Magnesium, sinkki ja nuorten häiriökäyttäytyminen

Sinkin ja magnesiumin riittävä saanti ehkäisee lasten ja nuorten ahdistusta, masennusta, ylivilkkautta ja aggressiivista käytöstä. Uusi australialainen tutkimus vahvistaa, että magnesiumin saannin lisäys vähentää nuorten ulospäin toisiin ihmisiin suuntautuvaa häiriökäytöstä.


Länsi-Australian yliopiston psykologit tutkivat
Western Australian Pregnancy Cohort (Raine) Studyssa nuorten sinkin ja magnesiumin saantia ruoasta sekä heidän mielenterveysongelmiaan ja käytöshäiriöitä. Aineistona oli 684 nuorta (14–17 vuotta).

Suuri magnesiumin saanti korreloi tilastollisesti merkitsevästi vähäiseen ulospäin suuntautuneeseen aggressiiviseen käytökseen (externalizing behaviours). Sinkin suhteen tulokset olivat suuntaa-antavat, mutta eivät tilastollisesti merkitseviä.

Tutkimus osoittaa yhteyden runsaan magnesiumin saannin ja vähäisten käytösongelmien välillä, päättelevät tutkijat. Externalizing behaviours tarkoittaa, että henkilö uhkailee tai vahingoittaa muita suullisella ja/tai fyysisellä väkivallalla (haukkumisella, kiusaamisella) tai varastelee ja harrastaa vandalismia. Tällaista häiriökäyttäytymistä esiintyy yhtä lailla tytöillä kuin pojilla. Tutkimuksen mukaan magnesiumin ja sinkin saannin lisäys voi ehkäistä nuorten tällaista käyttäytymistä.

Magnesiumin puute on yleinen väestössä, ja se liittyy D-vitamiinin puutokseen, joka on vähintään yhtä yleinen.

Black LJ, Allen KL, Jacoby P, et al.  Low dietary intake of magnesium is associated with increased externalising behaviours in adolescents. Public Health Nutrition. 2014 Nov 6:1-7. Abstract