Karnosiini estää syöpäsolujen kasvua

Toisistaan riippumattomat tutkimukset osoittavat, että karnosiini estää syöpäsolujen kasvua ja lisääntymistä ja samalla karnosiini edistää syöpäsolujen ohjelmoitua kuolemaa eli apoptoosia. Tutkimukset vahvistavat aikaisempia havaintoja, joiden mukaan karnosiinia kannattaa käyttää syövän tukihoitona.

Italialais-belgialainen tutkimus

Karnosiini kuuluu syöpää estäviin molekyyleihin, kirjoittavat italialaiset ja belgialaiset syöpätutkijat yhteisessä tutkimuksessaan. Karnosiini estää syövän kasvua ja leviämistä sekä in vitro (solututkimuksissa) että in vivo (elävässä organismissa, esim. koe-eläimillä). Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että karnosiini estää ihmisen paksu- ja peräsuolien syöpäsolujen kasvua vaikuttamalla mitokondrioiden adenosiinitrifosfaattiin (ATP) ja vapaiden radikaalien muodostukseen, täsmentävät tutkijat.

Tutkijaryhmä on jo aikaisemmin osoittanut, että karnosiini estää ihmisen paksusuolen syöpäsolujen kasvua HCT-166-solulinjassa. Saksalaiset tutkijat puolestaan ovat osoittaneet, että karnosiini estää pahanlaatuisen aivokasvaimen, gliooman kasvua (Renner ym. 2010) sekä toisen erittäin pahanlaatuisen aivokasvaimen, glioblastooman kasvua (Asperger ym. 2011).

Useissa ihmisen syöpätaudeissa (keuhko-, rinta-, eturauhas, vatsa- ja paksusuolisyövissä) ilmentyy ylimäärin valkuaisainetta nimeltään Hypoxia-Inducible Factor 1α (HIF-1α), ja se on pääsyynä siihen, etteivät syövän lääke- ja sädehoidot aina tuo toivottua tulosta. Syöpä on tällöin lääke- ja sädehoitoresistentti. HIF-1α edistää myös patologista verisuonten uudiskasvua (angiogeneesiä), jolloin syöpä pääsee lähettämään etäpesäkkeitä. Äskettäin on kehitetty lääkkeitä (esim. rapamysiini), jotka vähentävät HIF-1α:n ilmentymistä ja voivat näin parantaa syöpäpotilaan ennustetta. Ennestään tiedetään myös, että tietyt antioksidantit estävät HIF-1α:n induktiota ja samalla myös syövän syntyä ja etenemistä. Karnosiini on erittäin tehokas ja monipuolinen antioksidantti (hapetuksen estoaine).

Karnosiini vähensi tässä kokeessa HIF-1α proteiinin pitoisuutta ja aktiivisuutta sekä hajotti tätä proteiinia. Tutkijat vertasivat karnosiinin tehoa kahteen synteettiseen antioksidanttiin, bis-diaminotriatsoli 1:een ja 2:een. Kaikki kolme antioksidanttia vähensivät yhtä lailla solusisäisiä vapaita radikaaleja, mutta bis-diaminotriatsolit eivät vähentäneet HIF-1α:n ilmentymistä eivätkä estäneet syövän kasvua, kuten karnosiini. Karnosiini siis vaikuttaa eri tavalla syövässä kuin nämä kaksi synteettistä antioksidanttia, päättelivät tutkijat. Tulokset osoittivat, millä tavalla karnosiini estää paksusuolisyöpää, he toteavat (Iovine ym. 2014).

Kiinalainen tutkimus

Kiinalaiset syöpätutkijat puolestaan selvittivät viljellyissä ihmisen mahasyöpäsoluissa karnosiinin mahasyöpää estävää vaikutusta. Karnosiini esti syöpäsolujen lisääntymistä (proliferaatiota), edisti niiden ohjelmoitua kuolemaa (apoptoosia) ja vaikutti useisiin muihinkin biokemiallisiin seikkoihin, jotka hillitsivät syöpää. Karnosiinilla oli samankaltaisia vaikutuksia kuin rapamysiinillä, kirjoittavat tutkijat.

Karnosiini tappaa syöpäsoluja

Karnosiini tappaa syöpäsoluja. Käyrät osoitttavat kuinka monta prosenttia syöpäsoluista on elossa (Cell viability) 24, 48 ja 72 tunnin kuluttua karnosiinin lisäämisestä niihin. Mitä vahvempi karnosiini åitoisuus, sitäö enemmän syöpäsoluja kuolee. Concentration = karnosiinin väkevyys millimooleina (nM).

Molemmat uudet tutkimukset on luettavissa kokonaisuudessaan maksutta alla olevista linkeistä.

Slovakialaiset tutkijat Ditte ym. (2014) vahvistavat Iovinen työryhmän havainnot. Lisäksi he toteavat, että karnosiini ehkäisee karbonianhydraasi IX:n välittämää solun ulkopuolella vallitsevaa (ekstrasellulaarista) happamoitumista (asidoosia) ja hillitsee siten syöpäsolujen kasvua. ”Karnosiini voi olla lupaava syöpää estävä aine, koska se heikentää CA IX:n aktiivisuutta”, kirjoittavat slovakialaiset syöpätutkijat.

Karnosiini estää myös maksasyövän kasvua, osoittaa saudiarabialainen tutkimus (Fouad ym. 2017). Karnosiini estää pahanlaatuisen aivosyövän, gliooman, kasvua, osoittaa uusi kiinalaistutkimus (Fang ym. 2020),

Nämä toisistaan riippumattomat, pätevissä tiedelehdissä julkaistut tutkimukset puoltavat karnosiinin käyttöä syövän tukihoitona. Jos olet syöpäpotilas, tulosta tämä sivu lääkärillesi, sillä hän ei ehkä vielä tunne näitä uusia tutkimuksia.

Iovine B, Oliviero G, Garofalo M, et al. The Anti-Proliferative Effect of L-Carnosine Correlates with a Decreased Expression of Hypoxia Inducible Factor 1 alpha in Human Colon Cancer Cells. PLoS One. 2014 May 7;9(5):e96755. doi: 10.1371/journal.pone.0096755. eCollection 2014. Free Full Text
Zhang Z, Miao L, Wu X, et al. Carnosine Inhibits the Proliferation of Human Gastric Carcinoma Cells by Retarding Akt/mTOR/p70S6K Signaling. Journal of Cancer. 2014 Apr 24;5(5):382-9. doi: 10.7150/jca.8024. eCollection 2014. Free Full Text
Ditte Z, Ditte P, Labudova M et al. Carnosine inhibits carbonic anhydrase IX-mediated extracellular acidosis and suppresses growth of HeLa tumor xenografts. BMC Cancer 2014,14:358 doi:10.1186/1471-2407-14-358

Fouad AA, Qutub HO, Al Rashed AS, Al-Melhim WN. Therapeutic effect of carnosine in rat model of experimental liver carcinogenesis. Environemntal Toxicology and Pharmacology. 2017 Aug 26;56:10-14. doi: 10.1016/j.etap.2017.08.021.

Fang YJ, Wu M, Chen HN, Wen TT, Lyu JX, Shen Y. Carnosine suppresses human glioma cells under normoxic and hypoxic conditions partly via inhibiting glutamine metabolism [published online ahead of print, 2020 Aug 11]. Acta Pharmacol Sin. 2020;10.1038/s41401-020-0488-1. doi:10.1038/s41401-020-0488-1.