Raskausajan D-vitamiini vaikuttaa lapsen kehitykseen aina 20-vuotiaaksi asti

Suomessa harmitellaan, että meillä on paljon erilaisista oppimis-, mielenterveys-, syömis- ja käytöshäiriöistä ja autismista kärsiviä lapsia ja nuoria. Yksi syy näyttää olevan se, että heidän äitinsä eivät ole saaneet raskauden aikana riittävästi D-vitamiinia.  Australiasta on julkaistu uutta tärkeää tietoa äidin D-vitamiinipitoisuuden vaikutuksesta lasten kehitykseen (Pediatrics 2015).

D-vitamiinin tärkeä merkitys aivoille on ollut tiedossa jo kohta 30 vuotta. Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään muun muassa, että raskausajan D-vitamiinin puute haittaa lasten kielellistä kehitystä yli 10 vuoden ikään asti.

Yli 900 odottavan äidin tutkimuksen (the Western Australian Pregnancy Cohort [Raine] Study) mukaan enemmän kuin joka kolmas nainen potee 18. raskausviikolla vakavaa D-vitamiinivajetta (S-D-25 on alle 50 nmol/l). Vaje haittaa lasten keuhkojen kehitystä ainakin 6. ikävuoteen asti, kognitiivisia (tieto-taito)toimintoja 5–10 vuoden iässä ja luuston lujittumista ja voi lisätä syömishäiriöitä aina 20. ikävuoteen asti. Tutkimus tehtiin Perthissä, joka sijaitsee leveysasteella 32° (siis lähempänä päiväntasaajaa kuin esimerkiksi Málaga).

Raskausajan D-vitamiini vaikuttaa lasten kehitykseen

Odottavat äidit potevat D-vitamiinin puutetta jopa aurinkoisessa Australiassa. Puute vaikuttaa haitallisesti lasten kehitykseen aina 20. ikävuoteen asti, osoittaa uusi tutkimus.

Äidin D-vitamiinin saannilla voi olla tärkeä ja laaja-alainen vaikutus sikiön ja lapsen keuhkojen, aivojen ja luuston kehitykselle, kuten aikaisemmat eläinkokeetkin (ks. Lykkedegn ym. 2015) ovat osoittaneet, päättelevät lastenlääkärit. Tulokset tukevat aikaisempia raportteja.

Hollannissa 2 274 raskaana olevan naisen vähäinen S-D-25 liittyi riskiin synnyttää alipainoinen lapsi. Tulokset viittaavat siihen, että odottavien naisten S-D-25 tulisi mitata ja jos se on liian pieni, heille tulisi suositella riittävästi D-vitamiinia tilanteen korjaamiseksi (European Journal of Nutrition 2012).

Espanjassa 1 820 odottavalta äidiltä mitatut S-D-25-arvot osoittivat, että matalat lukemat haittasivat synnytyksen jälkeen lasten psykoneurologista ja motorista kehitystä.

Amerikkalaiset tutkijat (mm. neonatologi Carol L. Wagner) suosittelevat odottaville naisille 100 µg/vrk, koska se ehkäisee raskauskomplikaatioita ja turvaa lapsen normaalia kehitystä.

Suomen viranomaisten raskaana oleville naisille antama saantisuositus (10 µg/vrk) on kymmenen kertaa liian pieni.

Low vitamin D affects children even before birth. The West Australian 16.1.2015
Hart PH, Lucas RM, Walsh JP, etl a. Vitamin d in fetal development: findings from a birth cohort study. Pediatrics. 2015 Jan;135(1):e167-73. doi: 10.1542/peds.2014-1860.

Lykkedegn S, Sorensen GL, Beck-Nielsen SS, Christesen HT. The impact of vitamin D on fetal and neonatal lung maturation. A systematic review. American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology. 2015 Jan 16:ajplung.00117.2014. doi: 10.1152/ajplung.00117.2014.