Ravintolisät ehkäisevät tyypin 2 diabetesta

Yli puoli miljoonaa suomalaista, joka kymmenes, sairastaa tyypin 2 diabetesta, ja tauti yleistyy kaiken aikaa. Taudin kokonaiskustannukset ovat Suomessa miljardeja euroja vuosittain. Pelkästään sairaanhoidon kulut ovat yli 1,5 miljardia, josta ainakin 1000 miljoonaa on diabeteksen aiheuttamia lisäkustannuksia. Diabeetikon hoito ilman lisäsairauksia maksoi vuonna 2007 keskimäärin noin 1 300 euroa/henkilö.  Kun siihen liittyi lisäsairauksia, kustannus oli 5700 euroa/henkilö. Valitettavasti kaikki hienot diabeteksen ehkäisyprojektit ovat epäonnistuneet. Apua saadaan ravintolisistä, joihin lääkäreiden ja diabeteshoitajienkin olisi syytä perehtyä.

Kanelia, karnosiinia ja kromia sisältävä ravintolisä parantaa esidiabeetikkojen sokeritasapainoa ja voi ehkäistä varsinaisen tyypin diabeteksen puhkeamista, ilmenee pariisilaisten huippusairaaloiden kliinisestä tutkimuksesta. Raportin julkaisi arvostettu amerikkalainen tiedelehti PLoS One syyskuun online-numerossaan 2015.

Lääkärit ja ravitsemustietelijät testasivat neljän kuukauden ajan kanelia, karnosiinia ja kromia sisältävän ravintolisän vaikutusta 62 ylipainoisen ja lihavan esidiabeetikon sokeri- ja rasvatasapainoon, insuliiniherkkyyteen, tulehdusmarkkereihin ja lihavuuteen. Potilaat olivat iältään 25–65-vuotiaita. Kenelläkään ei ollut vielä diagnosoitu varsinaista diabetesta, eivätkä he olleet aikaisemmin nauttineet nyt tutkittavia ravintolisiä. Lopulliseen analyysiin kelpuutettiin 22 aitoa ravintolisää ja 22 lumetta syönyttä potilasta (ks. artikkelin kuva 1). Ravintolisän koostumus on esitetty artikkelin taulokossa 1. Siinä herättää huomiota, että karnosiinin päivännos oli vain 200 mg ja kromia annettiin vain 20 µg ja sekin epäorgaanisessa muodossa kloridina, josta imeytyy vereen huonosti.

Potilaiden paastoverensokeri oli vaikutusjakson alussa 5,55–7 mmol/l ja painoindeksi ≥25 kg/m2. Nämä potilaat olivat olleet haluttomia muuttamaan ruoka- ja liikuntatottumuksiaan lääkäreiden ja ravitsemusterapeuttien suosittelemalla tavalla. He suostuivat kuitenkin testaamaan ravintolisän vaikutusta 4 kuukauden ajan. Koehenkilöt kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai aitoa ravintolisää ja toinen sai samannäköistä lumevalmistetta. Koehenkilöiden terveydentilaa, painoa ja verikokeita seurattiin puoli vuotta, siis vielä 2 kuukautta vaikutusjakson päättymisen jälkeenkin.

Ravintolisä alensi paastoverensokeria (-0,24±0,50 mmol/l), mutta se lisääntyi lumeryhmässä (+0, 12±0,59 mmol/l, p = 0.02). Paastoverensokerin aleneminen jatkui lähes joka neljännellä potilaalla vielä vaikutusjakson päättymisen jälkeenkin. Aitoa ravintolisää saaneiden kehon rasvaton lihasmassa lisääntyi samalla, mutta paino pysyi ennallaan. Toisin sanoen kehon rakenne koheni. Kuitenkaan ”pitkä sokeri” HbA1c, insuliiniherkkyys, plasman insuliinin pitoisuus, plasman rasvat ja tulehdusmarkkerit eivät muuttuneet oleellisesti.

Ravintolisästä hyötyivät eniten potilaat, joiden paastoverensokeri oli ollut suurin ja joilla oli ollut lievä matala-asteinen krooninen tulehdustila, päättelivät tutkijat. Nämä hyödylliset vaikutukset voivat avata uusia mahdollisuuksia diabeteksen ehkäisyssä, he lisäävät.

Tutkimusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Liu Y, Cotillard A, Vatier C, et al. A Dietary Supplement Containing Cinnamon, Chromium and Carnosine Decreases Fasting Plasma Glucose and Increases Lean Mass in Overweight or Obese Pre-Diabetic Subjects: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. PLoS One. 2015 Sep 25;10(9):e0138646. doi: 10.1371/journal.pone.0138646. eCollection 2015. Free Full text pdf

Tohtori Tolosen kommentti

Minusta on mainio asia, että Ranskan yliopistosairaalat tutkivat ravintolisien vaikutusta diabeteksen ehkäisyssä. Tulokset olisivat todennäköisesti olleet vielä paremmat, jos karnosiiniannos olisi ollut suurempi (400-800 mg/vrk) ja kromi olisi annettu isompana annoksena orgaanisena kromipikolinaattina, ja vaikuttavien aineiden joukkoon olisi valittu lisäksi D-vitamiini (100 µg/vrk), berberiini, magnesium, omega-3-rasvahapot, esimerkiksi E-EPA, ja ubikinoni. Mutta kuten tiedämme, paras on hyvän pahin vihollinen.

D-vitamiini (71,4 µg/vrk) ehkäisee esidiabeetikkojen luuston haurastumista, osoitaa norjalainen viiden vuoden seuruututkimus (Larsen ym. 2017).

Larsen AU, Grimnes G, Jorde R. The effect of high-dose vitamin D<sub>3</sub> supplementation on bone mineral density in subjects with prediabetes. Osteoporos International. 2017 Sep 18. doi: 10.1007/s00198-017-4222-x.