D-vitamiini ja ikääntyvien huonounisuus

Puolet ikäihmisistä nukkuu yönsä huonosti ja heräilee vähän väliä katsomaan kelloa. Syynä saattaakin olla liian niukka D-vitamiinin saanti, ilmenee suuresta korealaistutkimuksesta. Tutkimuksen julkaisi Yhdysvaltain geriatriyhdistyksen tiedelehti Journal of the American Geriatrics Society. Amerikkalainen MrOS Sleep Study vahvistaa nämä havainnot. Hanki ikääntyvälle omaisellesi, ystävällesi tai tuttavallesi joululahjaksi tai tuliaisiksi vahvaa D-vitamiinia (100 µg). Se voi auttaa häntä nukkumaan paremmin.

Etelä-Koreassa tehdään suurta kansallista terveystutkimusta, johon osallistuvien ikäihmisten D-vitamiinin saantia ja sen pitoisuutta veressä on mitattu. Yöunen kestoa tutkittiin 1 614 henkilöllä, jotka olivat 60–80-vuotiaita, ja heidän seeruminsa D-vitamiinin pitoisuus mitattiin. Samalla kartoitettiin myös mahdollinen tupakointi, alkoholin käyttö, auringossaolo ja yöunen pituus.

Tutkitut jaettiin yöunen pituuden mukaan neljään ryhmään

  • 4 tuntia tai vähemmän,
  • 5–6 tuntia,
  • 7–8 tuntia ja
  • 9 tuntia tai enemmän.

Keskimääräisten S-D-25-lukemien perusteella tutkitut ryhmiteltiin seuraavasti neljään ryhmään (Q 1–4)

  1. Q1 = 44,18 nmol/l
  2. Q2 = 48,08 nmol/l
  3. Q3 = 48,83 nmol/l
  4. Q4 = 51,78 nmol/l

Yli 5 tuntia nukkuvien S-D-25 oli merkitsevästi suurempi kuin alle 5 tuntia nukkuvien. Pisimpään nukkuvien S-D-25 oli keskimäärin 21 nmol/l ja vähiten nukkuvien 18 nmol/l.

Seerumin D-vitamiinin pitoisuus korreloi positiivisesti ikääntyvien korealaisten itse ilmoittaman yöunen pituuteen. Tulokset osoittavat, että liian lyhyt unen kesto voi liittyä matalaan seerumin D-vitamiinin pitoisuuteen”, päättelivät tutkijat.

Yhdysvaltain terveysviraton rahoittama The MrOS Sleep Study vahvistaa edellä raportoituja tuloksia. Tutkimuksessa mitattiin yli 300 yli 68-vuotiaan miehen S-D-25. Mitä pienempi lukema, sitä huonompi yöuni (Massa ym. 2015).

Suomessa viranomaiset väittävät 50 nmolin/l riittävän kaikille. Yhdysvaltain Endokrinologiyhdistys suosittelee 75–150 nmol/l ja Espanjassa ja ranskassa viitearvot ovat 75–250 nmol/l. Yhdysvaltain Geriatriyhdistys suosittelee yli 70-vuotiaille 100 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia päivässä (Suomessa suositus on yli 75 vuotiaille vaivaiset 20 µg).

Kim J, Chang JK, Kim DY, Kang JW.  Association between self-reported sleep duration and serum vitamin D level in elderly Korean adults. Journal of the American Geriatrics Society, 2014 Dec. Abstract

Massa J, Stone KL, Wei EK, et al. Vitamin D and Actigraphic Sleep Outcomes in Older Community-Dwelling Men: The MrOS Sleep Study. Sleep. 2015 Jan 12. pii: sp-00824-13. Epub ahead of print

Evatt ML. Vitamin D Associations and Sleep Physiology? Promising Rays of Information. Sleep. 2015 Jan 12. pii: sp-00817-14. No abstract available.