Nuorten omega-3-indeksi ja kognitiivinen suorituskyky

Sormenpäästä otetusta verinäytteestä voidaan määrittää omega-3-indeksi, joka kertoo koululaisen oppimiskyvystä ja muusta kognitiivisesta suorituskyvystä. Hollantilainen 266 oppilaan tutkimus osoitti, että mitä pienempi indeksi, sitä heikompi henkinen suorituskyky. Tulosten perusteella nuorille kannattaa antaa kalaöljyä, etenkin jos he syövät rasvaista kalaa harvoin tai eivät ollenkaan.

Hollannissa tehtiin 17 koulussa maailman ensimmäinen tutkimus, jossa mitattiin omega-3-indeksi ja sen tuloksia verrattiin kognitiiviseen suorituskykyyn. Tutkimukseen osallistui 266 oppilasta, 127 poikaa ja 139 tyttöä, iältään 13–15 vuotta. Indeksi oli keskimäärin yllättävän matala, alle 4 %, mikä selittyi osittain sillä, että lähes 14 % tutkituista ilmoitti, ettei syö koskaan kalaa. 77 % ilmoitti syövänsä kalaa epäsäännöllisesti (alle puolet suositellusta määrästä, josta saisi 450 mg DHA:ta + EPAa päivää kohti laskettuna), 8,4 % ilmoitti syövänsä vähintään puolet suositellusta määrästä ja vain 1 % söi kalaa useammin kuin kerran viikossa. Vain 16 prosentilla oppilaista indeksi oli yli 5 % (suositus 8–11 %).

omega-3-indeksi

Punasolun (RBC) kalvolta lasketaan kaikki rasvahapot, joista lasketaan omega-3-rasvahappojen osuus (%). Kuvassa tutkitulla alueella on kolme EPA- ja DHA-rasvahappoa. Muita rasvahappoja on 64. Omega-3:n osuus kaikista rasvahapoista on siis 3/64 eli 4 %, mikä on huono tulos. Ihannearvo on 8–11 % (tai yli).


Mitä pienempi indeksi oli, sitä heikompi oli kognitiivinen suorituskyky. 69 oppilaalla oli oppimisvaikeuksia, heistä 14:llä oli ADHD, 45:llä dysleksia (lukihäiriö) tai dyskalkulia (laskemishäiriö). Tulokset viittaavat siihen, että kalaöljyn nauttiminen ravintolisänä voi parantaa nuorten oppimiskykyä ja muuta kognititiota, etenkin jos kala ei maistu ja omega-3-indeksi on matala. Koko artikkelin voi lukea maksutta alla olevasta linkistä.

van der Wurff IS, von Schacky C, Berge K, Zeegers MP, Kirschner PA, de Groot RH. Association between Blood Omega-3 Index and Cognition in Typically Developing Dutch Adolescents. Nutrients. 2016 Jan 2;8(1). pii: E13. doi: 10.3390/nu8010013.
Free Full Text pdf