Ubikinonia verenpainepotilaille

Kohonnut verenpaine lisää tulehdusta aiheuttavien viestimolekyylien (sytokiinien) määrää valtimoiden sisäpinnalla eli endoteelissa, johon alkaa syntyä vaurioita. Ne voivat johtaa ajan myötä valtimon kovettumiseen ja ahtautumiseen, jolloin verenkierto vaikeutuu. Iranilaiset tutkijat selvittivät, voisiko ubikinonin anto ruuan lisänä ehkäistä näitä muutoksia. Tulokset olivat rohkaisevia.

Satunnaistettuun kolmen kuukauden mittaiseen kaksoissokkotutkimukseen valittiin 60 lievää verenpainetautia potevaa henkilöä. Heidät kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen (n=30) sai päivittäin yhden 100 mg:n ubikinonikapselin ja toinen (n=30) eli verrokkiryhmä sai samannäköisen ja -kokoisen laktoosikapselin. Näin koehenkilöt tai tutkijat eivät tienneet, kuka sai mitäkin valmistetta, ennen kuin koodi avattiin vaikutusjakson jälkeen. Kaikkien plasmasta mitattiin kokeen alussa ja lopussa tulehdussytokiinit IL6, IL2 ja TNF-α sekä adiponektiini ja hs-CRP.

Adiponektiinin pitoisuus lisääntyi ubikinonia saaneilla merkitsevästi enemmän (21,1 ± 14,5 –> 24,2 ± 15,5 ng/ml) kuin verrokeilla. Samalla vähenivät merkitsevästi tulehdussytokiinit IL6 (23 –> 16 pg/ml) ja hs-CRP (3,53 ± 3,36 –> 2,62 ± 2,51 mg/l). Sitä vastoin IL2 ja TNF-α eivät muuttuneet merkitsevästi kummassakaan ryhmässä.

Johtopäätökset: Päivittäinen ubikinonin (100 mg) nauttiminen voi alentaa tehokkaasti tulehdussytokiineja, kuten IL6 ja hs-CRP, ja lisätä adiponektiinia verenpainetautia sairastavilla potilailla.

Ubikinonin käyttö ravintolisänä on siis omiaan ehkäisemään verenpainetaudin aiheuttamia komplikaatioita. Tulokset vahvistavat aikaisempia tietoja, joiden mukaan ubikinoni ehkäisee ja vaimentaa kroonista matala-asteista tulehdusta, joka yhdessä hapetusstressin kanssa myllertää kaikissa pitkäaikaissairauksissa. Alla olevassa havaintokuvassa näkyvät valtimon seinämiäsä vuosikymmenten kuluessa tapahtuvat muutokset, jotka vähitellen johtavat ateroskleroosiin (kuva ei ole tästä tutkimuksesta).

valtimon kovettuminen

Bagheri Nesami N, Mozaffari-Khosravi H, Najarzadeh A, Salehifar E. The Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Pro-Inflammatory Factors and Adiponectin in Mildly Hypertensive Patients: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. International Journal of Vitamamin and Nutrition Research. 2015 Dec;85(3-4):156-164. PubMed