Kalaöljy vähentää nikotiiniriippuvuutta

Tupakoivilla ihmisillä on muita vähemmän veressään kalaöljystä tuttuja omega-3-rasvahappoja, EPAa ja DHA:ta, ilmenee brasilialaisesta tutkimuksesta. Omega-3:n puute lisää nikotiiniriippuvuutta ja kääntäen, omega-3-lisän nauttiminen vähentää sitä. Näin kalaöljyn nauttiminen voi helpottaa tupakoinnin lopettamista. Tulokset vahvistavat viime vuonna julkaistua israelilaistutkimusta.

Omega-3-rasvahapot ja D-vitamiini tuottavat aivoissa hermovälittäjäaineita, serotoniinia ja dopamiinia (Patrick ja Ames 2014). Niiden vähyys liittyy nikotiiniriippuvuuteen, sanovat brasilialaiset biopsykologit, jotka ovat tehneet aiheesta kaksi tutkimusta (Zaparoli ym. 2015).

Ensimmäisessä tutkimuksessa mitattiin ja verrattiin 120 tupakoitsijan ja 51 ei-tupakoivan ihmisen veren rasvahappojen EPAn ja DHA:n pitoisuuksia. Toisessa tutkimuksessa 63 tupakoijaa sai kolme kuukautta päivittäin 3 g kalaöljykapseleita ja kaltaistetut verrokit lumetta, tehotonta mineraaliöljyä, myös 3 g/vrk. Kalaöljykapselit sisälsivät 210 mg EPAa ja 130 mg DHA:ta ja kapseliannos oli 3 kappaletta/pv. Tutkimusasetelma oli kaksoissokko (Zaparoli ym. 2015).

Kalaöljyn vaikutusta mitattiin psykologisilla ja biologisilla testeillä sekä koehenkilöiden omilla ilmoituksilla tupakoinnista ja tupakanhimosta. Testit tehtiin kokeen alussa ja kerran kuukaudessa yhteensä neljä kertaa.

Tupakoivien DHA-pitoisuudet olivat muita pienemmät. "Kalaöljyn nauttiminen vähensi merkitsevästi nikotiiniriippuvuutta", päättelivät tutkijat.

Tutkimus vahvistaa israelilaisen neurotieteilijän Sharon Rabinovitzin viime vuonna julkaisemia tutkimustuloksia, joiden mukaan etyyliesteröidyn kalaöljyn nauttiminen vähentää jo kuukaudessa merkitsevästi tupakanhimoa (Rabinovitz 2014). Kalaöljyyn käytetyt rahat voi saada takaisin moninkertaisesti vähentämällä tupakointia tai lopettamalla se kokonaan. Lisäksi kalaöljyllä on monia terveyshyötyjä.

Ennestään tiedetään, että tupakointi kuluttaa verestä ja muista kudoksista D-vitamiinia (Kassi ym. 2014). Sekin heikentää hermovälittäjäaineiden tuotantoa aivoissa ja voi lisätä nikotiiniriippuvuutta ja masentuneisuutta. D3-vitamiinia sisältävä kalaöljy voi siis olla suureksi avuksi niille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin.

Patrick RP, Ames BN. Vitamin D hormone regulates serotonin synthesis. Part 1: relevance for autism. The FASEB Journal 2014;28;6, 2398–2413. doi: 10.1096/fj.13-246546
Patrick RP, Ames BN. Vitamin D and the omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and action, part 2: relevance for ADHD, bipolar, schizophrenia, and impulsive behavior. FASEB J. 2015 Feb 24. pii: fj.14-268342/ Free Full text pdf
Zaparoli JX, Sugawara EK, de Souza AA, et al. Omega-3 Levels and Nicotine Dependence: A Cross-Sectional Study and Clinical Trial. Europan Addiction Research. 2015 Nov 17;22(3):153-162. Abstract
Kassi EN, Stavropoulos S, Kokkoris P, et al. Smoking is a significant determinant of low serum vitamin D in young and middle-aged healthy males. Hormones (Athens). 2014 Nov 5. doi: 10.14310/horm.2002.1521.
Rabinovitz S. Effects of omega-3 fatty acids on tobacco craving in cigarette smokers: A double-blind, randomized, placebo-controlled pilot study. Journal of Psychopharmacology 2014 June 4. DOI: 10.1177/0269881114536477