Seerumin D-vitamiinin pitoisuus ja aortan kovettuminen

Vähäinen seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) ennustaa aortan seinämän paksuuntumista ja kovettumista, kertoo uusi turkkilaisten sydänlääkäreiden tekemä kliininen tutkimus. Se saa tukea muista tutkimuksista, jotka kaikki vahvistavat käsitystä, jonka mukaan D-vitamiinivaje lisää valtimonkovettumataudin riskiä. D-vitamiinin tarve valtimotautien ehkäisyssä on moninkertainen nykyiseen viranomaissuositukseen nähden. Yli 60-vuotiaiden tarve on paljon suurempi kuin viranomaissuositus (20 µg). Nykyinen saantisuositus onkin annettu vain luukadon ehkäisyä ajatellen.

Tieteelliset tutkimukset viittaavat siihen, että D-vitamiinin liian niukka saanti voi myötävaikuttaa valtimoiden kovettumiseen ja ahtautumiseen. Aortan seinämän paksuuden (intima-media thickness IMT) mittaaminen ultraäänilaitteella voi paljastaa jo varhaisvaiheessa alkavan (prekliinisen) valtimoiden kovettumisen. Tässä työssä mitattiin terveiden kirjoissa olevien ihmisten IMT ja S-D-25. Heillä ei ollut vielä kliinisesti todettua valtimonkovetustautia.

Aineistona oli 117 henkilöä, keskimääräiseltä iältään 45,5 ± 8,4 vuotta. Heille oli tehty eri syistä sydämen kaikuluotaintutkimus (transesophageal echocardiography, TEE). Sen yhteydessä mitattiin S-D-25, jonka perusteella tutkitut luokiteltiin kolmeen ryhmään: normaali, vaje ja huomattava puute. Samalla verestä mitattiin myös kroonista matala-asteista tulehdusta osoittava hs-CRP ja muita biokemiallisia markkereita.

Vain joka neljännellä tutkitulla oli normaali S-D-25 eli yli 75 nmol/l. Verrattaessa S-D-25-pitoisuuksia ja aortan seinämän paksuutta kävi ilmeiseksi, että ne korreloivat toisiinsa käänteisesti. Toisin sanoen, mitä vähemmän veressä oli D-vitamiinia, sitä paksumpi oli aortan seinämä. S-D-25 korreloi käänteisesti myös hs-CRP:hen.

Johtopäätökset: Matalat S-D-25-arvot liittyvät itsenäisesti aortan seinämän paksuuntumiseen. ”Itsenäisesti” tarkoittaa sitä, etteivät esimerkiksi kolesteroli tai muut ns. klassiset riskitekijät selittäneet löydöstä. Niinpä D-vitamiinin puute (hypovitaminoosi) voi olla aortan subkliiniseen kalkkiutumiseen myötävaikuttava tekijä, päättelevät kardiologit (Kalkan ym. 2014).

Tukea muista uusista tutkimuksista

Brasilialaisten sydänlääkäreiden laatima kirjallisuuskatsaus tukee näkemystä, että D-vitamiinilla on merkittävä osuus valtimonkovetumataudin ehkäisyssä ja hoidossa (Menezes ym. 2014). Intialaiset lääkärit ovat osoittaneet, että D-vitamiinivaje lisää diabetekseen liittyviä mikrovaltimomuutoksia, hermosto-, munuais- ja silmänpohjavaurioita (Bajaj ym. 2014). Kiinalaiset tutkijat osoittivat, että tyypin 2 diabeetikkojen kaulavaltimon paksuuntuminen on sitä suurempaa mitä vähemmän seerumissa on D-vitamiinia (Chen ym. 2014). D-vitamiinivaje on siis valtimonkovettumataudin itsenäinen riskitekijä, joka on helposti korjattavissa nauttimalla riittävästi D-vitamiinia.

RECORD-meta-analyysi osoitti, että 20 µg päivässä (mikä on suomalainen suositus yli 60-vuotiaille) voi ehkäistä sydämen vajaatoimintaa, mutta tämä annos ei riitä ehkäisemään sydäninfarktia eikä aivohalvausta (Ford ym. 2014). Tarve on ilmeisesti paljon suurempi, kuten olen jo kauan esittänyt.

Kalkan GY1, Gür M, Koyunsever NY, et al. Serum 25-Hydroxyvitamin D Level and Aortic Intima-Media Thickness in Patients Without Clinical Manifestation of Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Journal of Clinical Laboratory Analysis. 2014 Aug 17. doi: 10.1002/jcla.21770.
Menezes AR, Lamb MC, Lavie CJ, DiNicolantonio JJ. Vitamin D and atherosclerosis. Current Opinion in Cardiology. 2014 Aug 20. [Epub ahead of print]

Bajaj S, Singh RP, Dwivedi NC, et al. Vitamin D levels and microvascular complications in type 2 diabetes. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2014 Jul;18(4):537-41. doi: 10.4103/2230-8210.137512.

Ford JA, MacLennan GS, Avenell A, et al. for the RECORD Trial Group. Cardiovascular disease and vitamin D supplementation: trial analysis, systematic review, and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2014; 100: 746-755 doi: 10.3945/​ajcn.113.082602

Chen RH, Jiang XZ, Jiang Q, et al. Correlations between serum levels of 25-hydroxyvitamin D and carotid atherosclerosis in patients with type 2 diabetes in Shanghai. Annales d´endocrinologie (Paris). 2014 Aug 25. pii: S0003-4266(14)00204-2. doi: 10.1016/j.ando.2014.07.113.