Amerikkalaiset sydänspesialistit: JELIS-tutkimus puoltaa E-EPAn käyttöä sydänterveyden edistämiseen

Runsas E-EPAn päivittäinen käyttö (1800 mg) vähentää sepelvaltimotaudin riskiä ja parantaa statiineja käyttävien henkilöiden ennustetta, riippumatta henkilön ruokailutavoista, päättelee Yhdysvaltain johtaviin sydänlääkäreihin kuuluva professori William S. Harris tiedelehdessä. Toinenkin kardiologi, Emory-yliopiston sisätautiopin professori Terry A. Jacobson kiittelee E-EPAn vaikutusta valtimonkovettumataudin hillinnässä. Japanissa E-EPAa määrätään jo varsin yleisesti sydänpotilaille, diabeetikoille ja reumapotilaille. Uuden analyysin mukaan E-EPA on kustannustehokasta statiinihoidon lisänä Japanissa.

Maailman johtava tiedekustantamo Nature Publishing Group julkaisee verisuoniterveyteen erikoistunutta lehteä Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine. Sen pääkirjoitus käsittelee Japanissa E-EPAlla tehtyä jättisuurta JELIS-tutkimusta. Tulosten mukaan tämä uuden polven etyyliesteröity kalaöljy vähentää sydäninfarkteja ja rasitusrintakipua henkilöillä, joiden kolesteroli on koholla, ja jotka syövät sen tähden statiinilääkkeitä.

Pääkirjoitus kertaa lyhyesti tutkimuksen taustat, tarkoituksen, asetelman, tulokset ja päätelmät. Tutkimusraportti julkaistiin johtavassa lääkärilehdessä Lancetissa 31.3.2007 (lue lisää).

Pääkirjoituksen lisäksi tutkimusta kommentoi Yhdysvaltain johtaviin sydänspesialisteihin kuuluva professori William S. Harris. Hän on Etelä-Dakotan yliopiston sisätautiopin tutkimusprofessori ja ravitsemuksen ja metaboliatautien tutkimuslaitoksen johtaja. Harris on julkaissut suuren määrän omega-3-rasvahappotutkimuksia kardiologiassa.

Harris pitää JELIS-tutkimusta tärkeänä monestakin syystä:

  1. Se osoittaa että E-EPA (1800 mg/vrk) vähentää merkitsevästi sydänkohtauksia henkilöillä, jotka jo ennestään syövät lähes päivittäin kalaruokaa ja saavat siten omega-3-rasvahappoja. 800–1000 mg/vrk. Sydänkohtausten ja rintakivun vähennys tapahtuu ilman lipoproteiinitason (kolesterolin ja triglyseridien) merkittävää alenemista, Harris huomauttaa.
  2. E-EPA tehostaa statiinien vaikutusta
  3. E-EPA vaikuttanee pääasiassa vaimentamalla tulehdusta (inflammaatioita) ja stabilisoimalla valtimoiden seinämiin kertyneitä paakkuja ja ehkäisemällä niiden repeämistä.
  4. E-EPAn edulliset vaikutukset ilmenivät hyvin pian hoidon alettua ja ne olivat yhtä voimakkaat sekä sekundaari- että primaariehkäisyssä. [Sekundaariehkäisyllä tarkoitetaan jo alkaneen taudin etenemistä ja primaariehkäisyllä taudin varsinaista ennalta ehkäisyä.]

Tutkimus avaa aivan uuden näkökulman siltäkin kannalta, että E-EPAa saaneiden japanilaisten omega-3:n saanti oli jo ennestään 8-kertainen verrattuna tyypilliseen länsimaiseen ravitsemukseen. [Koehenkilöiden seerumin EPA:n osuus oli 3 % ennen kalaöljyn antoa, ja se nousu 5 prosentiiniin. Suomalaisten seerumissa on EPAa 1 %, ilman kalaöljylisää.] JELIS-tutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan omega-3:n saannin reilu lisäys vähentää sepelvaltimotaudin riskiä riippumatta henkilön ruokailutottumuksista. "JELIS-tutkimus korostaa, että jokaisen sydän- ja verisuonitaudin riskille alttiin ihmisen tulee ottaa omega-3:a vähintään 1 g/vrk, kuten Yhdysvaltain Sydänliitto (AHA) suosittaa", lehti muistuttaa (1).

Amerikkalainen huippukardiologi, Terry A. Jacobson kirjoittaa myös JELIS- tutkimuksesta (2). Hänenkin mukaansa E-EPA on tehokasta kalaöljyä eritoten alkaneen valtimokovettumataudin etenemisen hillinnässä. E-EPAn vaikutus perustuu muuhun kuin kolesterolin alentamiseen, toteaa Jacobson.

E-EPAn lisäminen statiinihoitoon on kustannustehokasta sekundaariehkäisyssä, kirjoittavat japanilaiset kardiologit uudessa analyysissaan (Kodera ym. 2018).

King A. Does treatment with eicosapentaenoic acid prevent major coronary events in patients with hypercholesterolemia? Editorial. Commentary by William S. Harris Nat Clin Pract Cardiovasc Med . 2007 Aug 14; [Free Full Text, pdf]
Jacobson TA. Beyond lipids: the role of omega-3 Fatty acids from fish oil in the prevention of coronary heart disease. Curr Atheroscler Rep . 2007 Aug;9(2):145-53. [PubMed]
Kodera S, Morita H, Kiyosue A, Ando J, Komuro I. Cost-Effectiveness of Statin Plus Eicosapentaenoic Acid Combination Therapy for Cardiovascular Disease Prevention in Japanese Patients With Hypercholesterolemia - An Analysis Based on the Japan Eicosapentaenoic Acid Lipid Intervention Study (JELIS). Circulation Journal. 2018 Jan 23. doi: 10.1253/circj.CJ-17-0995. [Epub ahead of print]

Lisää JELIS-tutkimuksesta suomeksi

Muita uusia aiheeseen liittyviä uutisia:
Duodecim selosti JELIS-tutkimusta (2009)
E-EPA ehkäisee aivohalvauksen uusiutumisriskiä
E-EPA ehkäisee statiinien aiheuttamaa sydänlihasvauriota
Kalaöljy suojaa sydäntä paremmin kuin statiinit
Kalaöljy sydän- ja verisuonitaudeissa
Uutta tietoa kalaöljyn sydänvaikutuksista
EPA-rasvahapon tulehdusta ehkäiseviä vaikutustapoja
Näin EPA vaimentaa tulehdusta (kaavakuva)
Sydän- ja verisuonitaudit ovat tulehdustauteja
Japanissa annetaan diabeetikoille E-EPAa
Ateroskleroosin tulehdusteoria (KliinLab 2/2003)