Kaamosmasennus ja D-vitamiinin piilevä puute

Liian niukka D-vitamiinin saanti voi aiheuttaa ja ylläpitää masennusta, osoittavat tutkimukset Suomesta ja ulkomailta. Uusia raportteja julkaistiin Islannista ja Etelä-Koreasta, joissa matala seerumin D-vitamiinin pitoisuus liittyi masennukseen. Tulokset tukevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusta, jonka mukaan suomalaistenkin D-vitamiinivaje aiheuttaa masennusta ja kääntäen, riittävä D-vitamiinin saanti voi ehkäistä masennusta ja säästää terveydenhuollon kuluja jopa 200 miljoonaa euroa vuodessa.

Islannissa tutkimukseen osallistui 5 006 henkilöä, iältään 66–99 vuotta, joiden verestä analysoitiin D-vitamiinin pitoisuus. He asuivat leveysasteella 64-66° N, mikä vastaa Suomessa Alajärvi-Kuusamo-linjaa. Masennusoireita kartoitettiin 15-kohtaisella lomakkeella Geriatric Depression Scale (GDS-15).

Seerumin D-vitamiinin pitoisuudet jaettiin kolmeen luokkaan:

  • <30 nmol/l
  • 30-49,9 nmol/l
  • ≥50 nmol/l

Yli 50 nmol/l pidettiin riittävänä, kaksi muuta luokkaa osoittivat vajetta/puutetta.

Vakavaa masennusta ilmeni tutkimushetkellä 28 miehellä (2 %) ja 50 naisella (1 %). Mitä vähemmän seerumissa oli D-vitamiinia, sitä enemmän esiintyi masennusta. "D-vitamiinin puute voi liittyä masennukseen pohjoisilla leveysasteilla asuvilla ikääntyvillä ihmisillä", päättelivät tutkijat (Imai ym. 2015)

Kanadalainen kirjallisuuskatsaus tarkastelee tähän mennessä julkaistuja tutkimuksia masennuksen ja D-vitamiinin yhteydestä. Tässä optimaalisena D-vitamiinipitoisuutena pidetään 75 nmol/l ja sitä pienempiä pitoisuuksia pidetään osoituksena puutoksesta. Turvallinen yläraja on 375 nmol/l.

Talvella – marraskuusta helmikuuhun – pohjoisempana kuin 33 leveysasteella (siis jopa Espanjan Aurinkorannikolla) asuvat ihmiset eivät saa riittävästi D-vitamiinia auringosta, kirjoittaa psykiatriaa opettava apulaisprofessori Sherry Melrose (Centre for Nursing and Health Studies, Athabasca University, Canada). Iho muodostaa D-vitamiinia vain silloin, kun aurinko on yli 45 asteen kulmassa; silloin ihmisen varjo on lyhyempi kuin hän itse. Melrose suosittelee nauttimaan riittävästi D-vitamiinia jo hyvissä ajoin ennen talven pimeyden tuloa. Haittavaikutuksia saattaa ilmetä vasta, jos päivittäinen D-vitamiiniannos ylittää 1 250 mikrogrammaa (µg), hän toteaa (Melrose 2015).

Etelä-Koreassa 2/3 teollisuustyötä tekevistä naisista potee D-vitamiinin puutetta (S-D-25 on alle 25 nmol/l). Mitä pienempi lukea, sitä enemmän esiintyy masennusta, ilmenee uudesta tutkimuksesta (Kwon ym. 2015). Tutkimukset eri puolilta vahvistavat, että D-vitamiinin puute on maailmanlaajuinen ongelma, joka liittyy myös masennukseen.

Hollannissa on parhaillaan käynnissä ikäihmisten masennuksen ehkäisyhanke D-vitamiinilla (D-Vitaal study), jossa 60–80-vuotiaille koehenkilöille annetaan D:tä 30 µg päivässä. Se on enemmän kuin suomalainen viranomaissuositus, mutta todennäköisesti kuitenkin liian pieni annos ollakseen yksin kovin tehokas. Itse antaisin vähintään 100 µg/vrk ja sen lisänä E-EPA-kalaöljyä, jolloin tulos olisi todennäköisesti parempi. D-vitamiini ja omega-3-rasvahapot näet tuottavat yhdessä aivoissa serotoniinia ja muita hermovälittäjäaineita (Patrick ja Ames 2014).

Suomessa D-vitamiinin viranomaissuositus on 10 µg alle 75-vuotiaille ja 20 µg sitä vanhemmille. Suositus on aivan liian pieni, sillä D-vitamiinin saantisuositus ei korjaa puutetta, ilmenee Turun Yliopiston tutkimuksesta. Kuopion seudulla moni nuori äiti sairastuu masennukseen, kun ei nauti lainkaan D-vitamiinilisää, ilmenee uudesta laajasta tutkimuksesta.

Imai CM, Halldorsson TI, Eiriksdottir G, et al. Depression and serum 25-hydroxyvitamin D in older adults living at northern latitudes - AGES-Reykjavik Study. Journal of Nutritional Science. 2015 Nov 20;4:e37. doi: 10.1017/jns.2015.27. eCollection 2015. PubMed
Melrose S. Seasonal Affective Disorder: An Overview of Assessment and Treatment Approaches. Depression Research and Treatment. 2015;2015:178564. doi: 10.1155/2015/178564. Epub 2015 Nov 25. Review. Free Full Text
Patrick RP, Ames BN. Vitamin D and the omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and action, part 2: relevance for ADHD, bipolar, schizophrenia, and impulsive behavior. FASEB J. 2015 Feb 24. pii: fj.14-268342/ Free Full text pdf
Kwon SI, Son JS, Kim YO, et al. Association between serum vitamin D and depressive symptoms among female workers in the manufacturing industry. Annals of Occupational and Environmental Medicine. 2015 Dec 12;27:28. doi: 10.1186/s40557-015-0083-y. eCollection 2015. PubMed