D-vitamiini ehkäisee ikäihmisten kaatumisia

Ravintolisien käytön vaikutuksia kansantalouteen tutkitaan vilkkaasti eri maissa. D-vitamiinin säännöllinen käyttö ravintolisänä ehkäisee yli 60-vuotiaiden ihmisten kaatumisia ja säästää suuret summat yhteiskunnan varoja, osoittaa englantilaisen Cardiffin yliopiston tutkimus. Valitettavasti johtavat suomalaiset ravitsemustieteilijät toitottavat julkisuudessa, ettei D-vitamiinia tarvitse syödä "purkista". Moni ikäihminen uskoo heitä ja joutuu kärsimään kaatumisista, niiden komplikaatioista (murtumista) ja huonontuvasta terveydentilasta ja elämänlaadusta.

Tutkimuslaitokset arvioivat D-vitamiinilisän tuomia säästöjä viisivuotiskauden aikana. Tulosten mukaan D-vitamiini ehkäisisi Isossa-Britanniassa

  • 430 000 lievää ja 190 000 vakavaa kaatumista
  • 1 579 kaatumisesta johtuvaa äkillistä kuolemaa
  • 84 000 henkilövuotta pitkäaikaissairauksina
  • 8 300 kuolemaa pitkäaikaishoidossa

Suurimmillaan D-vitamiinin vaikutus on yli 75-vuotiaiden ryhmässä. Kaatumisten ehkäisy yksin parantaa merkittävästi yli 65-vuotiaiden elämänlaatua. D-vitamiinin antaminen kaikille yli 60-vuotiaille briteille maksaisi viisivuotiskautena 2,7 miljardia puntaa, mutta toisi 3,12 miljardin punnan säästöt kaatumisten hoitokustannuksissa. Nettosäästö olisi 420 miljoonaa puntaa.

Nämä laskelmat on tehty 20 mikrogramman (µg) päiväannoksen perusteella. Näinkin vaatimaton päiväannos ehkäisisi merkittävästi kaatumisia ja niiden komplikaatiota ja toisi mittavat säästöt terveydenhuollon kuluissa, päättelevät tutkimuslaitokset.

  • Cochrane Institute for Primary Care & Public Health, Cardiff University, Cardiff, UK.
  • Torbay General Hospital, Torquay, Devon, UK.
  • Centre for Diabetes and Endocrinology, University Hospital of Wales, Cardiff, UK.

Yli 80 mikrogramman päivittäinen D-vitamiiniannos ehkäisee kotonaan asuvien vanhusten kaatumisia ja niistä aiheutuvia vammoja ja kustannuksia, osoittti amerikkalainen tutkimus (Houston ym. 2015). Tampereella tehdyssä UKK-instituutin tutkimuksessa 20 µg:n päiväannos ei ehkäissyt kaatumisia (Uusi-Rasi ym. 2015). Ikääntyvä suomalainen tarvitsee siis enemmän, kuten amerikkalainenkin.

Hollannissa on käynnissä suuri kaksoissokkotutkimus
, jossa annetaan lumetta tai D-vitamiinia 30 µg/vrk 155 ihmiselle (60–80 v) ja sen vaikutusta tutkitaan mielenterveyteen ja fyysiseen. kuntoon (de Koning ym. 2015). Pidän D-vitamiinin päiväannosta liian pienenä; pitäisi antaa vähintään 100 µg/vrk ja vielä yhdessä E-EPAn ja karnosiinin kanssa, jolloin olisi odotettavissa parempi tulos.

Suurempi D-vitamiinin päiväannos, esimerkiksi 100 µg päivää kohti – jota muun muassa Yhdysvaltain Geriatriyhdistys suosittelee – antaisi vielä paljon paremman suojan kaatumisia vastaan ja säästäisi enemmän yhteiskunnan varoja kuin mitä Isossa-Britanniassa nyt arvioitiin. Saksalainen D-vitamiinintutkija professori Armin Zittermann arvioi vuonna 2010, että Saksassa säästöt olisivat yli 37,5 miljardia euroa vuodessa, jos D-vitamiinin saantisuositus nostettaisiin tutkimustiedon edellyttämälle tasolle. Kanadassa vastaava säästö olisi 14,4 miljardia dollaria vuodessa, arvioi amerikkalainen tutkimuslaitos. Suomen väestöön suhteutettuna säästö olisi noin 2,5 miljardia euroa vuodessa. Se ei näytä kiinnostavan maan hallitusta.

Nämä tiedot tukevat uusia terveystaloustutkimuksia, joiden mukaan ravintolisien käyttö säästää selvää rahaa. D-vitamiini ja kalaöljy ovat kustannustehokkaimmat ravintolisät.

Poole CD, Smith J, Davies JS. Cost-effectiveness and budget impact of Empirical vitamin D therapy on unintentional falls in older adults in the UK. BMJ Open. 2015 Sep 29;5(9):e007910. doi: 10.1136/bmjopen-2015-007910. Free Full Text
Houston DK, Tooze JA, Demons JL ym. Delivery of a Vitamin D Intervention in Homebound Older Adults Using a Meals‐on‐Wheels Program: A Pilot Study. Journal of American Geriatrics Society 2015. Abstract
Uusi-Rasi K, Patil R, Karinkanta S, et al.  Exercise and Vitamin D in Fall Prevention Among Older Women. JAMA Internal Medicine, 2015; DOI: 10.1001/jamainternmed.2015.0225
de Koning EJ, van Schoor NM, Penninx BW, et al. Vitamin D supplementation to prevent depression and poor physical function in older adults: Study protocol of the D-Vitaal study, a randomized placebo-controlled clinical trial. BMC Geriatr. 2015 Nov 19;15(1):151. Free Full Text