Yli 55-vuotiaiden fyysinen suorituskyky ja D-vitamiinin puute

D-vitamiinin puute on yleistä 55 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla ihmisillä, ja siihen liittyy liikuntarajoitteita, fyysisen kunnon heikkenemistä ja riski joutua vanhainkotiin ja kuolla ennen aikojaan. Tulokset käyvät ilmi hollantilaisesta tutkimuksesta, jossa seurattiin kuusi vuotta 55–88-vuotiaita ihmisiä. Tutkimus puoltaa ikäihmisille yleiskunnon kohentamiseen sellaista D-vitamiinin saantia, että seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) nousee viitearvon puitteisiin (75–150 nmol/l). Tarve voi olla 100 mikrogrammaa (µg) päivässä.

Hollannissa jopa 90 % ikäihmisistä potee D-vitamiinin puutetta, kirjoittaa tohtori Evelien Sohlin työryhmä (VU University Medical Center in Amsterdam) Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä. Suomessa puute on todennäköisesti vieläkin yleisempää ja suurempaa pohjoisen sijaintimme vuoksi. Puute heikentää luustoa ja lihaskuntoa ja vaikeuttaa tavanomaisia arkiaskareita, kuten pukeutumista, kävelyä ulkosalla ja portaiden nousua.

Lähes 2000 hollantilaisen terveydentilaa seurattiin kuusi vuotta. Heidän S-D-25:nsa mitattiin, ja heiltä kysyttiin, kuinka he selviytyvät tavanomaisista arkiaskareista, kuten tuolille istumisesta ja siitä nousemisesta ja kävelemisestä ulkosalla viisi minuuttia levähtämättä. D-vitamiinin riittävänä pitoisuutena pidettiin yli 75 nmol/l, ja puutoksena pidettiin alle 50 nmol/l. [Tässä on vähän ristiriitaa, sillä 50–70 nmol/l merkitsee myös vajetta tai puutetta, joskin vähäisempää kuin alle 50 nmol/l.]

Nuorempi ryhmä, 55–65-vuotiaat, käsitti 725 ja vanhempi ryhmä 1237 ihmistä. Liikuntarajoitteita oli tutkimuksen alkaessa 30 prosentilla nuoremmista ja 56 prosentilla vanhemmista. Mitä pienempi S-D-25-pitoisuus oli, sitä useammalla oli vähintään yksi liikuntarajoite kummassakin ryhmässä. Niillä, joiden S-D-25 oli pienimmässä neljänneksessä, oli kaksin verroin muita useammin vähintään yksi rajoitus verrattuna suurimman S-D-25:n ryhmään. Vanhemmassa ryhmässä liikuntarajoituksia oli 70 prosentilla niistä, joiden S-D-25 kuului alimpaan kvartaaliin. D-vitamiinin vaje liittyi myös uusien rajoitteiden syntyyn seurannan aikana: kolmen vuoden aikana vanhimmassa ja kuuden vuoden aikana nuoremmassa ikäryhmässä. D-vitamiinin puute ja liikuntarajoitteet jouduttavat ikäihmisen joutumista vanhainkotiin ja lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä, sanoo tohtori Sohl. Aikaisemmin on jo todettu, että D-vitamiinin puute heikentää ikäihmisten tasapainoaistia.

Bostonin yliopiston sisätautiopin professori Michael Holick kommentoi uuden tutkimuksen tuloksia alla olevassa linkissä videolla.

Low Vitamin D in 50s Linked to Disability. MedPageToday 17.7.2013

Too Little Vitamin D Hastens Disability as You Age? Stair-climbing, other everyday tasks were harder for those with deficiency, researchers found. WebMD 17.7.2013
Sohl E, van Schoor NM, de Jongh RT et al. Vitamin D Status Is Associated With Functional Limitations and Functional Decline in Older Individuals. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2013-1698; doi:10.1210/jc.2013-1698