Opiskelijoiden masentuneisuus ja D-vitamiini

Masennus vaivaa monia opiskelijoita. He tuntevat usein olonsa yksinäiseksi asuessaan ensimmäistä kertaa yksin ja heidän pitää sopeutua uudenlaiseen elämäntilanteeseen. Masennuksen syinä onkin pidetty olosuhteita ja muita ihmisiä, joiden aiheuttama paine masentaa. Jopa 30 prosenttia opiskelijoista valittaa masentuneisuuden haittaavan jokapäiväisiä toimintoja. Uusi kliininen tutkimus Uudesta Seelannista vahvistaa käsitystä, jonka mukaan opiskelijoiden masennuksen takana on usein piilevä D-vitamiinivaje. On järjetöntä syöttää heille mielialalääkkeitä, jotka eivät korjaa vitamiinin puutostilaa.  Psyykelääkitys on kuin laittaisi laastarin masentuneen ihmisen iholle.

Masentuneisuuden ja piilevän D-vitamiinivajeen yleisyys sai psykologit ja ravitsemustieteilijät tutkimaan, olisiko näillä seikoilla yhteyttä toisiinsa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että D-vitamiinilla on tärkeä merkitys aivojen normaaleille toiminnoille ja että esimerkiksi masentuneilla koululaisilla on usein liian vähän D-vitamiinia veressään.

Tutkimuksessa mitattiin 615 yliopisto-opiskelijan seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) ja heille tehtiin masentuneisuutta mittaava psykologinen testi (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CES-D). Samalla kysyttiin päivittäistä auringossa oloa. Opiskelijoiden keski-ikä oli 19,5 vuotta (hajonta 17–25 v) ja S-D-25 oli keskimäärin 64 nmol/l (hajonta 8,2–177,0). Tutkitut asuivat leveysasteella 45°52′0″S, eli paljon lähempänä päiväntasaajaa kuin Suomi (60–70° N).

Opiskelijoilla, joiden S-D-25 oli alle 45 nmol/l ilmeni lähes kaksinkertaisesti masennusoireita verrattu opiskelijoihin, joiden pitoisuus oli vähintään 80 nmol/l. Tilastollisessa analyysissa otettiin huomioon ikä, etninen alkuperä, painoindeksi ja ulkosalla vietetty aika. Näiden sekoittavien tekijöiden kontrolloinnin jälkeenkin matala S-D-25 korreloi lähes kaksinkerroin masentuneisuuteen. Masennuspisteet (CES-D score) alenivat 4,5:llä jokaista 27 nmol/l nousua kohti.

D-vitamiini ehkäisee masennusta

Mitä suurempi seerumin D-vitamiinin pitoisuus [25(OH)D, joka Suomessa merkitään S-D-25], sitä vähemmän masennusoireista kertovia CES-D-pisteitä. HUOM! Muutamalla opiskelijalla S-D-25 nousi yli 150 nmolin/l. Suomalaiset "asiantuntijat" väittävät, että 50 nmol/l muka riittäisi kaikille. Se on väärää tietoa.

“Tässä yli 600 nuoren aikuisen aineistossa vähäinen D-vitamiinipitoisuus liittyi lisääntyneeseen masentuneisuuteen, vaikka otimme huomioon ulkona vietetyn ajan”, toteavat tutkijat Nutrition-lehdessä julkaistussa artikkelissaan. Tutkimuksen tekivät yhdessä Otagon yliopiston psykologian, ravitsemustieteen, ennaltaehkäisevän lääketieteen ja sosiaalilääketieteen laitokset.

Polak M, Houghton LA, Reeder AI et al. Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations and Depressive Symptoms among Young Adult Men and Women. Nutrients, 2014.;6(11):4720-30. doi: 10.3390/nu6114720.  Free Full Text pdf