EPA parantaa nuorten aikuisten aivotoimintaa

Kalaöljymarkkinoilla väännetään jatkuvasti kättä siitä, mikä on kalaöljyn paras rasvahappokoostumus. Australiassa (Centre for Human Psychopharmacology, Swinburne University of Technology, Hawthorn) psykofarmakologit vertasivat EPA- ja DHA-painotteisten kalaöljyvalmisteiden vaikutuksia nuorten aikuisten kognitiivisiin toimintoihin. Kävi ilmi, että EPA-painotteinen oli tehokkaampaa. Tutkimus puoltaa väkevöidyn EPAn (E-EPAn) käyttöä ravintolisänä.

Tutkimusasetelma oli kaksoissokko ja vaihtovuoroinen. Kolmetoista koehenkilöä (iältään 20–34 vuotta) jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai 30 päivää EPA- ja toinen DHA-kalaöljyä, jonka jälkeen ryhmät vaihtoivat paikkaa. Ennen vaihtoa pidettiin 30 päivän tauko (ns. vaikutuksen poispesuvaihe). Toiseen vaikutusjaksoon osallistui 5 + 5 henkilöä. Aivot skannattiin fMRI:llä ja kognitiivisia taitoja testattiin neuropsykologisella Stroop and Spatial Working Memory -testillä ennen hoitojaksoja ja kunkin 30 päivän vaikutusjakson jälkeen. Testit selostetaan tarkoin artikkelissa, jonka voi lukea maksuta alla olevasta linkistä. Lisäksi verestä mitattiin rasvahappojen pitoisuuksia.

Kalaöljyvalmisteet
EPA-painotteinen valmiste oli Eye-Q™ (Novasel), jonka EPA:DHA-suhde oli 3:1. Yksi kapseli sisälsi 400 mg luonnon kalaöljyä. johon oli lisätty 100 mg helokkiöljyä (GLA). Kuuden kapselin EPAn päiväannokseksi tuli 590 mg (mikä on sattumoisin sama kuin yhden suomalaisen CardiOmega-kapselin EPA-pitoisuus).

Toinen, DHA-painotteinen valmiste oli Efalex™ (Efamol), jonka DHA:EPA-suhde oli 4:1. Kapseli sisälsi 365,7 mg luonnon kalaöljyä, johon opli lisätty 7,5 mg E-vitamiinia ja 142,2 mg helokkiöljyä sekä 1,3 mg timjamiöljyä. DHA:n päiväannokseksi tuli 417 mg.

Kumpiakin kapseleita otettiin aamuisin 3 ja iltaisin 3 eli yhteensä 6 päivässä (ks artikkelin taulukko 1).

Sekä EPA että DHA pienensivät AA/EPA-suhdetta (omega-6/omega-3). Molemmat rasvapot vaikuttivat aivojen kuorikerrokseen ja EPA (mutta ei DHA) paransi testisuorituksia. EPA helpotti aivojen toimintaa stressaavassa testitilanteessa ja antoi paremman kognitiivisen suorituskyvyn vaikutusjakson jälkeen (verrattuna ennen vallinneeseen tilaan). DHA oli vähätehoisempaa kuin EPA, päättelivät tutkijat.

Tähän mennessä on tutkittu kalaöljyn vaikutuksia pääasiassa ikääntyvien ihmisten muistiin ja tulokset ovatkin olleet positiivisia. Tämä uusi tutkimus ja sen tekijöiden aikaisempi meta-analyysi (Bauer ym. 2013) osoittavat selvästi, että kalaöljyllä, erityisesti EPAlla, on myönteinen vaikutus aivotoimintaan.

Bauer I, Hughes M, Rowsell R, et al. Omega-3 supplementation improves cognition and modifies brain activation in young adults. Human Psychopharmacology. 2014 Jan 28. doi: 10.1002/hup.2379 / Free Full Text pdf

Bauer I, Crewter S, Pipingas A, et al. Does omega-3 fatty acid supplementation enhance neural efficiency? A review of the literature. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental. 2013. DOI: 10.1002/hup.2370