E-EPA korjaa veren rasvahäiriöitä paremmin kuin E-EPA+E-DHA-yhdistelmä

Seerumin kohonneet triglyseridit ovat sepelvaltimotaudin merkittävä riskitekijä, joka yleistyy sitä mukaa kun ihmiset lihovat. Syynä on usein liian runsas hiilihydraattien syönti, sillä maksa muuntaa ylimääräiset hiilarit triglyserideiksi. Tilannetta voidaan korjata vhh-ruokavaliolla ja kalaöljyllä. Uusi tapausselostus vahvistaa, että E-EPA on tehokkain ja hyvin siedetty kalaöljy veren rasvahäiriöiden pikaiseen korjaamiseen. Tapaus julkaistiin lääkäreiden täydennyskoulutukseen tarkoitetussa lääkärilehdessä Postgraduate Medicine, ja se vahvistaa muiden vertailevien tutkimusten tuloksia.

Perinteinen kalaöljy sisältää noin 50 erilaista rasvahappoa, joista EPA ja DHA ovat tunnetuimmat. Länsimaissa lääkärit ja maallikot ovat perinteisesti uskoneet, että hyvän kalaöljyvalmisteen tulee sisältää niitä kumpaakin. Sitä vastoin japanilaiset sydänlääkärit ovat olleet jo kauan sitä mieltä, että pelkkä puhdistettu ja väkevöity EPA (E-EPA) on sydänterveydelle selvästi parempaa kuin EPAn ja DHA:n yhdistelmä. Tämä näkemys saa tukea uudesta tapausselostuksesta.

Länsimaissa sydänlääkärit ovat määränneet kohonneiden triglyseridien alentamiseen yleensä etyyliesteröityä E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmävalmistetta, kauppanimeltään Lovaza/Omacor. USA:ssa ja Japanissa on tehty uusia kliinisiä tutkimuksia, joiden mukaan puhdas E-EPA alentaa triglyseridejä jopa paremmin kuin reseptivalmisteet Lovaza tai Omacor. Lisäksi on käynyt ilmi, että E-EPA yhdessä statiinien kanssa alentaa triglyseridejä paremmin kuin kumpikaan niistä yksinään. Psykiatrit suosivat E-EPAa masennuksen ja muiden mielenterveysongelmien hoitoon, koska se on tehokkaampaa kuin EPAn ja DHA:n yhdistelmät.

Amerikkalaiset lääkärit Kedia ja Lynch raportoivat Postgraduate Medicine -lehdessä (2015) 44-vuotiaan lihavan miehen tapauksen. Hänellä oli diagnosoitu veren rasvahäiriö (dyslipidemia), verenpainetauti ja kilpirauhasen vajaatoiminta. Häntä oli hoidettu käypä hoito –ohjeiden mukaan mm. antamalla atorvastatinia 40 mg päivässä, hitaasti liukenevaa niasiinia 1 000 mg päivässä ja niiden lisänä Lovazaa 4 grammaa päivässä. Kahden vuoden hoidon jälkeen hänen kokonaiskolesterolinsa oli 4,8 mmol/l ja LDL-kolesterolinsa 2,1 mmol/l, mutta triglyseridit olivat näistä hoidoista huolimatta hyvin korkealla, 7,9 mmol/l.

Kun kalaöljyksi vaihdettiin E-EPA, kokonaiskolesteroli aleni 3,1 mmoliin/ (34 %), LDL-kolesteroli aleni 1,5 mmoliin/l (28 %), triglyseridit alenivat 2,0 mmoliin/l (41 %) ja lisäksi non-HDL-kolesteroli aleni 44 %.

"Lovazan vaihtaminen puhtaaseen väkevöityyn E-EPAan sai aikaan merkittävän hyödyllisen muutoksen potilaan veren rasvaprofiilissa, eritoten triglyseridien alenemisena", päättelivät lääkärit. E-EPA oli hyvin siedettyä, he totesivat.

Vertailevat kliiniset tutkimukset vahvistavat nämä havainnot oikeiksi. Niissä potilaat saivat aluksi tavanomaista reseptillä määrättyä etyyliesteröityä kalaöljyä (Omacor, Lovaza), joka sisältää E-EPAa ja E-DHA:ta. Sen jälkeen potilaille vaihdettiin yksinomaan E-EPAa kahdeksi kuukaudeksi. Veren rasva-arvot (triglyseridit, kokonais-, LDL- ja non-HDL-kolesterolit) alenivat merkitsevästi. HDL-kolesterolissa ei havaittu muutoksia (Scherer ja Nicholls 2015). Toisessakin kliinisessä tutkimuksessa E-EPA oli tehokkaampaa kuin E-EPA + E-DHA -yhdistelmä, kun annokset olivat yhtä suuria (Castaldo 2014). Siinä potilaat – joilla oli korkeat triglyseridipitoisuudet – saivat ensin E-EPA + E-DHA -yhdistelmää ja sen jälkeen heille vaihdettiin puhdas E-EPA. Se paransi veren rasvaprofiilia entisestään. E-EPA alensi triglyseridien lisäksi myös LDL-kolesterolia (12 potilaalla 15:stä).

Japanilaiset kardiologit ovat osoittaneet, että E-EPA vähentää haitallisia pieniä sd-LDL-hiukkasia, mikä myös vähentää sydäntaudin riskiä (Tatsuno ym. 2015). Kalaöljy ehkäisee aterianjälkeistä (postprandiaalista ) triglyseridien lisääntymistä veressä ja vähentää siten valtimonkovettumataudin riskiä (Nakamura ym. 2105). Kaiken lisäksi EPA, mutta ei DHA, ehkäisee vajaatoiminnasta kärsivän sydänlihaksen sidekudoistumista (fibroosia), osoittaa uusi amerikkalainen hiiritutkimus. Tulokset puoltavat E-EPAn käyttöä sydänpotilaan ravintolisänä. Parhaillaan E-EPA:lla tehdään uutta kliinistä jättitutkimusta REDUCE-IT.

Seerumin triglyseridien pitoisuus suurenee aterian jälkeen 3–4 tunnin ajan ja alenee sen jälkeen paastossa 6–8 tunnissa lähtötasoon (ellei uusi ateria ala uudelleen suurentaa triglyseridien pitoisuutta). Kolme kertaa päivässä syövä ihminen on suuren osan päivästään ns. postprandiaalisessa (aterianjälkeisessä) tilassa, jolloin triglyseridit ovat koholla (kuva alla). Tällainen tilanne voi lisätä valtimonkovettumataudin riskiä. Kalaöljy vähentää sitä (Nakamura ym. 2015).

seerumin triglyseridit aterioiden jälkeen

Näin kalaöljy alentaa kohonneita triglysderidejä:
1. lipoproteiinilipaasin aktiivisuus lisääntyy, jolloin VLDL:ään sitoutuneet truiglyseridit hydrolysoituvat

2. maksan valmistama VLDL vähenee, kun kalaöljy vaimentaa apoB:n truotantoa

3. maksan glykogeeni. ja rasvahapposyntetaasin aktiivisuus vähenee, jolloin maksa valmistaa vähenmmän triglyseridejä

 4. rasvahappojen hapetus peroksimeissa ja mitokondrioissa vähenee kun PPARα/δ aktivoituu.

Kedia AW, Lynch E. Effects of switching from omega-3-acid ethyl esters to icosapent ethyl in a statin-treated patient with elevated triglycerides. Postgraduate Medicine 2015 Oct 9:1–5 Abstract
Scherer DJ, Nicholls SJ. Lowering triglycerides to modify cardiovascular risk: will icosapent deliver? Vascular Health Risk Management. 2015 Mar 25;11:203-209. eCollection 2015. Review. Free Full text
Castaldo RS. A retrospective case series of the lipid effects of switching from omega-3 Fatty Acid ethyl esters to icosapent ethyl in hyperlipidemic patients. Postgraduate Medicine. 2014;126(3):268-73. doi: 10.3810/pgm.2014.05.2775.
Tatsuno I, Kudou K, Kagawa T. Effect of TAK-085 on Low-density Lipoprotein Particle Size in Patients with Hypertriglyceridemia: A Double-blind Randomized Clinical Study. Cardiovascular Therapeutics. 2015 Jul 29. doi: 10.1111/1755-5922.12146. [Epub ahead of print]
Nakamura K, Miyoshi T, Yunoki K, Ito H. Postprandial hyperlipidemia as a potential residual risk factor. Journal of Cardiology. 2015 Dec 29. pii: S0914-5087(15)00383-4. doi: 10.1016/j.jjcc.2015.12.001. [Epub ahead of print] Review. Full Free Text pdf

Current Opinion on Clinical Nutrition and Metabolic Care -lehden pääkirjoitus uusista omega-3-tutkimuksista kardiologiassa
Jia X, Kohli P, Virani SS. Omega-3 Fatty Acid and Cardiovascular Outcomes: Insights From Recent Clinical Trials. Review. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 10;21(1):1. doi: 10.1007/s11883-019-0763-0.
Preston Mason R. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 12;21(1):2. doi: 10.1007/s11883-019-0762-1. Free Full Text