D-vitamiini, lonkkamurtumat, kuolleisuus

Suomessa sattuu vuosittain noin 7 000 lonkkamurtumaa. Ne aiheuttavat suurta ihmimillistä kärsimystä ja valtavia kustannuksia sekä lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä. Uusi suomalainen 11-vuotinen seurantatutkimus osoittaa, että D-vitamiini suojaa murtumapotilaita kuolemalta, mutta vain silloin kun D-vitamiinin saanti ja sen pitoisuus seerumissa ovat suurempia kuin mitä viranomaiset suosittelevat. Ikäihmiset saavat kärsiä ja kuolla liian pienen saantisuosituksen noudattamisen seurauksena.

Lonkkamurtumaa seuraava vuosi on erityisen vaarallista aikaa etenkin iäkkäille naisille. Naisten kuolleisuus voi nousta tuolloin jopa viisinkertaiseksi verrattuna terveisiin samanikäisiin. Suurin osa kuolemista sattuu kolmen kuukauden sisällä lonkkamurtumasta, mikä osoittaa kuolemien johtuvan murtumista eikä naisten muista sairauksista. Viime vuosina on alettu kiinnittää huomiota D-vitamiinin suojavaikutukseen paitsi luukadossa myös ikäihmisten kuolleisuudessa, etenkin ennen lonkkamurtumia ja niiden jälkeen.

Suomalaistutkimuksessa mitattiin 221 lonkkamurtumapotilaan seerumin D-vitamiinin pitoisuus Päijät-Hämeen keskussairaalaan (Lahdessa) ja Pohjois-Kymen sairaalaan (Kouvolassa) tultaessa vuosina 2003–2004. Samoin kysyttiin kalkin, D-vitamiinin ja muun luustoa vahvistavan lääkityksen käyttöä kolmen lonkaleikausta seuranneen vuoden aikana. Potilaiden keski-ikä oli 79 vuotta. Heidän terveydentilaansa ja kuolleisuuttansa seurattiin vähintään 11 vuotta leikkauksen jälkeen.

Naisten kuolleisuus seuruun aikana oli miehiä suurempaa (kuva 1). Yli 50 nmolin/l D-vitamiinin pitoisuus seerumissa (S-D-25) suojasi ennenaikaiselta kuolemalta (kuva 2). Samoin kalsiumin ja D-vitamiinin sekä luustoa vahvistavan lääkityksen käyttö. Kuolleisuuden havaittiinkin vähentyneen vuoden 2007 jälkeen, jolloin D-vitamiinia alettiin lisätä maitoon, margariineihin ja muihin levitteisiin sekä ihmiset alkoivat nauttia D-vitamiinia ruoan lisänä.

Kuolleisuus lonkkamurtuman jälkeen suhteessa seerumin D-vitamiiniin

Kuva 1. Eloon jääneiden lonkkamurtumapotilaiden osuus seerumin D-vitamiinipitoisuuden mukaan. Mitattu ennen murtumaa. Kuolleisuus oli suurinta alle 25 ja pienentä yli 50 nmolin/l pitoisuuksilla. Reference population = 1,0  eli seuruun alussa terveinä olleiden verrokkien kuolleisuus.

Lonkkamurtumat, kuolleisuus ja D-vitamiini sukupuolen mukaan

Kuva 2. Elossaolo lonkkamurtuman jälkeen. Sininen käyrä = D-vitamiinia käyttäneet miehet (n=25), punainen naiset (n=75), violetti käyrä D-vitamiinia käyttämättömät miehet (n=40) ja vihreä alin käyrä naiset (n=81). Viranomaisia uskoneita, D-vitamiinia käyttämättömiä miehiä ja naisia kuoli eniten murtuman jälkeen.

Ennen murtumaa vallinnut yli 50 nmolin D-vitamiinin pitoisuus seerumissa vähensi kuolleisuutta. Vain kolmella prosentilla tutkituista S-D-25 oli yli 75 nmol/l, mitä pidetään kansainvälisesti D-vitamiinivajeen rajana. Tulokset merkitsevät sitä, että D-vitamiinin saantisuositus on liian pieni ja vastaavasti seerumin D-vitamiinin pitoisuus liian alhainen, kun läheskään kaikki ihmiset eivät uskalla ottaa riittävästi D-vitamiinia.

Ravitsemuseliitti (Fogelholm, Schwab, Lamberg-Allardt, Hakala ja Virtanen)
väittää valtamediassa, ettei D-vitamiinia tarvitse nauttia "purkista" ja että viranomaisusosituksen ylittäminen on muka vaarallista. Näitä väitteitä uskovat ihmiset sairastuvat ja kuolevat muita nuorempina, kuten tästäkin tutkimuksesta käy ilmi. Seerumin D-vitamiinin viitearvot esim. Virossa, Ranskassa ja Espanjassa ovat 75–250 nmol/l) ja ihanteellinen ja varmasti turvallinen pitoisuus on 125–150 nmol/l. Suomen valtaeliitti väittää virheellisesti 50 nmolin/l riittävän kaikille. Turun yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että D-vitamiinin puutos on yhä yleinen Turun seudulla myös niillä, jotka noudattavat viranomaissuositusta. Valtaosalla OYKS:n sydänpotilaista on D-vitamiinin puute. Suomen ja Pohjois-Korean valtaeliitin propaganda muistuttavat toisiaan ja tulevat kalliiksi kansantalouksille.

Nurmi-Lüthje I, Lüthje P, Kaukonen J-P, Kataja M. Positive Effects of a Sufficient Pre-fracture Serum Vitamin D Level on the Long-Term Survival of Hip Fracture Patients in Finland: A Minimum 11-Year Follow-Up. Drugs and Aging 2015 DOI 10.1007/s40266-015-0267-8 26:401-29 / References