D-vitamiinihoito auttoi autistista poikaa

D-vitamiinilla on tärkeä merkitys aivojen normaaleille toiminnoille. Puute voi aiheuttaa monenlaisia häiriöitä, kuten masennusta, ADHD:tä, skitsofreniaa ja jopa autismia. Kiinalaiset lastenneurologit ovat havainneet autistisilla lapsilla – joilla on D-vitamiinivaje – aivojen tilavuuden suurenemista, aivojen muodon muutoksia ja aivokammioiden laajenemista. Neurologit raportoivat maailman johtavassa lastenlääkäreiden tiedelehdessä Pedictrics, että he saivat parissa kuukaudessa hyvän hoitotuloksen antaessaan 2,5-vuotiaalle autistiselle pojalle reilun määrän D-vitamiinia (135 mikrogrammaa päivää kohti laskettuna). Kolme neljästä autistista saa apua D-vitaminihoidosta.

D-vitamiini muuntuu elimistössä hormoniksi, joka tuottaa aivoissa serotoniinia. Se saattaa auttaa autistisessa tautikirjossa, ilmenee Kalifornian yliopiston (Berkley) biologian professorin Bruce N. Amesin työyhmän tutkimuksista (Patrick ja Ames 2014).

Kiinalaisen pojan seerumin D-vitamiinin pitoisuus (merkitään Suomessa S-D-25) oli ennen hoitoa 31 nanomoolia litrassa (nmol/l). Hän sai pistoksena lihakseen 3 750 mikrogrammaa (µg) D3-vitamiinia kerran kuukaudessa ja sen lisäksi vielä suun kautta päivittäin 10 µg. Päiväannokseksi tuli siten yhteensä 135 µg. S-D-25 nousi kahdessa kuukaudessa 203 nmoliin/l. Jatkossa D-vitamiinia on annettu niin, että S-D-25 pysyy 125 nmolin yläpuolella, kirjoitti yksi tutkijoista, tohtori Lin Du minulle sähköpostitse. Keskeiset autismin oireet vähenivät merkittävästi D-vitamiinihoidolla.

Jilinin yliopiston lastenneurologian klinikassa hoidettu tapaus osoittaa, että D-vitamiinin puute voi olla tärkeä syytekijä lapsen autismissa. D-vitamiinipitoisuuden (S-D-25) mittaaminen seerumista ja mahdollisen vajeen korjaaminen D-vitamiinilisällä voivat olla tärkeitä seikkoja autismin hoidossa, päättelevät lastenneurologit. Pitoisuus tulee nostaa vähintään 125 nmoliin/l. Siihen ei riitä D-vitamiinin virallinen saantisuositus 10 µg/vrk.

Toisen kiinalaistutkimuksen mukaan autististen lasten S-D-25 on keskimäärin paljon  pienempi (50 nmol/l) kuin terveillä verrokeilla (90 nmol/) (Du ym. 2015). Autisteista 90 % ja verrokeista 52 % poti D-vitamiinin puutetta.

Qatarissa tehty vertailu 254 autistisen ja 254 terveen lapsen seerumin D-vitamiinin pitoisuuden vertailu osoitti, että autisteilla on pienemmät pitoisuudet. 14,2 % autisteista poti vaikeaa D-vitamiinin puutetta (S-D-25 oli alle 25 nmol/l),  43,7 % poti kohtalaista puutetta (25–50 nmol/l) ja 13,8 % poti lievempää vajetta (alle 75 nmol/l) (Bener ym. 2014). Tutkimukset puoltavat puutteen korjaamista D-vitamiinilla. Amerikkalainen autistisen pojan äiti lähetti kirjeen psykiatri John Cannelille
Dear Dr. Cannell: Improving autism

Lääkärilehdet julkaisevat tapausselostuksia vain poikkeustapauksissa, silloin kun uusi hoito on ollut dramaattisen tehokasta ja turvallista. Tässä on kyseessä juuri tällainen tapaus. Suomessa neurologit ovat vastustaneet ankarasti ja pitkään vitamiinihoitoja. Toivottavasti heistä itsestään tulee pian vitamiinilääkäreitä!

Suurella osalla saksalaisista autisteista on vakava D-vitamiinivaje, katso taulukko (Endres ym. 2016).

Kiinalaiset lastenpsykiatrit osoittivat, että D3-vitamiini voi parantaa autististen lasten oireita (Feng ym. 2016). Aineistona oli 215 autistista ja 285 tervettä verrokkilasta. Autistien seerumin S-D-25 oli merkitsevästi pienempi kuin verrokkien. D-vitamiinihoito korjasi S-D-25-arvot ja vähensi oireita.

Irlannissa lääkärit antoivat 38 autistisiele lapselle 20 viikkoa D-vitamiinia 50 µg/vrk, mikä ei tuonut toivottua vaikutusta (Kerley ym. 2017). S-D-25 suureni keskimäärin vain 54 -> 84 nmoliin/l, kun tarve olisi ollut 120-150 nmol/l. Näin hassusti voi käydä, kun annetaan liian pieniä annoksia!

Kolme neljästä autistista saa apua D-vitamiinihoidosta, kunhan se nostaa seerumin D-vitaminin pitoisuuden (S-D-25) tasolle 100–250 nmol/l, kirjoittavat asiaa tutkineet kiinalaiset lastenneurologit (Jia ym. 2018).

Jia F, Wang B, Shan L et al. Core Symptoms of Autism Improved After Vitamin D Supplementation. Pediatrics. 2014 Dec 15. pii: peds.2014-2121/Free Full Text pdf

Du L, Shan L, Wang B, [Serum levels of 25-hydroxyvitamin D in children with autism spectrum disorders]. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2015 Jan;17(1):68-71. Chinese.
PubMed

Bener A, Khattab AO, Al-Dabbagh MM. Is high prevalence of Vitamin D deficiency evidence for autism disorder?: In a highly endogamous population. Journal of Pediatric Neuroscience. 2014 Sep-Dec;9(3):227-33. doi: 10.4103/1817-1745.147574.
Endres D, Dersch R, Stich O, et al. Vitamin D Deficiency in Adult Patients with Schizophreniform and Autism Spectrum Syndromes: A One-Year Cohort Study at a German Tertiary Care Hospital. Frontiers in Psychiatry. 2016 Oct 6;7:168. Free Full Text
Feng J, Shan L, Du L, et al. Clinical improvement following vitamin D3 supplementation in Autism Spectrum Disorder
Nutritional Neuroscience Published online: 18 Jan 2016
Kerley CP, Power C, Gallagher L, Coghlan D. Lack of effect of vitamin D3 supplementation in autism: a 20-weel, placebo-controled RCT. Arch Dis Child. 2017 Jun 16. pii: archdischild-2017-312783. doi: 10.1136/archdischild-2017-312783.

Jia F, Shan L, Wang B, Li H, Feng J, Xu Z, Saad K. Fluctuations in clinical symptoms with changes in serum 25(OH) vitamin D levels in autistic children: Three cases report. Nutritional Neuroscience. 2018 Apr 8:1-4. doi: 10.1080/1028415X.2018.1458421.