Ruotsalaisten D-vitamiinin saanti liian vähäistä

Ruotsalaisten D-vitamiinin saanti on huolestuttavan vähäistä, osoittaa Göteborgin yliopistosairaalan Sahlgrenskan uusi tutkimus. Tulosten mukaan puolella ruotsalaisista seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on alle 50 nmol/l ja kahdella kolmasosalla on suurimman osan aikaa vuodesta alle viitearvon alarajan 75 nmol/l. Ruotsalaisissa vanhainkodeissa D-vitamiinin puute on yleistä ja se lisää tylsistymistä. Syynä ovat täysin virheelliset saantisuositukset ja liian heikot D-vitamiinivalmisteet.


Suomalainen professori Christel Lamberg-Allardt (C L-A) väitti äskettäin YLEn haastattelussa, ettei muissa Pohjoismaissa (kuin Suomessa) muka keskustella D-vitamiinista. C L-A ei voisi olla enemmän väärässä tässäkään asiassa. Tosiasiassa Ruotsissa on tutkittu mm. raskaana olevien maahanmuuttajien huolestuttavaa D-vitamiinin saantia ja asiasta on keskusteltu julkisuudessa.

Göteborgin Sahlgrenska-yliopistosairaalan uusi tutkimus selvitti ruotsalaisten verenluovuttajien seerumin D-vitamiinin pitoisuutta eri vuodenaikoina. S-D-25 mitattiin 635 aikuiselta. Tulokset ovat huolestuttavat: Tammi-maaliskuun välisenä aikana seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) jäi alle 75 nmolin/l peräti 88 %:lla ja alle 50 nmolin/l 58 %:lla tutkituista aikuisista. Vastaavat prosentuaaliset osuudet olivat kesä-syyskuussa 11 ja 50 %. Kolmella neljästä ruotsalaisesta S-D-25 oli koko vuoden alle 75 nmol/l ja joka toisella alle 50 nmol/l. Ylipaino korreloi negatiivisesti S-D-25:een eli mitä lihavampi ihminen sitä vähemmän veressä kiertää D-vitamiinia. [Sama asia on osoitettu juuri ilmestyneessä meta-analyysissä, Pereira-Santos ym. 2015.; D-vitamiinivaje lisää erityisesti lihavien nuorten sydäntautiriskiä, Campos ym. 2015.] D-vitamiinivalmisteiden käyttö ei juuri korreloinut S-D-25-pitoisuuksiin, ilmeisesti koska monissa ruotsalaisissa valmisteissa on aivan liian pienet päiväannokset.

Ruotsalaisten seerumin D-vitamiininpitoisuuksia

Marras-huhtikuussa vain 12 %:lla ruotsalaisista on seerumissaan riittävästi (yli 75 nmol/l) D-vitamiinia. Touko-lokakuussa osuus on 41 %. Vakava puute (alle 25 nmol/l) vaivaa talvella 9 % ruotsalaisista ja puolet jää talvella ja 18 % kesälläkin alle 50 nmol/l (punaiset alueet). Suomalaisten ravitsemustieteilijöiden väitteet ruotsalaisten riittävästä D-vitamiinin saannista eivät perustu luotettaviin verikokeisiin.

Ruotsalaisten seerumin D-vitamiinipitoisuuksia eri vuodenaikoina

Ruotsalaisten seerumin keskimääräiset D-vitamiinin pitoisuudet (25(OH)D = S-D-25) eri kuukausina (1–12). Huomaa matalien pitoisuuksien (alle 40 nmol/l) suuri määrä. Liian korkeita pitoisuuksia ei esiinny lainkaan.

Tulokset kumoavat aikaisemmat raportit, joiden mukaan D-vitamiinin puute olisi harvinaista Ruotsissa. Päinvastoin, se on hyvin yleistä mm. vanhainkodeissa. Professori Christel Lamberg-Allardt väittää, ettei D-vitamiinin puute muka johtuisi liian vähäisestä saannista vaan sairauksista. Hänen logiikkansa mukaan puolet ruotsalaisista olisi sairaita. Muutama vuosi sitten (silloisen) Lääkintöhallituksen ravintolisiä vastustanut ylilääkäri Anna-Liisa Enkovaara kiersi Suomea luennoimassa vuorenvarmana tietona, "ettei länsimaissa enää esiinny vitamiinien puutostiloja". Tällaisia "asiantuntijoita" Suomen valtamedia haastattelee mieluusti.

Klingberg E, Oleröd G, Konar J, Petzold M, Hammarsten O. Seasonal variations in serum 25-hydroxy vitamin D levels in a Swedish cohort. Endocrine. 2015 Feb 14. Free Full Text, pdf

Pereira-Santos M, Costa PR, Assis AM, et al. Obesity and vitamin D deficiency: a systematic review and meta-analysis. Obesity Reviews. 2015 Feb 17. doi: 10.1111/obr.12239.

Campos RM, Masquio DC, Corgosinho FC, et al. Low vitamin D intake is associated with increase in cardiovascular risk factors in obese adolescents. Endocrine Regulations 2015;49(1):11-9. Abstract