E-EPA parantaa veren rasvaprofiilia ja ehkäisee tulehdusta metabolisessa oireyhtymässä

E-EPA on pelkkää puhdistettua ja väkevöityä EPA-rasvahappoa sisältävä erikoiskalaöljy, joka kehitettiin Japanissa 1980-luvulla. Toin sen Suomeen vuonna 2003, jonka jälkeen siitä tuli suosittu ravintolisä. Japanissa ja USA:ssa E-EPA on reseptilääke, mutta EU:ssa ravintolisä. E-EPAsta julkaistaan jatkuvasti kliinisiä tutkimuksia, jotka puoltavat sen käyttöä diabeteksen, metabolisen oireyhtymän, sepelvaltimotaudin ja mielenterveysongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Uusi tutkimus tulee Yhdysvalloista Louisville Metabolic and Atherosclerosis Research Centeristä. Se vahvistaa E-EPAn hyödyt metabolista oireyhtymää potevien ihmisten veren rasvaprofiilin parantamisessa ja kroonisen matala-asteisen tulehduksen vaimentamisessa. Näin E-EPA parantaa näiden potilaiden terveyttä.

Nyt julkaistut tulokset koskevat metabolista oireyhtymää potevia henkilöitä kliinisissä MARINE- ja ANCHOR-tutkimuksissa, joissa koehenkilöille annettiin päivittäin joko lumetta tai E-EPAa (2 taikka 4 grammaa päivässä). Ennen E-EPA-hoidon alkua kaikkien potilaiden triglyseridit (trigly) olivat koholla (yli 2 mmol/l), vaikka osa heistä söi statiineja (kolesterolilääkkeitä). MARINE-aineistossa (n=204) trigly-lukemat olivat 2,26–5,65 mmol/l ja ANCHOR-aineistossa (n=645) 5,56–22,6 mmol/l. Kaikista koehenkilöistä mitattiin myös seerumin herkkä C-reaktiivinen proteiini (hs-CRP), joka kuvastaa kroonista matala-asteista tulehdusta.

E-EPA korjaa veren rasvahäiriötäTriglyseridit ovat veressä kiertäviä rasvoja, joita pidetään valtimotautien, diabeteksen ja haimasyövän riskitekijöinä. Triglyt lisääntyvät kun hiilihydraatteja syödään paljon, koska ne muuntuvat maksassa rasvoiksi. Diabeetikkojen ja ylipainoisten ihmisten triglyt ovat usein koholla, eivätkä kolesterolilääkkeet (statiinit) juuri alenna niitä. Siksi sydänlääkärit ovat kiinnostuneita tehokkaammista triglyjä alentavista aineista, kuten E-EPAsta. [Myös vhh-ruokavalio alentaa triglyjä.] Yksi tutkijoista, Christie Ballantyne, on molekulaari- ja humaanigenetiikan professori ja Methodist DeBakey Heart Centerin sydäntutkimuslaitoksen johtaja. Hänen työryhmänsä on julkaissut aikaisemmin E-EPAlla lehdyt MARINE- ja ANCHOR-tutkimukset.

E-EPA-hoito alensi hs-CRP:tä merkitsevästi (40 %) MARINE-aineistossa ja 23 % ANCHOR-aineistossa verrattuna lumehoitoon. Statiineja syövien MARINE-potilaiden (n=16) hs-CRP aleni peräti 78 % lumehoitoon verrattuna. Triglyt alenivat 35 %, non-HDL-kolesteroli aleni 20 % ja apolipoproteiini B (ApoB) aleni 9 %. Sitä vastoin LDL-kolesteroli ei lisääntynyt. Muutosten kastotaan vähentävän sydäntautien riskiä.

Päätelmiä: E-EPA alensi merkitsevästi metabolista oireyhtymää potevien henkilöiden hs-CRP:tä ja paransi veren rasvaprofiilia ilman että LDL-kolesterolin määrä olisi suurentunut, riippumatta siitä, söivätkö potilaat statiineja vai eivät.

Nämä tulokset vahvistavat aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan E-EPA alentaa triglyjä ja vaimentaa tulehdusta. Pelkkä E-EPA on osoittautunut paremmaksi triglyjen alentamisessa kuin E-EPA:n ja E-DHA:n yhdistelmä (Tatsuno ym. 2013). Parhaillaan E-EPA:lla tehdään uutta kliinistä jättitutkimusta REDUCE-IT.

Näin kalaöljy alentaa kohonneita triglysderidejä:
1. lipoproteiinilipaasin aktiivisuus lisääntyy, jolloin VLDL:ään sitoutuneet truiglyseridit hydrolysoituvat

2. maksan valmistama VLDL vähenee, kun kalaöljy vaimentaa apoB:n truotantoa

3. maksan glykogeeni. ja rasvahapposyntetaasin aktiivisuus vähenee, jolloin maksa valmistaa vähenmmän triglyseridejä

 4. rasvahappojen hapetus peroksimeissa ja mitokondrioissa vähenee kun PPARα/δ aktivoituu.

Bays HE, Ballantyne CM, Braeckman RA, et al. Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester): Effects Upon High-Sensitivity C-Reactive Protein and Lipid Parameters in Patients With Metabolic Syndrome. Metabolic Syndrome and Related Disorders. 2015 Apr 20. Abstract
Tatsuno I, Saito Y, Kudou K, Ootake J. Efficacy and safety of TAK-085 compared with eicosapentaenoic acid in Japanese subjects with hypertriglyceridemia undergoing lifestyle modification: The omega-3 fatty acids randomized double-blind (ORD) study. Journal of Clinical Lipidology. 2013;7(3):199-207. doi: 10.1016/j.jacl.2013.01.006.

Tohtori Tolosen kommentti

Kuopiolainen ravitsemusterapian professori Ursula Schwab on toistuvasti pelotellut Helsingin Sanomissa ja muissa tiedotusvälineissä kalaöljyn olevan vaarallista, koska se "suurentaa veren LDL-kolesterolin määrää". Kliiniset MARINE- ja ANCHOR-tutkimukset ja käytännön kokemus osoittavat kiistatta, ettei E-EPA lisää LDL-kolesterolia, vaan vähentää sitä, erityisesti sen haitallista sd-LDL-muotoa. Schwabia haastattelevien toimittajien olisi syytä tehdä paremmin kotiläksynsä, jotta he osaisivat paremmin arvioida Schwabin lausuntojen todenperäisyyttä. Schwab on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen.