Omega-3-indeksi ja vankien aggressiivisuus

Punasolujen omega-3-indeksi kertoo siitä, kuinka paljon ihminen saa ravinnostaan tai ravintolisistään omega-3-rasvahappoja. Pieni indeksi liittyy vankien tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn puutteeseen sekä aggressiiviseen, impulsiiviseen ja vihamieliseen käyttäytymiseen, osoittaa uusi australialainen tutkimus. Se tukee jo vuonna 2002 Englannissa julkaistua raporttia, jonka mukaan ravintolisät vähentävät huomattavasti väkivaltaisten nuorisorikollisten aggressiivista käyttäytymistä ja väkivaltaisuutta. Jokohan Suomen vankeinhoidossa aletaan ymmärtää ravintolisien merkitystä?

Tämä on maailman ensimmäinen tieteellinen tutkimus, jossa mitattiin vankien omega-3-indeksiä ja tuloksia verrattiin vankien aggressiiviseen käyttäytymiseen ja keskittymiskyvyn puutteeseen (attention deficit, ADD). Niitä seurattiin neljän viikon ajan. Aineistona oli 136 miespuolista vankia, keski-ikä 33 v,  ks. taulukkko 1. Vankila on nimeltään South Coast Correctional Centre (NSW Australia), jossa vangit täyttivät kyselylomakkeet Aggression Questionnaire (AQ) ja Brown's Attention Deficit Disorder Scales (BADDS).

Tulokset

Alussa vankien omega-3-indeksin keskiarvo oli 4,7 %, vaihteluväli 2,3–19,3 %. Siitä nähtiin, että 10 % vangeista nautti ruoan lisänä kalaöljyä (indeksi yli 8), mutta enemmistön indeksi oli pieni, pienempi kuin australialaisen väestön keskimäärin (5–6 %). Toisin sanoen, suurin osa vangeista oli syönyt vankilassa vain vähän rasvaista kalaa, eikä käyttänyt kalaöljyjä ravintolisänä.

Vankien omega-3-indeksit

Vankien omega-3-indeksit (%). Alle 4=huono (26 vankia, 19 % tutkituista), 4-8=keskinkertainen, yli 8= hyvä (14 vankia=10% tutkituista). Pystyakseli= vankien lukumäärä. Pienet indeksit korreloivat häiriökäyttäytymiseen.

Keskittymiskyvyn puute, aggressiivisuus, vihamielisyys ja huono muisti liittyivät pieneen omega-3-indeksiin. Tulos on tärkeä, sillä kahdella kolmesta
miespuolisesta vangista on neuropsykiatrisia häiriöitä. Monilla heistä on ADD/ADHD. Niihin liittyy impulsiivista ja vihamielistä käyttäytymistä. Tuloksista voitiin päätellä, että matalan omega-3-indeksin vangit ovat muita aggressiivisempia ja heillä on enemmän ADD:n oireita. Tämän perusteella on ilmeistä, ettei vankilan ruoka sisällä riittävästi omega-3-rasvahappoja aggressiivisten vankien tarpeisiin. Samat tutkijat ovat aikaisemmin osoittaneet, etteivät australialaiset lapset syö riittävästi omega-3-rasvahappoja ihanteellisen terveyden kannalta. Riittävä saanti vähentää tutkitusti myös nuorten vihamielisyyttä.

Tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan kalaöljyn omega-3-rasvahapot ja muut ravintolisät ehkäisevät ja vähentävät ADHD:n sekä aggressiivisen ja vihamielisen käyttäytymisen oireita (Gesch ym. 2002, Schoenthaler ja Bier 2000, Zaalberg ym. 2010, Bos ym. 2015).

Meyer BJ, Byrne MK, Collier C, etr al. Baseline Omega-3 Index Correlates with Aggressive and Attention Deficit Disorder Behaviours in Adult Prisoners. PlosOne. 2015 Mar 20;10(3):e0120220. doi: 10.1371/journal.pone.0120220. Free Full Text pdf
Gesch CB, Hammond SM, Hampson SE, Eves A, Crowder MJ. Influence of supplementary vitamins, minerals and essential fatty acids on the antisocial behaviour of young adult prisoners. British Journal of Psychiatry 2002;181:22-28 [Free Full Text]

Schoenthaler SJ, Bier ID. The effect of vitamin-mineral supplementation on juvenile delinquency among American schoolchildren: a randomized, double-blind placebo-controlled trial. J Altern Complement Med. 2000;6(1):7-17. (PubMed)
Zaalberg A, Nijman H, Bulten E, Stroosma L, Van Der Staak C. Effects of nutritional supplements on aggression, rule-breaking, and psychopathology among young adult prisoners. Aggressive Behavior 2010;36: 117–126. doi: 10.1002/ab.20335. pmid:20014286
Bos DJ, Oranje B, Veerhoek ES, et al. Reduced symptoms of inattention after Dietary Omega-3 Fatty Acid Supplementation in boys with and without Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Neuropsychopharmacology. 2015 Mar 19. doi: 10.1038/npp.2015.73.

Tohtori Tolosen kommentti

Helsingin Sanomat uutisoi vuoden 2002 englantilaisen vankitutkimuksen tarkoitushakuisesti väärin. Toimittaja Anna-Mari Sipilä kirjoitti, että vangit rauhoittuivat saatuaan "kaalia ja porkkanaa". Toimittaja Sipilä ei ottanut edes yhteyttä tutkijoihin, vaan keksi tulkinnan omasta päästään. Helsingin Sanomat kieltäytyi julkaisemasta tohtori Geshin HS:n silloiselle päätoimittajalle Janne Virkkuselle lähettämää oikaisupyyntöä. Lue lisää Britannian vankitutkimuksista.

Lähetin alkuperäisen tutkimusraportin tiedoksi Rikosseuraamusviraston silloiselle johtajalle Markku Salmiselle ja ylilääkäri Arholle. Kumpikaan ei reagoinut siihen mitenkään, ei edes kiiittänyt.