Kalaöljy ehkäisee naisten sydäntauteja: Islannin yliopisto

Kalaöljyn merkityksestä sydäntautien ehkäisyssä ja hoidossa on esitetty viime aikoina ristiriitaisia näkemyksiä lyhytaikaisten tutkimusten perusteella. Sydänliiton ylilääkäri Mikko Syvänne ja Itä-Suomen yliopiston ravitsemusyksikkö väittävät julkisuudessa, ettei kalaöljystä muka olisi hyötyä. Islannin yliopiston tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että naisten kalaöljyn säännöllinen käyttö ruoan lisänä nuoresta pitäen vähentää heidän riskiään sairastua myöhemmin elämässä sydäntauteihin. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa selvitettiin nuoruudessa aloitetun kalaöljyn suojavaikutusta läpi elämän.

AGES-Reykjavik Studyssa tutkitaan yli 20 000 naisen terveydentilaa, elintapoja, geenejä ja sydäntaudin riskitekijöitä. Nyt julkaistuun osatutkimukseen osallistui heistä 3 326 naista, nykyisin iältään 66–96 vuotta. Heistä oli vuoteen 2006 mennessä tallennettu tiedot sydänterveydestä ja mm. kalaruoan ja kalaöljyvalmisteiden käytöstä nuoruudesta ja keski-iästä lähtien. Ruokatottumuksia selvitettiin ravitsemustieteessä vakiintuneella kyselylomakkeella. Tutkimusta tehdään yhteistyössä Islannin sydänliiton, amerikkalaisen Harvardin yliopiston ja National Institute of Ageingin kanssa.

Seurannan aikana 234 naista (7,9 prosenttia) sairastui sepelvaltimotautiin. Kaksi kolmasosaa kaikista naisista oli nauttinut kalaöljyä nuoresta tai keski-iästä alkaen 2–3 päivänä viikossa. Heidän riskinsä sairastua oli merkittävästi pienempi kuin kalaöljyä käyttämättömien naisten. Kalaruoan syönti (yli 2 annosta viikossa verrattua alle 2 annokseen) ei antanut vastaavaa suojaa sydäntautia vastaan. Islantilaiset syövät yleensä paljon kalaruokaa, mutta silti kalaöljyn nauttiminen ravintolisänä suojasi sepelvaltimotaudilta, päättelevät tutkijat. Tulokset tukevat JELIS-tutkimusta, jossa myös kalaöljyn (E-EPAn) nauttiminen vähensi merkitsevästi sydäntauteja runsaasti kalaruokaa ja kolesterolilääkkeitä syövillä japanilaisilla.

Kalaöljyn nauttiminen nuoresta pitäen läpi elämän voi olla tarpeellista naisten sepelvaltimotaudin ehkäisyssä, kirjoittavat islantilaiset ja amerikkalaiset tutkijat. Heidän tuloksensa kumoavat Suomen Sydänliiton ylilääkärin ja kuopiolaisten ravitsemustutkijoiden väitteitä ja vahvistavat tohtori Tolosen Kalaöljyoppaassa esitettyjä käsityksiä kalaöljyn hyödyllisyydestä sydäntautien ehkäisyssä.

Fish oil better than fish for heart disease risk. Nutraingredients.com. 27.4.2015
Haraldsdottir A, Torfadottir JE, Valdimarsdottir, U, et al.  Public Health Nutrition / First View Article. Published online: 17 April 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1368980015001020