 argentiinalaisen verenluovuttajan S-D-25-pitoisuudet (artikkelin taulukko 4). He olivat keski-iältään 46,0 ± 10,3 vuotiaita. Norjalaisten keskipitoisuus oli 62,4 ± 22,1 ja argentiinalaisten 53,5  ± 17,2 nmol/l. Norjalaiset söivät argentiinalaisia enemmän rasvaista kalaa, josta saa D-vitamiinia. Vertailun vuoksi: Virossa, Ranskassa ja Espanjassa viitearvot ovat 75–250 nmol/l.

Samat tutkijat osoittivat jo vuonna 2013, että D-vitamiinivaje voi olla kohtalokas sepelvaltimotautia poteville naisille. Verinäytteitä otettiin 982 potilaalta, joista 40 % oli naisia (65,9 ± 12,6 vuotta iältään). S-D-25-lukemat jaettiin neljään ryhmään (kvartaaliin), joihin muuttujia verrattiin. Kaikkiaan kuoli 173 henkilöä, joista 78 oli naisia. Seurannan aikana sydäntautiin kuoli 92 henkilöä (joista naisia 37). Naisilla matala S-D-25 osoittautui itsenäiseksi kokonais- ja sydänkuoleman riskitekijäksi, kun taas suurentuneet BNP (joka osoittaa sydämen vajaatoimintaa) ja hsCRP (joka osoittaa kroonista matala-asteista tulehdusta) ennustivat kuolemia yhtä lailla naisilla kuin miehilläkin. "D-vitamiinivaje ennustaa kuolemaa sepelvaltimotautia potevilla naisilla", päättelivät tutkijat (Naesgaard ym. 2013).

Uuden tutkimuksen tekivät yhdessä

   1Department of Cardiology, Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway; Department of Clinical Science, University of Bergen, Bergen, Norway.

   2Department of Cardiology, Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway; Department of Clinical Science, University of Bergen, Bergen, Norway; Cardiology Research Institute, Catholic University of Salta, Salta, Argentina.

   3Department of Research, Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway; Department of Clinical Medicine, University of Bergen, Bergen, Norway.

   4Department of Cardiology, Stavanger University Hospital , Stavanger , Norway.

   5Department of Clinical Science, University of Bergen, Bergen, Norway; Department of Internal Medicine, Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway.

   6Sigma Statistical Services , Balmullo , UK.

Naesgaard PA, León de la Fuente RA, Nilsen ST, et al. Suggested Cut-Off Values for Vitamin D as a Risk Marker for Total and Cardiac Death in Patients with Suspected Acute Coronary Syndrome. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2016 Feb 26;3:4. doi: 10.3389/fcvm.2016.00004. eCollection 2016. Free Full Text
Naesgaard PA, León de la Fuente RA, Nilsen ST, et al. Vitamin d predicts all-cause and cardiac mortality in females with suspected acute coronary syndrome: a comparison with brain natriuretic Peptide and high-sensitivity C-reactive protein. Cardiology Research and Practice. 2013;2013:398034. doi: 10.1155/2013/398034.