Karnosiini parantaa ikääntyvien muistia ja muita kognitiivisia taitoja

Karnosiini on parhaiten tieteellisesti tutkittuja ravintolisiä. Siitä on PubMed-tetokannassa jo yli 2030 dokumenttia. Suomessa karnosiini oli täysin tuntematon, kunnes toin sen yleiseen tietoisuuteen vuonna 2003. Karnosiini oli eristetty lihaksesta jo vuonna 1900, ja sen käytöstä ravintolisänä oli maailmalla julkaistu paljon tieteellisiä tutkimuksia, joiden mukaan karnosiini edistää monin tavoin terveyttä ja hyvinvointia. Neurotieteilijät ovat tutkineet karnosiinia jo vuosikymmeniä, ja he kutsuvat sitä neuroprotektantiksi, hermoston suojelijaksi. Uusi kansainvälinen neurotieteilijöiden tekemä perusteellinen tutkimus vahvistaa, että karnosiinin päivittäinen käyttö parantaa aivojen viestiverkostojen toimintaa ja samalla ikääntyvien ihmisten muistia ja muita kognitiivisia taitoja. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan ja se tukee sitä käsitystä, jonka olen tuonut esille näillä sivuilla karnosiinin hyödyllisyydestä vanhenemismuutosten ehkäisyssä ja hidastamisessa.

Tutkimukseen osallistui 31 tervettä 40–72-vuotiasta tokiolaista miestä (n=10) ja naista (n=21). Keski-ikä oli tutkimuksen alussa vähän yli 60 vuotta. Koehenkilöt kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen (n=14) sai kolme kuukautta päivittäin 500 mg karnosiinia ja sen sukulaisainetta anseriinia suhteessa 1/3. Toinen puoli koehenkilöistä (n=17) sai lumevalmistetta.

Kaikille tehtiin vaikutusjakson alussa ja lopussa tarkat aivojen kuvantamistutkimukset (fMRI-laitteella) sekä  neuropsykologiset testit, joilla selvitettiin muun muassa verbaalista muistia ja muita kognitiivisia tietotaitoja. Kokeen alussa ryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja. Kolmen kuukauden kuluttua karnosiinia/anseriinia saaneiden henkilöiden verbaalinen muisti parani ja samalla aivokuvissa nähtiin myönteisiä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia – aivojen hermoverkostojen toiminnoissa –, jotka selittivät ravintolisien hyviä vaikutuksia aivojen toiminnassa. Psykologisten testitulosten ja aivokuvien välillä oli selvä yhteys.

Neurotieteilijät selittävät karnosiinin/anseriinin hyviä vaikutuksia sillä, että ne toimivat antioksidantteina (hapetusstressin estoaineina) ja tulehdusta ehkäisevinä ja vaimentavina aineita. Normaaliin kääntymiseen ja etenkin muistisairauksiin liittyy näet hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta (neuroinflammaatiota). Tämän tutkimuksen tulokset saavat tukea eläinkokeista, joissa karnosiini/anseriini on vähentänyt verisuonten sokeristuneita AGE-tuotteita ja parantanut siten aivojen verenvirtausta. AGE-tuotteita kertyy eritoten Alzheimerin tautia potevien ihmisten aivoihin, joissa myös myllertää neuroinflammaatio, kirjoittavat neurologit artikkelissaan, jonka voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Tämä on maailman ensimmäinen aivojen kuvantamistutkimus, jossa ihmisille on annettu karnosiinia/anseriinia ravintolisänä. Tulokset osoittavat, että sillä voi olla edullinen vaikutus ikääntyneiden ihmisten muistiin ja muihin kognitiivisiin taitoihin. Tutkijat ilmoittavat artikkelissaan, että heillä on parhaillaan käynnissä uusi laajempi tutkimus  tästä aiheesta. [Karnosiini siirtyy hyvin verestä aivoihin, osoittaa venäläinen hiiritutkimus Suurimmillaan aivojen karnosiinipitoisuus on kuuden tunnin kuluttua karnosiinin antamisesta hiirille (Sariev ym. 2015).  Karnosiini pienentää aivoverenvuodon (subaraknoidaalivuodon) aiheuttamia vaurioita aivoissa (Zhang. ym. 2015). Tutkimukset puoltavat karnosiinin käyttöä aivohalvauksen täydentävänä hoitona.]

Toinenkin japanilainen kliininen tutkimus osoitti, että karnosiinin ja anseriinin yhdistelmä (1 g/vrk 3 kk ajan) paransi iääntyvien ihmisten (60–78 v) verbaalista muistia. Samalla veren tulehdusmarkkerit vähenivät ja aivojen verenkierto koheni (Hisatsune ym. 2015). Uudet tutkimukset Kiinasta ja Venäjältä vahvistavat, että karnosiini suojaa aivojen hermosoluja (Ouyang ym. 2016, Lopachev ym. 2016). Uusi japanilainen kliininen tutkimus osoitti, että karnosiini ehkäisee ikääntyvien ihmisten tulehdussytokiineja ja pitää yllä verbaalista muistia (Katakura ym. 2017).

Aivojen kuvantamistutkimuksen tekivät yhdessä seuraavat tutkimuslaitokset:

  • Integrative Brain Imaging Center, National Center of Neurology and Psychiatry Tokyo, Japan ;
  • Faculty of Economics-Informatics, University of Bialystok Vilnius, Lithuania.
  • Department of Medicine, Faculty of Medicine, Imperial College London London, UK.
  • Integrative Brain Imaging Center, National Center of Neurology and Psychiatry Tokyo, Japan.
  • Department of Integrated Biosciences, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo Tokyo, Japan.
Rokicki J, Li L, Imabayashi E, et al. Daily Carnosine and Anserine Supplementation Alters Verbal Episodic Memory and Resting State Network Connectivity in Healthy Elderly Adults. Frontiers in Aging Neuroscience 2015 Nov 27;7:219. Free Full Text
Katakura Y, Totsuka M, Imabayashi E, Matsuda H, Hisatsune T. Anserine/Carnosine Supplementation Suppresses the Expression of the Inflammatory Chemokine CCL24 in Peripheral Blood Mononuclear Cells from Elderly People. Nutrients. 2017 Oct 31;9(11). pii: E1199. doi: 10.3390/nu9111199. pdf
Hisatsune T, Kaneko J, Kurashige H, et al. Effect of Anserine/Carnosine Supplementation on Verbal Episodic Memory in Elderly People. Journal of Alzheimers Disease. 2015 Dec 8. PubMed


Zhang ZY, Sun BL, Yang MF, et al. Carnosine attenuates early brain injury through its antioxidative and anti-apoptotic effects in a rat experimental subarachnoid hemorrhage model. Cellular and Molecular Neurobiology. 2015 Mar;35(2):147-57. doi: 10.1007/s10571-014-0106-1.

Sariev AK, Abaimov DA, Tankevich MV, et al. [Experimental study of the basic pharmacokinetic characteristics of dipeptide carnosine and its efficiency of penetration into brain tissues]. Eksp Klin Farmakol. 2015;78(3):30-5. Russian. PubMed
Lopachev AV, Lopacheva OM, Abaimov DA, et al. Neuroprotective Effect of Carnosine on Primary Culture of Rat Cerebellar Cells under Oxidative Stress. Biochemistry (Mosc). 2016 May;81(5):511-20. doi: 10.1134/S0006297916050084.
Ouyang L, Tian Y, Bao Y, et al.  Carnosine decreased neuronal cell death through targeting glutamate system and astrocyte mitochondrial bioenergetics in cultured neuron/astrocyte exposed to OGD/recovery. Brain Research Bulletin. 2016 Mar 31;124:76-84. doi: 10.1016/j.brainresbull.2016.03.019.