D-vitamiini ehkäisee paksusuolen syöpää ja parantaa sen ennustetta

Amerikkalainen sairaanhoitajien terveystutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan riittävä D-vitamiinin saanti ehkäisee paksusuolen syöpää. D-vitamiini vaikuttaa edullisesti immuunisoluihin, sanovat Harvardin yliopiston tutkijat. D-vitamiini ehkäissee parhaiten sellaisia syöpätauteja, joissa immuunijärjestelmällä on suuri merkitys. D-vitamiini parantaa myös syöpäpotilaiden eloonjäämistä.

Sairaanhoitajien terveystutkimuksessa (the Nurses’ Health Study and Health Professionals Follow-up Study) verrattiin 318 paksusuolen syöpään sairastuneen naisen ja 624 terveenä säilyneen verrokin veriplasman D-vitamiinin pitoisuuksia ja niiden vaikutuksia syöpäkasvaimiin tunkeutuneisiin immuunisoluihin (tumour-infiltrating T cells [CD3+, CD8+, CD45RO+ (PTPRC) ja FOXP3+ cells]. Kaikista 942 sairaanhoitajasta oli otettu verinäyte, josta S-D-25 analysoitiin, ennen kuin kukaan heistä sairastui paksusuolen syöpään. Tämä tutkimus on ensimmäinen laatuaan.

Plasman suuri D-vitamiinin pitoisuus vähensi syöpäriskiä, jossa vallitsi vahva immuunireaktio. Tulos merkitsee sitä, että D-vitamiini ehkäisee syöpiä vaikuttamalla kasvaimen ja isännän vuorovaikutukseen (tumour–host interaction), kirjoittavat tutkijat. "D-vitamiini aktivoi T-soluja, jotka tunnistavat syöpäsolut ja hyökkäävät niiden kimppuun", selittää yksi tutkijoista, tohtori Shuji Ogino. Tulos tukee aikaisempia havaintoja D-vitamiinin syöpää ehkäisevästä vaikutuksesta.

Tohtori Frank Apperly esitti ensimmäisenä jo 1940-luvulla, että D-vitamiini ehkäisee syöpää. Häntä ei uskottu, ennen kuin uudet tutkimukset alkoivat muuttaa käsityksiä. The International Agency for Research on Cancer (IARC) totesi raportissaan (2008), että D-vitamiinin vajaus lisää paksusuolen adenoomien ja syövän riskiä. Kuudessa Euroopan maassa tehtyyn tutkimukseen osallistui yli puoli miljoonaa länsieurooppalaista ihmistä, joista reilulla 1 200 kehittyi peräsuolen syöpä. Henkilöillä, joiden S-D-25 oli alle keskitason (50-75 nmol/l), oli kohonnut peräsuolen syövän riski.

Emory-yliopiston tutkimus osoitti, että suuri S-D-25-pitoisuus vähentää paksusuolen syövän riskiä jopa 40 % (Fedirko ym. 2010). Saman yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että D-vitamiini ja kalkki vaikuttavat edullisesti paksusuolisyövän biomarkkereihin (Bostick 2015). Tulokset tukevat aikaisempaa raporttia.

D-vitamiini parantaa myös paksu- ja peräsuolen syöpään sairastuneiden ja etäpesäkkeitä saaneiden potilaiden eloonjäämistä sädekemoterapian jälkeen, osoittaa Kalifornian yliopiston tutkimus, joka esitettiin juuri syöpälääkäreiden symposumissa. Mitä suurempi seerumin D-vitamiinin pitoisuus oli, sitä pitempään potilaat pysyivät elossa (Ng ym. 2015).

D-vitamiinin viranomaissuosituksissa ei ole lainkaan otettu huomioon syövän ehkäisyä hoidosta puhumattakaan. Siihen tarvitaan suurempia päiväannoksia.

Vitamin D may boost immune response to colorectal cancer risk. Nutraingredients.com 16.1.2014
Song M, Nishihara R, Wang M, et al. Plasma 25-hydroxyvitamin D and colorectal cancer risk according to tumour immunity status. Gut 2015 doi:10.1136/gutjnl-2014-308852
Fedirko V, Bostick RM, Goodman M, et al.  Blood 25-Hydroxyvitamin D3 Concentrations and Incident Sporadic Colorectal Adenoma Risk: A Pooled Case-Control Study. American Journal of Epidemiology. 2010 Sep 22;172(5):489-500. doi:10.1093/aje/kwq157

Bostick RM. Effects of Supplemental Vitamin D and Calcium on Normal Colon Tissue and Circulating Biomarkers of Risk for Colorectal Neoplasms. J Steroid Biochem Mol Biol. 2015 Jan 15. pii: S0960-0760(15)00012-6. doi: 10.1016/j.jsbmb.2015.01.010.

Ng K, Venook AP, Sato K,et al. Vitamin D status and survival of metastatic colorectal cancer patients: Results from CALGB/SWOG 80405. Gastrointestinal Cancers Symposium, 2015.