EPA-kalaöljy ehkäisee masennusta

Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen omega-3-työryhmä esitti jo vuonna 2006, että kalaöljy tulisi lisätä masennuksen käypä hoito -suosituksiin. Näin ei ole kuitenkaan tehty, sillä lääketeollisuus lahjoo vaikutusvaltaisia psykiatreja, jotka suosivat lääkehoitoa. Uusi kliininen tutkimus Lontoon King´s Collegesta vahvistaa, että EPA-kalaöljy (E-EPA) ehkäisee tehokkaasti ja turvallisesti kroonisen C-hepatiitin interferonihoitoon liittyvää masennusta. Päiväannoksen tulee kuitenkin olla riittävän suuri, tässä tapauksessa peräti 3,5 grammaa EPAa, jolloin teho ilmenee jo kahdessa viikossa. EPA ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa masentuneen ihmisen elimistössä kytevää kroonista matala-asteista tulehdusta, kirjoittavat psykiatrit.

C-hepatiinin hoidossa annetaan yleensä 24 viikkoa interferoni-alfaa (IFN-α), joka valitettavasti aiheuttaa masennuksen noin 30 prosentille potilaista. Tavanomainen mielialalääkitys altistaa potilaat ikäville sivuvaikutuksille, joten psykiatrit tutkivat lääkkeettömiä vaihtoehtoja mm. kalaöljyistä. Ne ovat turvallisia eivätkä aiheuta lääkkeille ominaisia sivuvaikutuksia. Kalaöljyn käyttöä puoltavat monet tutkimukset, joissa on todettu, että masentuneilla ihmisillä – erityisesti interferonihoitoa saavilla – on punasoluissaan ja seerumissaan tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja, omega-3-indeksi on pieni. Se on helppo korjata väkevöidyllä kalaöljyllä.

Tutkimusryhmää johti biologisen psykiatrian professori Carmine Pariante. Kaksoissokkokokeeseen osallistui 152 masentunutta potilasta, jotka saivat 24 viikkoa interferonihoitoa C-hepatiittiinsa. Heidät jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi sai kaksi viikkoa päivittäin 3,5 grammaa (3 500 mg) EPAa ja toinen 1,7 g DHA:ta. Kolmas ryhmä sai lumetta (oliiviöljyä). Nämä omega-3-rasvahapot ja annokset valittiin, koska aikaisemmin professori Su:n johdolla Taiwanissa tehdyissä tutkimuksissa 2,2–4,4 g EPAa ja 1,2–2,2 g DHA:ta olivat osoittautuneet tehokkaiksi masennuksen hoidossa.

EPA ehkäisi suuren osan interferonihoitoon liittyvistä masennuksista, kun taas DHA-valmiste oli yhtä tehotonta kuin lume. Masennukseen sairastui vain 10 % EPAa saaneista, kun DHA-ryhmästä sairastui 28 % ja lumetta saaneista 30 %. Sekä EPA että DHA viivyttivät masennuksen ilmaantumista (12 viikkoa) verrattuna lumehoitoon (5 viikkoa). EPA ja DHA olivat kumpikin hyvin siedettyjä. EPA suurensi punasolujen EPA- ja DHA-pitoisuuksia, mutta DHA suurensi vain punasolujen DHA-pitoisuutta. Tämä johtuu siitä, että osa EPAsta muuntuu elimistössä DHA:ksi, mutta DHA:sta ei synny EPAa.

Johtopäätökset: EPA on tehokasta C-hepatiittia sairastavien, interferoni-alfaa (IFN-α) saavien potilaiden masennuksen ehkäisyssä. Tulokset vahvistavat, että kalaöljy vaimentaa kroonista matala-asteista tulehdusta, joka kytee masennusta potevien ihmisten elimistössä. Tiettävästi tämä on ensimmäinen tutkimus interferonihoitoa saavien potilaiden kalaöljyhoidosta. [Italialaiset psykiatritkin suosittavat kalaöljyä masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon uudessa artikkelissaan (Mazza ym. 2015).]

RCT data backs EPA omega-3 to prevent depression. Nutraingredients. com, 2nd Oct, 2014
Su K-P, Lai H-C, Yan H-T, et al. Omega-3 Fatty Acids in the Prevention of Interferon-Alpha-Induced Depression: Results from a Randomized, Controlled Trial. Biological Psychiatry 2014;76(7), 559–566. pii/S000632231400047X
Mazza M, Marano G, Traversi G, et al. The complex interplay of Depression, Inflammation and Omega-3: state of the art and progresses in research. La Clinica Terapeutica. 2015 May-Jun;166(3):e242-7. doi: 10.7417/T.2015.1859.

Tohtori Tolosen kommentti

E-EPA on hyödyllistä C-hepatiinin hoidossa, osoitti japanilainen tutkimus jo vuonna 2008. Siinä annettiin E-EPAa 1800m mg päivässä (Kawashima ym. 2008). 

Tutkimukset puoltavat riittävän suuren E-EPA-annoksen käyttöä
heti alusta alkaen. Eräässä EPAn ja DHA:n tehoa vertailevassa tutkimuksessa ei saatu kliinistä vaikutusta masennuksen hoidossa, kun EPAn ja DHA:n päiväannokset olivat vain 1 gramma/vrk. Omituista kyllä, tämä tutkimustulos lyö korvalle psykiatrian professorien David Mischoulon ja Maurizio Fava työryhmän aikaisempaa tutkimusta, jonka mukaan 1 g/vrk E-EPAa yksinään on tehokas hoito masennukseen.

Itse suosittelen aloittamaan masennuksen hoidon aina vähintään 2 grammalla E-EPAa päivässä. Annoksen voi puolittaa sitten kun potilas on toipunut. Jatkohoitona 1g/vrk EPAa ehkäisee masennuksen uusiutumista. Katso taulukosta omega-3-tutkimukset masennuksen hoidossa. Katso animaatio, kuinka E-EPA vaikuttaa hermosolujen kalvoilla.

Kawashima A, Tsukamoto I, Koyabu T, et al. Eicosapentaenoic Acid Supplementation for Chronic Hepatitis C Patients During Combination Therapy of Pegylated Interferon alpha-2b and Ribavirin. Lipids. 2008 Mar 5; [PubMed]
Tomioka K, Kakibuchi N, Murakami Y. Links Effects of eicosapentaenoic acid supplementation in the treatment of chronic hepatitis C patients. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2005;51(6):419-25 [PubMed]
Popa SG, Mota M. Impact of obesity and omega-3 polyunsaturated fatty acids on fibrogenesis and responsiveness to antiviral therapy in chronic hepatitis C. Rom J Intern Med. 2007;45(2):165-70 [PubMed]