Ikääntyvien lihaskunto ja D-vitamiini

Suomalaiset tutkijat vertasivat seerumin D-vitamiinin pitoisuutta (S-D-25) 518 vähintään 65-vuotta täyttäneen kotonaan asuvan porilaisen ihmisen lihaskuntoon. S-D-25-lukemat jaettiin kolmeen luokkaan, I <50, II 50-74,9 ja III ≥75 nmol/l. Yli sata tutkituista (20,5 %) oli I-luokassa, johon kuuluvilla oli heikoin lihaskunto ja fyysinen suorituskyky. D-vitamiinin saantisuositus on liian pieni, eikä sen noudattaminen nosta S-D-25:ttä yli 75 nmolin. Tutkimusten mukaan joka viides suomalainen ei nauti lainkaan D-vitamiinia ruoan lisänä.

Tutkimukseen osallistui 79 miestä ja 439 naista. Heidän lihaskuntoaan mitattiin kokeen alussa ja vuoden kuluttua testaamalla reisilihasten voimaa viidessä maksimaalisen isometrisen jännityksen toistossa, tuolilta ylös -nousussa ja 10 metrin kävelynopeudessa. Alussa koehenkilöt olivat varsin hyvässä kunnossa, mutta vuoden kuluttua ryhmien väliset erot olivat muuttuneet merkittävästi: mitä suurempi S-D-25-pitoisuus, sitä parempi lihaskunto. Alle 50 nmol/l –pitoisuuteen, verrattuna yli 75 nmoliin/l, liittyi ikääntymisen aiheuttama heikentyvä lihaskunto, päättelivät tutkijat. Heidän mielestään ikääntyvien ihmisten S-D-25:n tulee olla yli 75 nmolin/l. Raportin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Tutkimus vahvistaa ulkomailla, mm. Brasiliassa julkaistuja vastaavia tutkimuksia, joiden mukaan postmenopausaaliset naiset hyötyvät D-vitamiinilisistä; se lisää heidän fyysistä suorituskykyään. D-vitamiinivaje aiheuttaa lihaksissa lievän hapetusstressin, joka hajottaa lihasten proteiineja, ja kääntäen, D-vitamiinilisä ehkäisee lihasten hajoamista, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta (Bhat ja Ismail 2015). D-vitamiini toimii siis myös antioksidanttina. Äsken on osoitettu myös, että D-vitamiini ehkäisee kotonaan asuvien vanhusten kaatumisia, mutta vain, kun saanti on suurempaa kuin viramomaissuositus.

Uusi hollantilainen tutkimus vahvistaa, että kun yli 65-vuotiaan S-D-25 on alle 75 nmol/l, hänen kuntosa on huonompi kuin niillä, joilla se on yli 75 nmol/l (Vaes ym. 2018). D-vitamiinin rittävä saanti ehkäisee siis sarkopeniaa eli vanhuus-raihnaisuus-oiereyhtymää.

Tutkimustulokset kumoavat prof. Christel Lamberg-Allardtin, (joka oli nyt mukana yhtenä tutkijana) Ursula Schwabin ja muiden ”virallisten tietäjien” väitteet, joiden mukaan 50 nmol/l muka riittäisi kaikille. Tosin Lamberg-Allardt näyttää nyt kääntäneen takkinsa. Yhdysvaltain Geriatriyhdistys suosittelee yli 70-vuotiaille D-vitamiinia 100 µg päivässä ja Yhdysvaltain endokrinologiyhdistys suosittelee S-D-25:ksi 75–150  nmol/l. Itse otan nyt syksyn tullen noin 140 µg/vrk, joka pitää S-D-25-lukemani 150 nmolissa/l.

Salminen M, Saaristo P, Salonoja M, Vaapio S4, Vahlberg T, Lamberg-Allardt C, Aarnio P, Kivelä SL. Vitamin D status and physical function in older Finnish people: A one-year follow-up study. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2015 Aug 20. pii: S0167-4943(15)30046-7. Free Full Text
Bhat M, Ismail A. Vitamin D treatment protects against and reverses oxidative stress induced muscle proteolysis. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2015;152: 171–179 Abstract
Vaes AMM, Brouwer-Brolsma EM, Toussaint N, et al. The association between 25-hydroxyvitamin D concentration, physical performance and frailty status in older adults. European Journal of Nutrition. 2018 Apr 25. doi: 10.1007/s00394-018-1634-0.