Kalaöljy avuksi tupakasta vieroittamiseen

Etyyliesteröidyn kalaöljyn nauttiminen vähentää jo kuukaudessa merkitsevästi tupakanhimoa, päivittäistä tupakointia ja voi helpottaa tupakoinnin lopettamista, osoittaa uusi israelilainen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus. Kalaöljyyn käytetyt rahat voi saada takaisin moninkertaisesti vähentämällä tupakointia tai lopettamalla se kokonaan. Lisäksi kalaöljyllä on monia terveyshyötyjä.

Tutkimuksen teki israelilainen neurotieteilijä Sharon Rabinovitz (Haifan yliopiston krimonologian laitokselta), joka on tutkinut paljon ravitsemuksen merkitystä neuropsykologisissa häiriöissä ja julkaissut tutkimustuloksiaan tieteellisissä lehdissä. Tämä on tiettävästi maailman ensimmäinen kaksoissokkokoe, jossa testattiin kalaöljyn vaikutusta tupakointiin.

Tutkimuksen taustalla on tieto siitä, että tupakoitsijoiden veressä ja muissa kudoksissa on tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja. Tupakansavun sisältämät myrkylliset yhdisteet näet hapettavat ja tuhoavat elimistön omega-3-rasvahappoja. Niiden puute voi haitata hermojen välittäjäaineiden toimintoja ja myötävaikuttaa ärtyisyyteen, aggressiivisuuteen, stressiin ja masennukseen.

Näin tutkimus tehtiin

Kokeeseen osallistui 48 tupakoitsijaa, joiden tavoitteena ei ollut tupakoinnin lopettaminen. He polttivat keskimäärin 14 savuketta päivässä. Keski-iältään he olivat 29-vuotiaita, ja he olivat aloittaneet tupakoinnin keskimäärin 17-vuotiaina. Kokeeseen valitut eivät käyttäneet ennestään kalaöljyä tai muita ravintolisiä. Koehenkilöitä ei kehotettu vähentämään tupakointia vaikutusjakson aikana eikä sen jälkeen. Koehenkilöiden tarkemmat tiedot käyvät ilmi artikkelin taulukosta 1.

Koehenkilöt arvottiin kahteen samanlaiseen ryhmään, joista toinen sai kuukauden ajan päivittäin 5 kapselia etyyliesteröityä kalaöljyä (E-EPA + E-DHA). Näin he saivat päivittäin 2710 mg EPAa ja 2040 mg DHA:ta. Verrokkiryhmä sai mineraali- ja soijaöljykapseleita. Molemmat ryhmät sietivät hyvin kapseleita, ja hoitomyöntyvyys oli hyvä. Käytännössä näin suurta määrää omega-3:a ei saada pelkästään ruuasta.

Tulokset olivat vallan erinomaisia. Kalaöljyä saaneiden tupakanhimo ja tupakointi vähenivät jo hoitojakson aikana, ja he polttivat vielä kuukauden kuluttua vähemmän kuin kokeen alussa, vaikka tupakoitsijat eivät olleet edes oma-aloitteisesti halunneet luopua tupakasta. Tupakoinnin vähentäminen tai sen lopetus ovat uusia kalaöljyn käyttöalueita!

Rabinovitz S. Effects of omega-3 fatty acids on tobacco craving in cigarette smokers: A double-blind, randomized, placebo-controlled pilot study. Journal of Psychopharmacology 2014 June 4. DOI: 10.1177/0269881114536477