D-vitamiini (180 µg/vrk) auttaa nuoruuden punahukkaan

Reilu D-vitamiinilisä vaimentaa nuoruusiän punahukan (JoSLE) aktiviteettia ja vähentää potilaiden väsymystä, raportoivat brasilialaiset reumalääkärit. D-vitamiinin annos päivää kohti oli 180 mikrogrammaa (µg) eli 18 kertaa enemmän kuin suomalainen viranomaissuositus. Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Arthritis Care and Research. Tulos osoittaa, ettei suomalainen viranomaissuositus riitä reumatauteja sairastaville. Tämä tutkimus tukee aikaisempia, joissa myös on todettu suurten D-vitamiiniannosten olevan avuksi punahukkaa sairastaville. Suomen valtion ravitsemusneuvottelukunnan antama D-vitamiinin saantisuositus on potilaiden kannalta katastrofi.

Sao Paolon yliopiston reumatologit arpoivat 40 naispuolista JoSLE-potilasta kahteen ryhmään, joista toinen sai puoli vuotta D3-vitamiinia 1 250 mikrogrammaa (µg) viikossa (178,6 µg/vrk) ja toinen lumetta. Potilaiden keski-ikä oli 19 vuotta. Kaikilla oli diagnosoitu JoSLE ennen 16. ikävuotta ja heille annettiin tavanomaista lääkehoitoa myös koko tämän tutkimuksen ajan. Potilaiden seerumista mitattiin D-vitamiinin pitoisuus (joka Suomessa merkitään S-D-25).

D-vitamiini säätää immuunisolujen toimintoja. D-vitamiinivaje liittyy moniin autoimmuunitoimintoihin, kuten diabetekseen, MS-tautiin, nivelreumaan ja punahukkaan (SLE), kirjoittavat reumalääkärit artikkelissaan. “Sen lisäksi D-vitamiinin puutteesta kärsivillä potilailla on tavallista enemmän antids-DNA-vasta-aineita ja heidän tautinsa on aktiivisempaa, jossa esiintyy munuais- ja verimuutoksia”, kirjoittaa reumalääkäri Glauce Leão Liman työryhmä.

Taudin aktiivisuutta arvioitiin kahdella tavalla, SLE Disease Activity Indexillä (SLEDAI) ja  European Consensus Lupus Activity Measurement (ECLAM) -mittauksella. Väsymystä arvioitiin Kids Fatigue Severity Scalella (K-FSS).

Vaikutusjakson alkaessa molemmat ryhmät olivat samankaltaisia iän, painoindeksin, elinvaurioiden, kortisoni- ja immuunijärjestelmiä vaimentavien lääkehoitojen suhteen sekä SLEDAIn, ECLAMn, K-FSS:n ja S-D-25:n suhteen. Hoitomyöntyvyys oli D-vitamiiniryhmässä 95 % ja lumeryhmässä 75 %. Kuuden kuukauden kuluttua S-D-25 oli noussut D-vitamiinia saaneilla 41–75 nmoliin/l ja verrokeilla se oli keskimäärin 50 nmol/l. D-vitamiinilisä nosti S-D-25:n 70 prosentilla potilaista yli 75 nmolin/l, kun taas yksikään verrokeista ei päässyt tämän rajan yli.

Vaikutusjakson aikana D-vitamiiniryhmän SLEDAI- ja ECLAM-pisteet paranivat merkittävästi. Samalla anti-dsDNA-vasta-aineet (anti-double-stranded DNA) hävisivät 15 prosentilla potilaista, mutta ei yhdeltäkään verrokeista. Vasta-aineiden häviäminen vähentää mm. munuaisvaurioiden riskiä. D-vitamiinihoito vähensi iho- ja niveloireita 5 prosentilla potilaista, kun taas verrokeista niveloireet pahenivat 10 prosentilla. D-vitamiinia saaneiden väsymysoireet levossa ja fyysisessä kuormituksessa vähenivät lumehoitoon verrattuna. D-vitamiinihoito oli hyvin siedettyä eikä haittavaikutuksia todettu. Tutkijat pitävät D-vitamiinihoitoa lupaavana ja turvallisena JoSLE-taudissa.

Tutkimusta rahoittivat Brazil's National Council for Scientific and Technological Development,  Ministry of Education's Coordinating Agency for High-Level Professional Training sekä Federico Foundation. Tutkimussuunnitelma on luettavissa alla olevasta Clinical Trials -linkistä.

Tohtori Tolosen kommentti

Yli 2200 SLE-potilaan meta-analyysi osoittaa, että heiden seerumin D-vitamiin pitoisuutensa (S-D-25) on merkittävästi pienempi kuin terveiden verrokkien (n = 1846). Vielä on epävarmaa, aiheuttaako D-vaje SLE:tä vai päinvastoin. Joka tapauksessa potilaat tarvitsevat reilusti D-vitamiinia (Islam ym. 2019).

Minusta on väärin ja hyvin valitettavaa, että Suomen valtion ravitsemusneuvottelukunta toitottaa julkisuudessa homeopaattisen päivittäisen D-vitamiinimäärän (10 µg) ja S-D-25 50 nmolin/l-lukeman muka riittävän vakavia pitkäaikaissairauksia, kuten punahukkaa, sairastaville ihmisille. He saavat kärsiä koko ikänsä neuvottelukunnan jäsenten tietämättömyyden ja asennevamman johdosta. Minusta koko neuvottelukunta tulisi lakkauttaa hetimmiten.

Cholecalciferol Supplementation on Disease Activity, Fatigue and Bone Mass on Juvenile Systemic Lupus Erythematosus. Clinical Trials
Lima GL, Paupitz J, Aikawa NE,  et al. A randomized double-blind placebo-controlled trial of vitamin D supplementation in adolescents and young adults with juvenile-onset SLE: improvement in disease activity and fatigue scores, Arthritis Care Research 2015; DOI: 10.1002/acr.22621.
Islam MA, Khandker SS, Alam SS, et al. Vitamin D status in patients with systemic lupus erythematosus (SLE): A systematic review and meta-analysis. Autoimmunity Reviews. 2019 Sep 11:102392. doi: 10.1016/j.autrev.2019.102392.