Diabetes ja kromipikolinaatti

Puoli miljoonaa suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta, tosin puolelle heistä ei ole vielä asetettu diagnoosia. He ovat ns. esi- tai piilodiabeetikkoja. Tilan eteneminen varsinaiseksi diabetekseksi voitaisiin todennäköisesti ehkäistä vhh-ruokavaliolla, säännöllisellä liikunnalla ja ravintolisillä. Näin säästyisi paljon inhimillistä kärsimystä ja valtavasti yhteiskunnan varoja. Kromipikolinaatti on diabeetikolle tärkeä ravintolisä, joka parantaa sokeritasapainoa ja ehkäisee diabeteksen lisätauteja.

Tyypin 2 diabetes on krooninen sairaus, johon ei ole vielä keksitty parantavaa hoitoa, ainakaan koululääketieteen mukaan. Käytännön kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että moni diabeetikko on tullut täysin oireettomaksi ja veren sokeriarvot ovat normaalistuneet vähähiilihydraattisella (vhh) ruokavaliolla ja ravintolisillä. Potilaan sanotaan tällöin olevan remissiossa eikä hän tarvitse lääkitystä.

Kromipikolinaatti on diabeetikolle tärkeä ravintolisä. Se alentaa kohonnutta paastoverensokeria ja glykohemoglobiinia (HbA1c), jota kutsutaan kansankielellä myös pitkäksi sokeriksi. Sen lukema kuvaa sokeritasapainoa 6–8 edeltävän viikon ajalta. Kromipikolinaatti voi pienentää myös diabeetikon sydän- ja valtimotautien riskiä, osoittavat monet tieteelliset tutkimukset. Ne eivät ole kuitenkaan valitettavasti vakuuttaneet ESFAssa toimivia ravitsemustieteilijöitä, joille on annettu valta hyväksyä tai hylätä ravintolisien terveysväittämiä. Näin ollen kromipikolinaattia ei saa mainostaa diabeteksen ehkäisyyn eikä hoitoon. EU:ssa kromille on hyväksytty seuraavat terveysväitteet:

Uuden perusteellisen terveystalouskatsauksen mukaan diabetekseen liittyvien, sairaalahoitoa vaativien sydänkohtausten kustannukset olivat vuonna 2012 Yhdysvalloissa 26,4 miljardia  dollaria. Näiden kulujen arvioidaan nousevan 12 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Suomessa on menossa vastaavanlainen diabetesepidemia ja terveydenhuollon kustannusten nousu. Talousanalyysin mukaan kromipikolinaatin käyttö ravintolisänä parantaisi sydäntautiin sairastuneiden diabeetikkojen elämänlaatua ja säästäisi miljardeja dollareita vuosittain sairaalahoitojen vähenemisenä diabeteksen lisätautien johdosta.

Kromipikolinaatin käyttö ehkäisisi Yhdysvalloissa vuosittain yli 80 000 diabetekseen liittyvää sydäntapahtumaa eli noin 650 000 tapahtumaa vuoteen 2020 mennessä. Kromipikolinaatin käyttö vähentäisi muita diabetekseen liittyviä kuluja lähes miljardi dollaria vuodessa – yli 7,8 miljardia dollaria vuoteen 2020 mennessä.

Frost & Sullivanin analyytikot päätyivät näihin lukuihin perehdyttyään huolellisesti kromipikolinaatilla tehtyihin tieteellisiin tutkimuksiin, joissa potilailta oli mitattu HbA1c ja selvitetty diabetekseen liittyvää sydäntaudin riskiä. Tällaisia tutkimuksia löytyi 30. Kromihoidon kustannukset olivat potilasta kohti keskimäärin alle 9 senttia/vrk. Sen jälkeen F & S kääntyi Yhdysvaltain hallituksen Agency for Healthcare Research & Qualityn puoleen ja selvitti diabeteksen aiheuttamat kustannukset. Lukuja ei siis ole otettu "hatusta". Frost & Sullivanin koko raportti (136 sivua) on luettavissa maksutta tästä linkistä. Siinä käsitellään kromipikolinaattia (sivulta 55 alkaen) ja monia muita yksittäisiä ravintolisiä ja niiden käytöstä koituvia säästöjä. Vaikka raportti käsittelee Yhdysvaltain tilannetta, tietoja voi soveltaa hyvin myös Suomeen.

Ruotsalais-amerikkalainen kliininen  tutkimus vahvistaa, että kromipikolinaatti parantaa ylipainoisten ahmattien veren sokeriatasapainioa ja insuliiniherkkyyttä (Sala ym. 2017).

EU:n EFSAn ravitsemustieteilijät ovat ihan pihalla kromipikolinaatin suhteen (Nutraingredients.com). Suomessa Evira – varsinainen tuuliviiri – kielsi sen käytön muutama vuosi sitten, mutta sallii sen nykyään.

Chromium Picolinate Supplements to Help Manage Diabetes Is a Discussion Worth Having with Your Healthcare Practitioner. Council for Responsible Nutrition. Free Full Text
Shanahan C, de Lorimier R. Smart Prevention – Health Care Cost Savings Resulting from the Targeted Use of Dietary Supplements. An Economic Case for Promoting Increased Intake of Key Dietary Supplements as a Means to Combat Unsustainable Health Care Cost Growth in the United States. Free Full Text pdf
EU publishes recommended intakes for Zinc and Selenium – but Chromium not warranted. Nutraingredients.com 19.10.2014
Sala M, Breithaupt L, Bulik CM, et al. A Double-Blind, Randomized Pilot Trial of Chromium Picolinate for Overweight Individuals with Binge-Eating Disorder: Effects on Glucose Regulation. Journal of Dietary Supplements. 2017 Mar 4;14(2):191-199. Abstract