D-vitamiini ehkäisee ja lievittää diabeettista neuropatiaa

D-vitamiinivaje, joka on vielä yleinen Suomessa, lisää diabeetikkojen hermovaurioita, diabeettista neuropatiaa. Kliinisten tutkimusten mukaan D-vitamiini, vähintään 50 mikrogrammaa (µg) päivässä, parantaa heikentynyttä hermon johtumisnopeutta ja lievittää diabeteksen aiheuttamia hermosärkyjä. Diabeetikkojen D-vitamiinin tarve on huomattavasti suurempi kuin D-vitamiinin viranomaissuositus (10 µg/vrk). Viranomaisten neuvoma seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) 50 nmol/l ei riitä alkuunkaan diabeetikolle, heille ihanteellinen tavoite on 125–150 nmol/l.

Amerikan lääkäriliiton lehti Archives of Internal Journal (nykyisin JAMA internal medicine) raportoi jo vuonna 2008 autralialaisen tutkimuksen, jossa 50 µg D-vitamiinia päivittäin nautittuna lievitti diabeetikkojen hermokipuja. Tutkimus tehtiin Concord Repatriation General Hospitalissa (New South Wales, Australia), jossa 52 neuropatiasta kärsivää diabeetikkoa sai 50 µg D-vitamiinia päivässä. Ennen D-vitamiinin antoa S-D-25 oli ollut keskimäärin 45 nmol/l. Se nousi 3 kuukaudessa keskimäärin 75 nmoliin/l, jolloin hermokivut vähenivät merkittävästi (Lee ja Chen 2008). Artikkelin voi lukea maksutta alla olevasta linkistä.

Teheranin yliopistossa mitattiin hermon johtumisnopeus ja S-D-25 33 neuropatiaa potevalta diabeetikolta ja 29 terveeltä kaltaistetulta verrokilta. Diabeetikkojen S-D-25 oli keskimäärin 34±13 ja verrokkien 53±29 nmol/l. Ero oli erittäin merkitsevä (P=0.001). D-vitamiinin puute myötävaikuttaa diabeettisen neuropatian kehittymiseen, päättelevät lääkärit (Amaldari ym. 2015).

Kuwaitin yliopistossa tehtiin satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus, jossa 112 neuropatiaa potevaa tyypin 2 diabeetikkoa sai suun kautta kaksi kuukautta joko D-vitamiinia (n=52) tai lumetta (n=55). Potilaiksi valittujen S-D-25 oli alle 50 nmol/l. D-vitamiinia annettiin kerran viikossa 1250 µg (mikä tekee 178 µg/vrk). D-vitamiiniryhmän S-D-25 suureni 32,8 ± 23,7 nmol:lla/l, siis keskimäärin 73±60 nmoliin/l (lumeryhmässä ei sanottavaa muutosta). D-vitamiini paransi hermon johtumisnopeutta ja vähensi hermosärkyjä ja niiden aiheuttamaa toimintakyvyn heikkoutta. "Lyhytaikainen D-vitamiinihoito voi parantaa tyypin 2 diabeetikkojen D-vitamiinin puutteen sekä neuropatian oireita", päättelevät lääkärit (Shehab ym. 2015).

Amerikkalainen Delawaren yliopiston tutkimus puolestaan osoittaa, että D-vitamiinvaje heikentää parasympaattisen hermoston toimintaa (Maser 2105). Lisäksi D-vitamiinivaje voi aiheuttaa diabeetikoille huonosti paranevia jalkapohjan haavaumia (Putz ym. 2014).

Minusta THL, Itä-Suomen yliopisto (Kuopio), valtion ravitsemusneuvottelukunta ja valtamedia (HS, YLE, ym.) tekevät suomalaisille diabeetikoille valtavan karhunpalveluksen toitottamalla, että suomalaiset muka saavat nyt riittävästi D-vitamiinia ruuasta.

Lee P, Chen R. Vitamin D as an Analgesic for Patients With Type 2 Diabetes and Neuropathic Pain. Archives of Internal Medicine. 2008; 168(7):771-772. doi: 10.1001/archinte.168.7.771
Alamdari A, Mozafari R, Tafakhori A, et al. An inverse association between serum vitamin D levels with the presence and severity of impaired nerve conduction velocity and large fiber peripheral neuropathy in diabetic subjects. Neurological Sciences. 2015 Apr 8. PubMed
Shehab D, Al-Jarallah K, Abdella N. et al. Prospective Evaluation of the Effect of Short-Term Oral Vitamin D Supplementation on Peripheral Neuropathy in Type 2 Diabetes Mellitus. Medical Principleas and Practice. 2015 Feb 26. DOI:10.1159/000375304 Free Full Text pdf
Maser RE, Lenhard MJ, Pohlig RT. Vitamin D Insufficiency is Associated with Reduced Parasympathetic Nerve Fiber Function in Type 2 Diabetes. Endocrine Practice. 2015 Feb 1;21(2):174-81. doi: 10.4158/EP14332.OR.
Putz Z, Martos T, Németh N, et al. Is there an association between diabetic neuropathy and low vitamin D levels? Current Diabetes Reports. 2014 Oct;14(10):537. doi: 10.1007/s11892-014-0537-6.

Hakusanoja: D-vitamiini, diabetes, diabeettinen neuropatia