Omega-3-indeksi – uusi hyödyllinen verikoe

Omega-3-rasvahapot ovat elimistölle välttämättömiä molekyylejä, joita ihminen ei kykene itse valmistamaan. Niinpä niitä tulee saada riittävästi ruuasta ja/tai ravintolisistä. Kukaan ei osaa kuitenkaan sanoa varmasti, paljonko meidän pitäisi syödä rasvaista kalaa, jotta saisimme omega-3-rasvahappoja riittävästi sydämen, verisuonten ja aivojen tarpeisiin. Ravitsemussuositus 2–3 kala-ateriaa viikossa ei perustu omega-3-rasvahappojen saannin turvaamiseen, vaan uskomukseen, että siten saataisiin D-vitamiinia 5 mikrogrammaa päivää kohti. Sekin on osoittautunut liian vähäiseksi. Nyt on olemassa omega-3:n todellista saantia ja tarvetta selvittävä verikoe, omega-3-indeksi. Punasoluista mitattu indeksi ennustaa paremmin sairastumisen riskiä ja kroonisten tautien kulkua kuin seerumin kolesterolin tai rasvahappojen mittaus.

Sormenpäästä otetusta verinäytteestä eristetään punasoluja, joiden kalvoilta lasketaan rasvahappojen määrä (ks. kuva 1). Omega-3-rasvahappojen (EPA + DHA) prosentuaalinen osuus kalvon kaikista rasvahapoista on omega-3-indeksi. Se kertoo, minkälainen riski on sairastua kroonisiin tauteihin, kuten sydän- ja verisuonitautiin, aivohalvaukseen tai masennukseen. Riski on hyvin vähäinen, kun indeksi on vähintään 8 %. Vastaavasti riski on suuri, kun indeksi on alle 4 %. Näiden lukujen välissä oleva indeksi kertoo kohtalaisesta sairastumisen riskistä. Sydäntautiin sairastuneilla on yleensä liian pieni indeksi. Nyt voimme siis tarkistuttaa luotettavasti, onko ruokavaliomme sellainen, että saamme siitä riittävästi omega-3-rasvahappoja, vai pitääkö meidän nauttia kalaöljyä ruoan lisänä. Yhdysvaltain Sydänliitto (AHA) pitää omega-3-indeksiä hyvänä ja luotettavana tutkimuksena sydäntautiriskin arvioinnissa. Omega-3-indeksi kuvastaa hyvin myös muiden kudosten, kuten suoliston omega-3-pitoisuutta (Gurzell ym. 2013).

Omega-3-indeksi

Kuva 1. Punasolun (RBC) kalvolta lasketaan kaikki rasvahapot. Tässä esimerkissä tutkitulla alueella on kolme EPA- ja DHA-rasvahappoa. Muita rasvahappoja on 64. Omega-3:n osuus kaikista rasvahapoista on siis 3/64 eli 4 %, mikä on huono tulos. Ihannearvo on 8–11 % (tai yli).

Esimerkki omega-3-indeksin määrityksestä. Tutkitun henkilön tulos oli 10 %, mikä on hyvä (itselläni on 12 %).

Omega-3-indeksiin perustuvia tieteellisiä tutkimuksia on käynnissä 80 ja HS-omega-3-indeksiin perustuvia julkaistuja on jo 40. Belgiassa indeksi on keskimäärin 6 %, Saudi-Arabiassa 4 % (paljon sydäntauteja) ja Japanissa 8-11 % (vähän sydäntauteja). Suomesta ei ole vielä tilastotietoja.

Omega-3-indeksi ja akuutti sepelvaltimokohtaus

Kuva 2. Mitä suurempi omega-3-indeksi, sitä pienempi akuutin sepelvaltimotautikohtauksen riski. Kun alle 4 prosentin indeksin aiheuttamaa riskiä merkitään yhdellä (1), niin 4–8 prosentin indeksin riski on noin 60 % prosenttia siitä, ja yli 8 prosentin indeksin riski on vain viidesosa. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0.001). Lähde: Harris 2010.

Viime vuonna kalaöljyn terveysvaikutuksista julkaistiin yli 2000 tutkimusta. Monet kliinisistä suplementaatiokokeista (interventioista) ovat epäonnistuneet (antaneet ei-positiivisen tuloksen), kun suunnitteluvaiheessa ei ole osattu ottaa huomioon koehenkilöiden omega-3-indeksiä, kirjoittaa saksalainen sydänprofessori Clemens von Schacky (2014). On selvää, ettei kalaöljyn nauttiminen voi auttaa kovinkaan paljoa henkilöitä, joiden indeksi on jo valmiiksi suuri, kuten alla olevan kuvan oikeassa reunassa olevat ihmiset (vihreän viivan yläpuolella), joiden indeksi ilman kalaöljyäkin oli yli 8 %. Sitä vastoin kalaöljyn nauttiminen auttaa niitä henkilöitä, joiden omega-3-indeksi on pieni, alle 4 % (kuvassa punaisen viivan alapuolella, jossa oli lähes puolet tutkituista). Matalan indeksin nostaminen ihannearvoon (yli 8 prosentin) vähentää ennenaikaisia sydänkohtauksia ja -kuolemia ja aivan erityisesti syöpäkuolemia. Kalaöljy parantaa diabeetikon, syöpä- ja sydänpotilaiden ennustetta ja ehkäisee vanhuus-raihnaisuus-oireyhtymää eli sarkopeniaa. Kalaöljy näet vaikuttaa suotuisasti ikääntyvien ihmisten proteiinien aineenvaihduntaan ja auttaa siten säilyttämään lihaskuntoa.

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan EPAn ja DHA:n saanti ruoasta ja ravintolisistä on hämmästyttävän vähäistä, keskimäärin reilusti alle 100 mg/vrk. Ei ihme, että kuvan punaisen viivan alle jää lähes puolet ihmisistä.

Omega-3-indeksi

Kuva osoittaa, että vain harvan ihmisen omega-3-indeksi on yli 8 % ilman kalaöljyn nauttimista ruoan lisänä. Ihannetulos on yli 8 %. Alle 4 % merkitsee surrta sydäntaudin riskiä.


EPA-painotteinen kalaöljy parantaa nuorten terveiden aikuisten aivotoimintaa, mikä ilmenee tavallista parempina suorituksina neuropsykologisissa testeissä. Psykiatrian klinikat eri puolilla maailmaa ovat todenneet, että potilaiden veressä on usein kovin vähän omega-3:a. Silloin kalaöljy ehkäisee muistisairauksia ja ehkäisee ja parantaa masennusta, nuorten ensipsykooseja ja skitsofreniaa. Samoin kalaöljy, etenkin yhdessä muiden ravintolisien kanssa, auttaa monia ADHD-lapsia. E-EPA, 2 g päivässä, parantaa diabeetikon sokeritasapainoa ja vähentää sydäntaudin riskiä. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat välttämättömiä myös raskaana oleville naisille, sikiöille ja pikkulapsille, joiden aivojen ja silmien normaali kehitys edellyttää omega-3:n riittävää saantia.

Vegaaneilla on yleensä pieni indeksi. Yhdysvalloissa tutkittiin vegaanien omega-3-indeksiä 165 henkilön aineistossa (Sarter ym. 2014). Indeksi oli yleensä pieni, vain 3,7 ± 1,0 %. Naisilla se oli yleensä vähän suurempi (3,9 ±  1,0 %)  kuin miehillä (3,5 ±  1,0 %). Matalimmat indeksit suurenivat tasolta 3,1 ± 0,6 % tasolle 4,8 ± 0,8 % (p = 0.009) kun 46 koehenkilölle annettiin neljä kuukautta päivittäin 254 mg merilevästä peräisin olevia omega-3-rasvahappoja (EPAa + DHA:ta).

Kaikissa em. tiloissa olisi syytä mitata omega-3-indeksi. Espanjassa sen voi kuka tahansa tutkituttaa jopa ilman lääkärin lähetettä laboratorioissa, esimerkiksi Biofacissa, joka sijaitsee Fuengirolan turistitoimiston vieressä (Paseo Jesús Santos Rein, 8). Hinta on 79 €. En näe mitään estettä sille, etteivätkö myös suomalaiset laboratoriot voisi ottaa asiakkaansa somenpäästä verinäytteen ja lähettää sen Saksaan HS-omega-3-indeksin määritystä varten (elleivät osaa vielä itse tehdä tutkimusta).

Kirjallisuutta

Harris WS, von Schacky C. The Omega-3 Index: a new risk factor for death from coronary heart disease? Prev Med. 2004 Jul;39(1):212-20. PubMed
Harris WS. The Omega-3 Index: Clinical Utility for Therapeutic Intervention. Current Cardiology Reports. 2010; 10(6) 503-508 Abstract
Harris WS. The omega-3 index as a risk factor for coronary heart disease. American Journal of Clinical Nutrition 2008;87 (6 )1997S-2002S Free Full Text

Amin AA, Menon RA, Reid KJ, Harrris WS, Speruts JA. Acute Coronary Syndrome Patients With Depression Have Low Blood Cell Membrane Omega-3 Fatty Acid Levels. Psychosom Med. 2008 Oct 8. Abstract
von Schacky C. Omega-3 Index and Sudden Cardiac Death. Nutrients. 2010; 2(3), 375-388 Free Full Text
von Schacky C. Omega-3 Index and Cardiovascular Health. Review. Nutrients 2014, 6(2), 799-814. doi:10.3390/nu6020799
Sekikawa, A, Miura K, Lee S, et al. Long chain n-3 polyunsaturated fatty acids and incidence rate of coronary artery calcification in Japanese men in Japan and white men in the USA: population based prospective cohort study. Heart 2014
doi:10.1136/heartjnl-2013-304421

Sarter B, Kelsey KS, Schwartz TA, Harris WS. Blood docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid in vegans: Associations with age and gender and effects of an algal-derived omega-3 fatty acid supplement. Clinical Nutrition. 2014 Mar 14. pii: S0261-5614(14)00076-4. doi: 10.1016/j.clnu.2014.03.003.

Gurzell EA, Wiesinger JA, Morkam C,  et al. Is the omega-3 index a valid marker of intestinal membrane phospholipid EPA+DHA content? Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2014 Apr 24. pii: S0952-3278(14)00070-2. doi: 10.1016/j.plefa.2014.04.001.