Nivelreuma ja D-vitamiini

Suomen Reumaliitto ja sen lääkärit ovat tehneet valtavan karhunpalveluksen jäsenilleen vastustamalla julkisuudessa vitamiineja ja muita ravintolisiä vuosikymmeniä. Reumaprofessori Heikki Isomäki suositteli jo vuonna 2001 D-vitamiinia 250 mikrogrammaa päivässä reumatautien ehkäisyyn ja hoitoon, mutta ehdotus kaikui kuuroille korville. Uudet tutkimukset puoltavat reilua D-vitamiinilisää nivelreuma- ja punahukkapotilaille. Uusin tutkimus tulee Italiasta. Siinä ilmeni, että vastikään diagnosoiduilla reumapotilailla on usein D-vitamiinin puute, joka huonontaa lääkehoidon tehoa ja ylläpitää potilaiden oireita.

Punahukka lyhentää elinikää. Vuonna 1995 sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden keskimääräinen elinikä oli 65 vuotta, eikä se ole pidentynyt vuoteen 2011 mennessä, raportoi reumatologi Leonard Harty (Cork University Hospital in Ireland). "Hoidamme potilaita liian myöhään, jolloin heille on jo kehittynyt sydämen vajaatoimintaa ja keuhkofibroosia (sidekudostumista)", hän sanoo. Havainto puoltaa hoidon tehostamista. Yksi keino voi olla D-vitamiinin saannin lisääminen.

D-vitamiini säätää immuunijärjestelmän toimintaa reumassa, punahukassa ja muissa autoimmuunitaudeissa. Useat tutkimukset osoittavat, että reumapotilailla on D-vitamiinin puute. Se ei aina korjaudu edes D-vitamiinivalmisteilla, koska monet niistä sisältävät liian vähän D-vitamiinia. Italialaiset reumalääkärit selvittivät D-vitamiinin merkitystä 12 kuukauden tutkimuksessa 37 potilaalla, joiden nivelreuma oli diagnosoitu äskettäin ja joiden lääkitys ei ollut antanut toivottua tulosta. Taudin aktiivisuutta arvioitiin kliinisesti (nivelkivut ja -turvotukset), laboratoriokokein ja ultraäänellä. Potilailla katsottiin olevan D-vitamiinin puute, jos seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli alle 50 nmol/l.

Alussa potilaiden S-D-25 oli keskimäärin 61 ± 25,2 nmol/l, mutta joka kolmannen potilaan pitoisuus oli alle 50 nmol/l. Se korreloi voimakkaasti reuman aktiivisuuteen ja oireiden jatkumiseen lääkehoidosta huolimatta. Toisin sanoen, potilaat eivät päässeet lääkityksellä remissioon (oireettomaan vaiheeseen). Suurimman S-D-25-pitoisuuden potilailla ilmeni vähiten oreita. Tutkimus vahvistaa entisestään käsitystä, jonka mukaan reumapotilaat  ja muita autoimmuunitauteja sairastavat tarvitsevat paljon viranomaissuositusta enemmän D-vitamiinia.

Turun yliopiston uusi tutkimus osoittaa, ettei nykyisen viranomaissuosituksen noudattaminen korjaa D-vitamiinin puutosta. Maatalousministeriön alainen Valtion ravitsemusneuvottelukunta on antanut virheellisen saantisuosituksen, joka perustuu tilastovirheeseen.

Di Franco M, Barchetta I, Iannuccelli C, et al. Hypovitaminosis D in recent onset rheumatoid arthritis is predictive of reduced response to treatment and increased disease activity: a 12 month follow-up study. BMC Musculoskeletal Disorders. 2015 Mar 15;16(1):53. Free Full Text