Karnosiini ja sinkki nopeuttavat makuuhaavojen paranemista

Makuu- eli painehaavat uhkaavat potilaita, jotka joutuvat istumaan pyörätuolissa tai makaamaan vuoteessa pitkiä aikoja. Potilaita joudutaan kääntelemään usein makuuhaavojen ehkäisemiseksi (mikä kuormittaa hoitajia), mutta silti niitä syntyy ja ne paranevat huonosti. Painehaavoja esiintyy sellaisissa ruumiinosissa, jotka joutuvat paineen alaisiksi, kuten ristiluu, lantio sekä olka- ja kantapäät. Japanilaistutkimus osoittaa, että ravintolisänä nautittu karnosiini sekä karnosiinin ja sinkin yhdistelmä nopeuttavat painehaavojen paranemista. Ja todennäköisesti myös ehkäisevät niitä.

Japanissa asiaa tutkittiin 42 potilaan aineistossa. Heidät jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi ryhmä oli verrokkeina (n=14), yksi sai kuukauden päivät karnosiinia 116 mg/vrk (n=18) ja yksi karnosiinin ja sinkin yhdistelmää (n=10). Yhdistelmässä oli 116 mg karnosiinia ja 34 mg sinkkiä. Makuuhaavojen vaikeusastetta ja paranemista mitattiin viikoittain Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) scorella.

Alussa ryhmien haavoissa ei ollut merkittäviä eroja. Neljän viikon kuluttua haavat olivat parantuneet merkitsevästi paremmin karnosiini- ja yhdistelmäryhmissä kuin verrokeilla. Karnosiini- ja yhdistelmäryhmissä paranemisissa ei ollut keskinäisiä eroja.

“Tuloksemme osoittavat, että karnosiini ja sinkki-karnosiini voivat nopeuttaa yhtä hyvin makuuhaavojen paranemista kuukaudessa, päättelevät tutkijat. Tulokset vahvistavat tuoretta amerikkalaista jättitutkimusta, jonka mukaan ravintolisien käyttö nopeuttaa sairaalapotilaiden paranemista, vähentää sairaalapäivien tarvetta ja säästää suuresti hoidon kustannuksia.

Pidän tässä tutkimuksessa annettuja karnosiinin päiväannoksia yllättävän pieniä. Suosittelen antamaan pitkävaikutteista valmistetta, joka sisältää 600 mg karnosiinia ja 15 mg sinkkiä. Sillä voidaan saada vielä parempi tulos kuin japanilaisessa esitutkimuksessa. Tuntenevatkohan suomalaiset pyörätuolipotilaat, sairaaloiden ja vanhainkotien henkilökunta karnosiinia? Sitähän on saanut Suomessa kaupoista ja apteekeista jo yli 10 vuotta.

Sakae K, Agata T, Kamide R, Yanagisawa H. Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing. Nutrition in Clinical Practice. 2013 Oct;28(5):609-16. doi: 10.1177/0884533613493333.