Lihavat tarvitsevat muita enemmän D-vitamiinia

Lihavien ihmisten D-vitamiinin tarve on 40 prosenttia suurempi kuin normaalipainoisten, ilmenee uudesta amerikkalaisesta tutkimuksesta. Sen teki Bone Mineral Research Center, Winthrop University Hospital, Mineola, New York. Toinenkin uusi tutkimus vahvistaa nämä havainnot. Viranomaissuosituksessa ei ole otettu huomiooon lihavuuden aiheuttamaa D-vitamiinin lisätarvetta.

Ennestään tiedetään, että ylipainoisten ja lihavien ihmisten veressä kiertää vähemmän D-vitamiinia kuin muilla ihmisillä. Syynä on se, että rasvaliukoisena D-vitamiinia kertyy rasvakudokseen, jolloin sitä ei riitä vereen kiertämään ja kulkeutumaan muihin kudoksiin, muun muassa aivoihin. Tätä seikkaa ei ole otettu lainkaan huomioon valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) antamissa D-vitamiinin saantisuosituksissa. Yhtenä syynä on se, ettei VRN:n jäsenkunnassa ei ole pätevää lääketieteellistä asiantuntemusta.

Lihavat ihmiset tarvitsevat 40 % enemmän D-vitamiinia nostaakseen seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) samalle tasolle normaalipainoisten kanssa, ilmenee uudesta tutkimuksesta. Siihen valittiin lihavia ihmisiä, joiden painoindeksi oli ≥ 35 kg/m2. Verrokkeina oli normaalipainoisia henkilöitä. Aluksi kaikilta mitattiin S-D-25, jonka jälkeen niille, joiden S-D-25 oli <50 nmol/l, annettiin päivittäin 100 mikrogrammaa (µg) D3-vitamiinia. Ne, joiden S-D-25 oli >50 nmol/l, saivat 50 µg päivässä. Kokeeseen ei otettu mukaan henkilöitä, joiden S-D-25 oli ollut yli 80 nmol/l. Näin lopulliseksi aineistoksi tuli 25 henkilöä, joista 11 sai D-vitamiinia ja 14 lumetta. Aitoa D-vitamiinia saaneiden S-D-25 lisääntyi kahdessa kuukaudessa keskimäärin 75 nmoliin/l (mikä on Yhdysvaltain endokrinologiyhdistyksen suosituksen alaraja, suositus on 75–150 nmol/l).

Normaalipainoisten S-D-25 suureni jokaista nautittua mikrogrammaa kohti keskimäärin 0,66 nmol/l, kun lihavien pitoisuus nousi vain 0,398 nmol/l mikrogrammaa kohti (40 % vähemmän). Tulokset osoittivat, että lihavat ihmiset voivat tarvita 40 % enemmän D-vitamiinia päivässä saavuttaakseen saman S-D-25-pitoisuuden kuin normaalipainoiset ihmiset.

Toinen, farmasian tiedelehdessä julkaistu tutkimus vahvistaa nämä havainnot. Tässä tutkimuksessa koehenkilöt saivat D-vitamiinia 1250 µg viikottain mikä tekee 178,5 µg/vrk (Bruyant ym. 2014). D-vitamiinin terveysvaikutuksista voi lukea viereisen palstan linkistä.

Dhaliwal R, Mikhail M, Feuerman M, Aloia JF. The Vitamin D Dose Response in Obesity. Endocrine Practice. 2014 Aug 6:1-25. [Epub ahead of print]

Bryant GA, Koenigsfeld CF, Lehman NP,  et al. A Retrospective Evaluation of Response to Vitamin D Supplementation in Obese Versus Nonobese Patients. Journal of Pharmacy Practice. 2014 Aug 14. pii: 0897190014544822.