Ubikinoni korjaa diabeetikon aineenvaihdunnan virheitä

Ubikinoni, 100 mg päivässä, parantaa jo kahdessa kuukaudessa metabolista oireyhtymää sairastavien ihmisten sokeri- ja rasvatasapainoa ja vaimentaa hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta, ilmenee uudesta kliinisestä iranilaisesta kaksoissokkokokeesta. Se vahvistaa useita aikaisempia tuloksia ja puoltaa ubikinonin käyttöä tyypin 2 diabeetikon täydentävänä hoitona, joka ehkäisee ja jarruttaa lisätauteja. Toin ubikinonin suomalaisten tietoisuuteen jo 30 vuotta sitten. Se on vakiinnuttanut paikkansa suosittuna ravintolisänä Suomessa ja muissa maissa.

Tutkimukseen valittiin 60 ylipainoista tai lihavaa tyypin 2 diabeetikkoa, joilla oli diagnosoitu sepelvaltimotauti. Potilaat olivat iältään 40–85-vuotiaita. Heidät arvottiin ja kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen (n=30) sai kahdeksan viikkoa päivittäin muun hoidon lisänä 100 mg ubikinonia ja toinen ryhmä (n=30) sai lumekapseleita. Kaikista otettiin vaikutusjakson alussa ja lopussa paastoverinäytteitä, joista mitattiin sokeri- ja  rasvapitoisuuksia, seerumin insuliinin pitoisuus, insuliiniherkkyys (HOMA-IR ja HOMA-B) sekä hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota) osoittavia markkereita.

Ubikinoni alensi merkitsevästi (lumeen verrattuna) seerumin insuliinin pitoisuutta (-2,1 ± 7,1 vs. +4,1 ± 7,8 µIU/ml, P = 0,002), insuliiniresistenssiä (-0,7 ± 2,1 vs. +1,0 ± 2,0, P = 0,002) sekä paransi haiman insuliinia tuottavien beetasolujen toimintaa. Lisäksi ubikinoni lisäsi potilaiden kokonaisantioksidanttikapasiteettia (TAC) (+26,0 ± 105,0 vs. -162,2 ± 361,8 mmol/l, P = 0,008) verrattuna lumehoitoon. Tämä ero hävisi kuitenkin, kun otettiin huomioon alkutilanne ja siinä vallinnut painoindeksi (BMI) ja ikä. Ubikinonia saaneiden henkilöiden antioksidanttientsyymin, glutationin, pitoisuus veriplasmassa kuitenkin suureni ja hapetusstressiä kuvaavan malonidialdehydin (MAD) pitoisuus pieneni. Muutokset osoittavat, että ubikinoni vaimentaa ja sammuttaa hapetusstressiä, joka myllertää diabeetikon elimistössä.

"Ubikinoni, 100 mg päivässä, on hyödyllinen ravintolisä diabetesta ja metabolista oireyhtymää sairastaville potilaille", päättelivät iranilaiset lääkärit arvostetun European Journal of Nutrition –lehden julkaisemassa tutkimuksessaan. Se tukee useita muita kliinisiä tutkimuksia, kuten Teheranin yliopiston tuoretta tutkimusta (Hosseinzadeh-Attar ym. 2015) ja toista iranilaista raporttia (Zaheni 2014). Tutkimukset puoltavat ubikinonin (ja monien muidenkin ravintolisien) käyttöä tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän täydentävänä hoitona.

Raygan F, Rezavandi Z, Dadkhah Tehrani S, et al. The effects of coenzyme Q10 administration on glucose homeostasis parameters, lipid profiles, biomarkers of inflammation and oxidative stress in patients with metabolic syndrome. European Journal of Nutrition. 2015 Sep 18. [Epub ahead of print]
Zahedi H, Eghtesadi S, SeifiradS et al. Effects of CoQ10 Supplementation on Lipid Profiles and Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes: a randomized, double blind, placebo-controlled trial. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2014, 13:81  doi:10.1186/s40200-014-0081-6
Hosseinzadeh-Attar M, Kolahdouz Mohammadi R, Eshraghian M, et al. Reduction in Asymmetric dimethylarginine plasma levels by Coenzyme Q10 supplementation in patients with type 2 diabetes mellitus. Minerva Endocrinologica. 2015 Jul 3. [Epub ahead of print]