Berberiini ehkäisee verenpainetautia sairastavan diabeetikon munuaisvauriota

Diabetes ja verenpainetauti voivat vahingoittaa munuaisia. Uusi kiinalainen kliininen kaksoissokkotutkimus vahvistaa, että berberiinin käyttö ravintolisänä suojaa verenpainetautia sairastavien diabeetikkojen munuaisia. Berberiinin hyödyistä on jo niin paljon pätevää näyttöä, että se tulisi viipymättä lisätä verenpainetaudin ja tyypin 2 diabeteksen käypä hoito -ohjeisiin.

Diabeetikot, diabeteshoitajat ja lääkärit kuvittelevat usein virheellisesti, että verensokerin hallinta lääkkeillä riittäisi suojaamaan diabeteksen lisätaudeilta. Toki hyvä verensokerin hallinta vähentää lisätautien riskiä, mutta ei poista sitä kokonaan, sillä diabetes on luonteeltaan tulehdustauti, jossa myllertää myös hapetusstressi. Berberiini ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa niitä kumpaakin. Kiinassa on käytetty berberiiniä diabeteksen hoitoon jo ainakin 1400 vuotta, ja uudet pätevät tutkimukset osoittavat, että siitä on hyötyä lisätautien ehkäisyssä. Ennestään tiedetään, että berberiini suojaa diabeetikon munuaisia. Uusi kliininen tutkimus vahvistaa tätä käsitystä.

Weifangin sairaalan munuaisklinikassa tehtyyn kaksivuotiseen kliiniseen berberiinitutkimukseen osallistui 69 verenpainepotilasta, joilla kaikilla oli myös tyypin 2 diabetes. Heidän verenpaineensa ja verensokerinsa olivat pysyneet hyvin hallinnassa lääkkeiden avulla. Potilaat arvottiin kahteen kaltaistettuun ryhmään, joista 33 toimi verrokkeina ja 36 sai lääkityksen lisäksi berberiiniä suun kautta (100 mg kolme kertaa päivässä). Joka viides kuukausi pidettiin 2 viikon tauko.

Kaikista otettiin ennen vaikutusjalkson alkua ja sen kuluessa ja päätyttyä suuri määrä kokeita: paastoverensokeri, ”pitkä sokeri” (HbA1c), systolinen ja diastolinen verenpaine, seerumin kreatiniini, virtsan albumiini/kreatiini-suhde (UACR), virtsan osteopontiini ja munuaisvauriota osoittava kidney injury molecule-1 (KIM-1). Lisäksi mitattiin hapetusstressiä osoittavia biomarkkereita malonidialdehydiä, virtsan 8-hydroksi-2'-desoksguanosiinia (U-8-OHdG), superoksididismutaasia (SOD), glutationiperoxidaasia (GPx) ja kokonaisantioksidanttikapasiteettia sekä tulehdusmarkkereina verisuonten adheesiomolekyyli1:tä, C-reaktiivista proteiinia (CRP) ja adiponektiinia. Lisäksi mitattiin ultraäänilaitteella systolista ja diastolista verenvirtausta ja munuaisvaltimoiden vastusindeksiä (renal arterial resistance index).

Osteopontiini on eräänlainen “liima” ja organisaatioproteiini, joka liittää erilaisia luukudososia toisiinsa sekä osallistuu kollageenisäikeiden oikeanlaiseen järjestäytymiseen. U-8-OHdG ilmaisee hapetusstressiä ja ennustaa sydäntautitapahtumia. SOD ja GPx ovat antioksidanttientsyymejä. CRP osoittaa matala-asteista tulehdusta.

Kaikkien potilaiden verenpaine ja verensokeri pysyivät hyvin hallinnassa koko kahden vuoden vaikutusjakson ajan. Berberiiniä saaneiden potilaiden munuaisvauriota osoittavat kokeet (UACR, virtsan osteopontiini ja KIM-1) vähenivät ja munuaisten verenvirtaus (hemodynamiikka) parani merkitsevästi. Samalla krooninen matala-asteinen tulehdus ja hapetusstressi vähenivät.

Tulokset osoittavat, että berberiini on hyödyllinen lisähoito verenpainetautia sairastaville tyypin 2 diabeetikoille, päätteli lääkäreiden työryhmä. Julkaisun voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Tutkimus saa tukea uudesta Harbin Medical Universityn tutkimuksesta, jonka mukaan berberiini ehkäisee verenpainetautia sairastavien rottien valtimoiden sisäpinnan (endoteelin) solujen vaurioita. Se tapahtuu biokemiallisesti ehkäisemällä solukuolemaa (apoptoosia), TLR4-, Myd88- ja NF-κB-proteiineja sekä tulehdussytokiineja IL-6 ja TNF-α (Wang ym. 2015).

Dai P, Wang J, Lin L, Zhang Y, Wang Z. Renoprotective effects of berberine as adjuvant therapy for hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus: Evaluation via biochemical markers and color Doppler ultrasonography. Experimental and Therapeutic Medicine. 2015 Sep;10(3):869-876. Free Full Text

Wang Y, Ding Y. Berberine protects vascular endothelial cells in hypertensive rats. International Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2015 Sep 15;8(9):14896-14905. eCollection 2015.