Kalaöljy tehostaa nuorten masennuksen lääkehoitoa

SSRI-lääkkeillä hoidettu vakava masennus ei aina parane täysin, vaan potilaalle jää jälkioireita (residuaalioireita): unettomuutta, surullista  mielialaa, keskittymiskyvyttömyyttä ym. Jälkioireet saattavat heikentää toimintakykyä ja hidastaa työhön tai kouluun paluuta sairauslomalta. Uuden kliinisen tutkimuksen mukaan kalaöljystä saattaa olla merkittävää apua nuorten masennuspotilaiden hoidossa. Tulos vahvistaa aikaisempia tutkimuksia. Kalaöljy tulisi lisätä viivyttelemättä masennuksen käypä hoito -suositukseen, kuten psykiatri Mauno Rauramo on ehdottanut Duodecimille jo vuonna 2009.

Amerikkalaiset psykiatrit mittasivat 20 residuaalioireista kärsivän nuoren punasolujen omega-3-rasvahappojen määrää, ja heille annettiin 10 viikkoa päivittäin joko pientä (2,4 g/vrk) tai suurta (16,2 g/vrk) kalaöljyannosta. Kummassakin ryhmässä oli 10 potilasta. Potilailla oli huomattava DHA-rasvahapon (keskimäärin -28 %) ja kohtalainen EPA-rasvahapon (keskimäärin -18 %) vaje terveisiin verrokkeihin (n=20) nähden. Tulos vahvistaa aikaisemminkin esitettyä näkemystä, jonka mukaan masennuspotilailla on omega-3-rasvahappojen puute.

Kalaöljyn nauttiminen suurensi merkitsevästi punasolujen omega-3-rasvahappojen (EPA ja DHA) pitoisuuksia. Masennusoireet vähenivät merkitsevästi (keskimäärin -40 %) seitsemällä suurta annosta saaneella potilaalla. Pienempää päiväannosta saaneilla 10 potilaalla oireet vähenivät vähemmän (keskimäärin -20 %). Pientä annosta saaneista potilaista toipui täysin 40 %, mutta suurta annosta saaneista toipuivat kaikki (100 %). Kalaöljy ei aiheuttanut merkittäviä sivuvaikutuksia.

CDRS-R Total Score

Kalaöljy vähensi mielialalääkkeillä hoidettujen nuorten masennuksen jälkioireita 10 viikon hoitojakson aikana. Low-Dose oli 2,7 g/vrk ja High-Dose oli 16,2 g/vrk. Suurempi annos oli tehokkaampi. B=base line eli lähtötilanne, E= End stage eli lopputilanne. CDRS-R=Children's Depression Rating Scale.

"Nämä alustavat löydökset osoittavat, että SSRI-lääkkeille resistentit nuoret masennuspotilaat potevat huomattavan suurta DHA-rasvahapon puutetta, mikä viittaa siihen, että kalaöljy on tehokasta ja hyvin siedettyä vajeen korjaamisessa ja masennuslääkkeiden tehon lisäämisessä", kirjoittavat psykiatrit (Department of Psychiatry and Behavioral Neuroscience, University of Cincinnati College of Medicine).

Tulokset tukevat aikaisempaa kliinistä tutkimusta, jossa E-EPA (1 g/vrk) tehosti huomattavasti fluoksetiinin vaikutusta nuorten masennuksen hoidossa. Tämä tutkimus tehtiin englantilaisen psykiatrian professorin Malcolm Peetin johdolla. Hän osoitti ensimmäisenä, että E-EPA on tehokas kalaöljy masennuksen hoidossa. Katso taulukosta muutkin pätevät omega-3-tutkimukset masennuksessa.

Italialaiset psykiatrit suosittavat uudessa katsauksessaan kalaöljyä masennuksen ehkäisyys ja hoitoon. He korostavat, että masennuksessa myllertävät haptus- ja nitrosatiivinen stressi sekä krooninen matala-asteinen tulehdus (Mazza ym. 2015).

Pittsburgin yliopiston tutkimus osoitti, että kalaöljy voi parantaa opiskelijoiden masennuksen jo kolmessa viikossa.

Psykiatri Mauno Rauramo teki jo marraskuussa 2009 lääkäriseura Duodecimille ehdotuksen, että kalaöljy lisättäisiin masennuksen käypä hoito -suosituksiin. Mitään ei ole tapahtunut. Syynä lienevät käypä hoito -ryhmän psykiatrien sidonnaisuudet lääketeollisuuteen.

Kaiken lisäksi masennuslääkkeet lisäävät nuorten itsemurhariskiä, kertoo Harvardin yliopiston uusi suurtutkimus (JAMA Internal Medicine). E-EPAn avulla lääkkeen annos voidaan pitää niin pienenä, ettei itsemurhan riski suurene. Masennuslääkkeistä on enemmän haittaa kuin hyötyä, sanoo tanskalainen professori Peter Gøtzsche, joka lanseeraa tänään Council for Evidence-Based Psychiatry (CEP) -järjestön kritisoimaan turhaa ja haitallista mielialalääkitystä.

Depression drugs linked to child suicide. The Times 29.4.2014
Antidepressants do more harm than good, says research. The Times 30.4.2014

Päivitys 15.3.2020

Uusi McNamaran työryhmän tutkimus aivojen protonimagneettiresonanssilaitteella koskee bipolaaritaudin riskissä olevia nuoria potilaita. Laitteella tutkittiin aivokuoren neurometaboliittien pitoisuuksia ja lisäksi selvitettiin potilaiden oireita. Vaikutujakso oli 12 viikkoa.

Kalaöljy ((2100 mg/vrk, 12 viikkoa) monoterapiana ei osoittautunut lumetta paremmaksi näiden potilaiden (verum n=21, lume n= 21) masennusoireiden vähentäjänä, mutta se oli hyvin siedettyä ja paransi kuitenkin potilaiden yleistilaa (global symptom improvement) (McNamara ym. 2020). Tässä kalaöljy oli ilmeisesti EPA+DHA-yhdistelmä, joka ei ole niin tehokas kuin puhdas E-EPA.

McNamara RK, Strimpfel J, Jandacek R, et al. Detection and Treatment of Long-Chain Omega-3 Fatty Acid Deficiency in Adolescents with SSRI. PharmaNutrition. 2014 Apr 1;2(2):38-46. Abstract
Jazayeri S, Tehrani-Doost M, Keshavarz SA, Hosseini M, Djazayery A, Amini H, Jalali M, Peet M. Comparison of therapeutic effects of omega-3 fatty acid eicosapentaenoic acid and fluoxetine, separately and in combination, in major depressive disorder. Aust N Z J Psychiatry. 2008 Mar;42(3):192-8. Abstract
Mazza M, Marano G, Traversi G, et al. The complex interplay of Depression, Inflammation and Omega-3: state of the art and progresses in research. La Clinica Terapeutica. 2015 May-Jun;166(3):e242-7. doi: 10.7417/T.2015.1859.

McNamara RK, Strawn JR, Tallman MJ, et al. Effects of Fish Oil Monotherapy on Depression and Prefrontal Neurochemistry in Adolescents at High Risk for Bipolar I Disorder: A 12-Week Placebo-Controlled Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Trial [published online ahead of print, 2020 Mar 11]. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2020;10.1089/cap.2019.0124. doi:10.1089/cap.2019.0124