Kala- ja krilliöljyjen imeytyminen ja biologinen hyväksikäyttö

Kalaöljymarkkinoilla vallitsee kova kilpailu, jossa yritetään vakuuttaa kauppiaille ja kuluttajille, että juuri "meidän valmisteemme" imeytyy muita paremmin ja on muita parempi ja tehokkaampi. Yhdysvalloissa on verrattu yhtä suuren omega-3-määrän imeytymistä etyyliesteri- ja triglyseridimuodossa olevista kalaöljyistä ja krilliöljystä terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä kuukauden pituisessa supplementaatiossa. Mitään merkittäviä eroja ei tullut esille, kun omega-3:n päiväannos oli sama.


Kokeeseen osallistui 66 henkilöä, jotka kaikki pysyivät mukana loppuun asti, 4 viikkoa. Keski-ikä oli 35 (±1,4) vuotta ja 73 % oli naisia. Paino oli keskimäärin 68,7 (±1,4) kg, ja painoindeksi (BMI)  25 (±0,3).

Heidät oli valittu 105 ihmisen joukosta ja jaettu kolmeen kaltaistettuun ryhmään, 22 ihmistä kuhunkin. Ryhmien välillä ei ollut eroja terveydentilassa (heistä oli otettu mm. sydänfilmi eli EKG) eikä omega-3-rasvahappojen saannissa ravinnosta. Se oli keskimäärin melko vähäistä, DHA + EPA = 89,5 (±7,2) mg päivää kohti. Ryhmien punasolujen ja plasman omega-3-pitoisuuksissa ei ollut eroja kokeen alussa.

Kullekin koehenkilölle annettiin 28 vuorokauden ajan päivittäin 1,3 g merellisiä omega-3-rasvahappoja, noin 816 mg EPAa + 522 g DHA:ta eri valmisteissa: etyyliesteröitynä kalaöljynä (EE), triglyseridikalaöljynä (TG) tai krilliöljynä. Kaikkia valmisteita annettiin 6 kapselia päivässä. EE- ja TG-kapselit sisälsivät 140 mg EPAa ja 90 mg DHA:ta, krilliöljykapselit 135 mg EPAa ja 81 mg DHA:ta. Mainospuheissa on väitetty, että koska krillliöljy on fosfolipiinimuodossa se imeytyisi kalaöljyä paremmin ja olisi niitä tehokkaampaa. Tulokset eivät tue näitä väitteitä.

Vertailuaineisto

Kuva 1. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ja heidän saamansa valmisteet. EE=etyyliesteröity kalaöljy (E-EPA+E-DHA), TG=triglyseridimuodossa oleva kalaöljy, Krill=krilliöljy.

Kaikilta mitattiin punasolujen omega-3:t (EPA + DHA) alussa sekä 4, 8, 12, 47, 72, 336 ja 672 tunnin (eli 4 viikon) kuluttua (kuva 2). Samoin mitattiin alussa, 2 ja 4 viikon kuluttua plasman kokonais-EPA+DHA-pitoisuus (kuvat 3). Mitään tilastollisesti tai käytännöllisesti merkitseviä eroja ei havaittu.

vertailu omega-3-indeksi

Kuva 2. Punasolujen omega-3-pitoisuudessa ei ollut merkitseviä eroja eri koeryhmien välillä tutkimuksen alussa eikä lopussa. Kaikki valmisteet suurensivat pitoisuutta 4 viikon aikana.Kala- ja krilliöljyn vertailu

Kuva 3. Plasman omega-3-pitoisuuksissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja eri kalaöljyjen ja krilliöljyn välillä.

Käytännössä kukin voi siis nauttia juuri sellaista kala- tai krilliöljyvalmistetta ja niitä päiväannoksia, joita haluaa. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että eri kaupalliset valmisteet sisältävät hyvin erilaisia määriä omega-3:a. Krilliöljyssä on omega-3-rasvahappoja (EPAa ja DHA:ta) vain 24 %, peruskalaöljyssä (TG-muodossa) 30 %, kun taas väkevöidyissä EE-valmisteissa on 70 tai 90 %. Mitä väkevämpää öljy on, sitä pienemmällä kapselimäärällä saadaan suuri päiväannos ja hyvä vaste punasolujen ja plasman omega-3-pitoisuuksissa. Krilliöljyä tarvitaan 6 kapselia päivässä, jotta saadaan samanlainen vaikutus kuin parilla kaupallisella EE-kapselilla (joissa kussakin on noin 850 mg omega-3:a). Kuusi kapselia päivässä voi olla käytännössä liikaa tavalliselle kuluttajalle ja etenkin lapsille. HUOM! Tässä tutkimuksessa ei tutkittu puhdasta väkevöityä E-EPAa.

Koko artikkelin voi lukea vapaasti maksutta alla olevasta linkistä.

Yurko-Mauro K, Kralovec J, Bailey-Hall E, Smeberg V, Stark JG, Salem N Jr. Similar eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid plasma levels achieved with fish oil or krill oil in a randomized double-blind four-week bioavailability study. Lipids in Health and Disease. 2015 Sep 2;14(1):99. doi: 10.1186/s12944-015-0109-z. Free Full Text

Kanadalainen Kaitlin Samantha Roke julkaisi 2016 erinomaisen väitöskirjan kalaöljystä. Voit lukea sen kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Holub B, Wlodek M, Rowe W, Piekarski J. Correlation of omega-3 levels in serum phospholipid from 2053 human blood samples with key fatty acid ratios. Nutrition Journal, Dec 24 2009, 8:58 doi:10.1186/1475-2891-8-58
Free Full Text
Roke KS, Exploration of the perceived and actual benefits of omega-3 fatty acids and the impact of FADS1and FADS2genetic informationon dietary intake and blood levels of EPA and DHA. ThesisPresented toThe University of Guelph (Canada) 2016 Free Full text