Oululaisten sydänpotilaiden D-vitamiinipitoisuus

Oulun yliopistossa on tutkittu sydänpotilaiden plasman D-vitamiinin pitoisuuksia ja niitä on verrattu sydämen kuntoon ja toimintakykyyn. Tämän ARTEMIS-tutkimuksen tulokset osoittavat, että suurella osalla potilaista on veressään aivan liian vähän D-vitamiinia ja mitä vähemmän sitä on, sitä huonommin sydän toimii ja sitä heikompi on potilaan ennuste. Plasman vähäinen D-vitamiinipitoisuus on sydäntaudin riskitekijä ja alkaneen taudin ennusteen huonontaja, päättelevät kardiologit. Sydänpotilas tarvitsee reilusti D-vitamiinia purkista, kuten nyt myös Lääkäriseura Duodecim vihdoin myöntää.

Tutkimuksessa analysoitiin 1 490 sepelvaltimotautipotilaan plasman D-vitamiinin pitoisuus. Potilaista 831 oli diabeetikkoja ja 659 ei-diabeetikkoja. Plasman D-vitamiinin pitoisuudet näkyvät kuvassa 2. Jokainen ympyrä kuvaa potilasta.

Suomalaisten D-vitamiinin saanti on lisääntynyt viime vuosina, kun tiedotusvälineet ja sosiaalinen media ovat rummuttaneet D-vitamiinin tärkeää merkitystä ja ihmiset ovat alkaneet ottaa D-vitamiinia purkista. Siitä huolimatta suurimmalla osalla tämän tutkimuksen sydänpotilaista oli vielä aivan liian vähän D-vitamiinia veressään, alle 75 nmol/l. Alle 50 nmol/l ja jopa alle 30 nmol/l pitoisuuksia on myös paljon, kuten kuvasta näkyy.

Oululaisten D-vitamiinipitoisuus

Kuva 2. Oululaisten sydänpotilaiden plasman D-vitamiinin pitoisuus (nmol/l) pystyakselilla. Kuvasta näkyy, että suurin osa jää alle 75 nmol/l ja hyvin suuri osa jopa alle 50 nmol/l. Hyvin pieniä pitoisuuksia, jopa alle 30 nmol/l on myös oululaisilla runsaasti. Suurimmat pitoisuudet on ilmeisesti mitattu kesällä-syksyllä, pienimmät talvella-keväällä. Yli 100 nmol/l pitoisuudet ovat todennäköisiesti peräisin vahvoista D-vitamiinivalmisteista. Vaaka-akseli E/E´= impaired LV filling eli huonontutnut vasemman kammion käyttyminen. Mitä suurempi luku, sitä huonompi hoitotulos. Parhaat tulokset olivat potilailla, joiden D-vitamiinin pitoisuus oli yli 60 nmol/l.

Matalat D-vitamiinin pitoisuudet korreloivat ylipainoon ja lihavuuteen (mikä toki tiedetään entuudestaankin) sekä kohonneisiin LDL- ja triglyseridipitoisuuksiin, niin diabeetikoilla kuin ei-diabeetikoilla. Diabeetikkojen matala S-D-25 liittyi sydämen vasemman kammion heikentyneeseen pumppausvoimaan, efektiofraktioon ja oikean kammion läpimittaan. Sydän oli siis heikentynyt ja laajentunut.

"Vähäinen D-vitamiinin pitoisuus liittyy useaan merkittävään sydän- ja verisuonitaudin riskitekijään ja sydämen rakennemuutoksiin, mukaanluettuina systolinen ja diastolinen toiminta, mikä kaikki selittää sitä, että matala D-vitamiinipitoisuus huonontaa sydäntaudin ennustetta", päättelevät oululaiset lääkärit. Heidän tutkimusraporttinsa on luettavissa kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Kansainvälinen tutkimus (jossa mukana myös professori Markku Laakso Kuopiosta) osoittaa, että S-D-25 <50 nmol/l lisää diabeetikkojen mikro- ja makrovesisuonten vaurioita (Herrmann ym. 2015). Tällaisia matalia S-D-25-pitoisuuksia oli valtaosalla Oulussa tutkituista diabeettisista sydänpotilaista (Pekkanen ynm. 2015). Iranilaisten sepelvaltimotautia sairastavien naisten tutkimus osoittaa, että S-D-25:n nousu yli 75 nmolin/l (keskimäärin yli 130 nmolin/l) parantaa valtimoiden endoteelin toimintaa, jolloin taudin ennuste voi parantua. Uudempi Teheranin ylipiston tutkimus osoittaa, että D-vitamiinivaje liittyy kohonneseen verenpaineeseen ja sepelvaltimotautiin. Tämäkin raqportti tukee oululaistutkimusta. THL:n väite, että nyt suomalaisten D-vitamiinin saanti muka olisi kunnossa, on täyttä puppua.

D-vitamiinivaje aktivoi valtimoiden endoteelisoluja ja lisää valkosolujen ja endoteelisolujen vuorovaikutusta niin, että valtimon seinämä tulehtuu ja siihen muodostuu ahtauttavaa ja jäykistävää plakkia (Bozic ym. 2015). Turkkilaisten kardiologien kliininen tutkimus vahvistaa, että D-vitamiinivaje jäykistää valtimoita (Sünbül ym. 2016). Tulokset tukevat oululaistukimusta.

Serumin matala D-vitamiinin pitoisuus (alle 25 nmol/l) lisää yli 60 % riskiä joutua sairaalahoitoon sydämen vajaatoiminnan tähden, osoittaa suuuri italialainen väestötutkimus (Costanzo ym. 2017).

Myös Saudi-Arabiassa sepelvaltimotautiin sairastuneilla on useimmiten erittäin pieni seerumin D-vitamiinin pitoisuus, jopa alle 25 nmol/l (Aljefree ym. 2016). D-vitamiini parantaa sepelvaltimotautiin sairastuneiden naisten valtimon endoteelin toimintaa (Hashemi ym. 2015). Uusi meta-analyysi (koostetutkimus), johon osaalistui lähes 10 000 potilasta, osoittaa vakuutavasti, että infarktiin sairastuneilla on veressään liian vähän D-vitamiinia (Huang ym. 2017).

Professori Christel Lamberg-Allardin julkisuudessa (Helsingin Sanomat, YLE jne.) esittämä väite, että kaikkien suomalaisten D-vitamiinin saanti olisi nyt riittävää (että S-D-25 muka olisi nyt vähintään 70 nmol/l), ei siis pidä paikkaansa. Näin valtamedia huijaa suomalaisia! Huomattavaa vajetta esiintyy tämän tutkimuksen perusteella ainakin sydänpotilailla ja diabeetikoilla. Turun yliopiston sydänlääkäreiden tutkimus osoittaa, että joka kolmas nuori ja keski-ikäinen potee edelleen D-vitamiinin puutetta, vaikka noudattaisi viranomaisten saantisuositusta. Diabeetikkojen S-D-25-pitoisuudet ovat vielä pienemmät kuin muiden sydänpotilaiden, ilmenee Oulun tutkimuksesta. Ei ihme, että diabeetikot ovat suurin sydäntaudin riskiryhmä.

Italialainen kliininen tutkimus vahvistaa, että sydämen vajaatoimintaa potevilla ihmisillä on tavallista vähemmän D-vitamiinia veressään (jopa aurinkoisessa Italiassa), ja se huonontaa heidän vointiaan ja ennustettaan (Saponaro ym. 2018. Ravitsemuselittii on tehnyt ja tekee valtavan karhunpalveluksen sydänpotilaille pitämämällä D-vitamiinin saantisuosituksen 10 kertaa liian pienenä ja suosittelemalla liian pientä S-D-25 arvoa (50 nmol/l). Sen tulisi olla yli 75, mieluiten yli 100 nmol/l.

Italialainen kliininen tutkimus vahvisti äsken, että sydämen vajaatoimintaa potevilla ihmisillä on tavallista vähemmän D-vitamiinia veressään (jopa aurinkoisessa Italiassa), ja se huonontaa heidän vointiaan ja ennustettaan (Saponaro ym. 2018. Ravitsemuselittii on tehnyt ja tekee valtavan karhunpalveluksen sydänpotilaille pitämällä D-vitamiinin saantisuosituksen 10 kertaa liian pienenä ja suosittelemalla liian pientä S-D-25 arvoa (50 nmol/l). Sen tulisi olla yli 75, mieluiten yli 100 nmol/l. Oma lukemani on nyt 165 nmol/l.

Amerikkalaisen tutkimuksen (Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, UTSW Medical Center, Dallas, TX.) mukaan 90 prosentilla sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä ihmisillä on D-vitamiinin puute (S-D-25 < 50 nmol/l), jonka korjaaminen D-lisällä parantaisi heidän vointiaan, suorituskykyään, elämänlaatuaan ja ennustettaan.
The American Journal of Medicine 2018 Aug 1. pii: S0002-9343(18)30732-0. doi: 10.1016/j.amjmed.2018.07.009.

Kiinalaisten farmakologian laitosten analysoima jättiaineisto (384 000 potilasta) vahvistaa, että D-vitamiini on tehokas sydäntapahtumien ehkäisijä. E-vitamiini puolestaan ehkäisee parhaiten (vitamiineista) sydänkuolemia (Han ym. 2020).

Pekkanen MP, Ukkola O, Hedberg P, Piira OP, Lepojärvi S, Lumme J, Tulppo MP, Huikuri HV. Serum 25-hydroxyvitamin D is associated with major cardiovascular risk factors and cardiac structure and function in patients with coronary artery disease. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2015 Feb 25. pii: S0939-4753(15)00048-4. doi: 10.1016/j.numecd.2015.02.005. Free Full Text
Herrmann M, Sullivan DR, Veillard AS, et al. FIELD Study Investigators. Serum 25-hydroxyvitamin d: a predictor of macrovascular and microvascular complications in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2015 Mar;38(3):521-8. doi: 10.2337/dc14-0180.
Bozic M, Álvarez Á, de Pablo C, et al. Impaired Vitamin D Signaling in Endothelial Cell Leads to an Enhanced Leukocyte-Endothelium Interplay: Implications for Atherosclerosis Development. PLoS One. 2015 Aug 31;10(8):e0136863. doi: 10.1371/journal.pone.0136863. eCollection 2015.
Sünbül M, Çinçin A, Bozbay M, et al. Arterial stiffness parameters associated with vitamin D deficiency and supplementation in patients with normal cardiac functions. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016 Jun;44(4):281-288. doi: 10.5543/tkda.2015.93237.


Hashemi SM, Mokhtari SM, Sadeghi M, et al. Effect of vitamin D therapy on endothelial function in ischemic heart disease female patients with vitamin D deficiency or insufficiency: A primary report. ARYA Atherosclerosis. 2015;11(1):54-9. Free Full Text
Aljefree NM, Lee P, Alsaqqaf JM, Ahmed F. Association between Vitamin D Status and Coronary Heart Disease among Adults in Saudi Arabia: A Case-Control Study. Healthcare (Basel). 2016 Oct 17;4(4). pii: E77. Free Full Text

Costanzo S, De Curtis A, Di Castelnuovo A, et al. Serum vitamin D deficiency and risk of hospitalization for heart failure: Prospective results from the Moli-sani study. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2017 Dec 7. pii: S0939-4753(17)30296-X. doi: 10.1016/j.numecd.2017.11.008.
Huang J, Wang Z, Hu Z, et al. Association between blood vitamin D and myocardial infarction: A meta-analysis including observational studies. Clinica Chimica Acta. 2017 Jun 20. pii: S0009-8981(17)30244-9. doi: 10.1016/j.cca.2017.06.018.

Saponaro F, Saba A, Frascarelli S, et al. Vitamin D measurement and effect on outcome in a cohort of patients with heart failure. Endocrine Connections. 2018 Jul 26. pii: EC-18-0207. doi: 10.1530/EC-18-0207. Free Full Text

Han J, Zhao C, Cai J, Liang Y. Comparative efficacy of vitamin supplements on prevention of major cardiovascular disease: Systematic review with network meta-analysis. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2020;39:101142. doi:10.1016/j.ctcp.2020.101142