Ubikinoni puolittaa sydänkuolleisuuden

Ubikinoni eli koentsyymi Q10 vähentää puoleen sydämen vajaatoimintaa potevien henkilöiden kuolleisuuden kahden vuoden aikana, ilmenee Kööpenhaminan yliopistosairaalan sydänlääkäreiden tutkimuksesta. Se esitettiin 25.–28. toukokuuta 2013 Lissabonissa pidetyssä Euroopan sydänlääkäreiden kongressissa. Lääkärit vaativat ubikinonin lisäämistä sydämen vajaatoiminnan Käypä hoito -suosituksiin.

Tutkimusta johti sydäntautiprofessori Svend Aage Mortensen (Kööpenhaminan Rikshospitalet). Tulokset olivat niin dramaattisen hyviä, että hän suosittelee ubikinonia sydämen vajaatoiminnan vakiohoidoksi kaikille potilaille. Mortensen esitti tulokset tällä viikolla Lissabonissa järjestetyssä Heart Failure 2013 -kongressissa, johon osallistui suuri määrä eurooppalaisia sydänlääkäreitä. Kongressin järjestää Euroopan Sydänlääkäreiden yhdistys European Society of Cardiology.

Ubikinoni on välttämätön yhdiste energian tuotannolle ja aineenvaihdunnalle soluissa. Aine toimii elektroninsiirtäjänä solujen pienoisvoimalaitoksissa, mitokondrioissa. Lisäksi ubikinoni on tehokas antioksidantti. Itse asiassa se on ainoa antioksidantti, jota elimistö kykenee itse valmistamaan. Sydänpotilaiden veren ubikinonin pitoisuus on kuitenkin alentunut. Syynä ovat useimmiten kolesterolilääkkeet, statiinit, jotka estävät maksaa valmistamasta ubikinonia. Silloin sydänlihaksen ja muidenkin lihasten voima heikkenee. Puute voidaan korjata ubikinonilisällä.

Aikaisemmat kaksoissokkotutkimukset ovat jo osoittaneet, että ravintolisänä nautittu ubikinoni parantaa sydämen vajaatoiminnan oireita ja kohentaa potilaiden elämänlaatua, ilman sivuvaikutuksia. Ruotsalaistutkimus vahvistaa sen, minkä itse totesin omilla potilaillani jo 30 vuotta sitten: Ubikinoni (200 mg/vrk) ja seleeni vahvistavat sydäntä ja ehkäisevät ikäihmisten ennenaikaisia kuolemia. Nyt julkaistu Q-SYMBIO-tutkimus on kuitenkin ensimmäinen, jossa selvitettiin pelkän ubikinonilisän vaikutusta myös sydänpotilaiden kuolleisuuteen.

Tutkimukseen osallistui 420 potilasta, joilla oli vaikea sydämen vajaatoiminta (New York Heart Associationin [NYHA] luokituksessa III tai IV). Puolet potilaista sai kaksi vuotta päivittäin 200 mg ubikinonia ja puolet (verrokit) lumetta. Tutkimuksen ensisijaiset päätetapahtumat olivat vakavat sydäntapahtumat: vajaatoiminnan pahenemisesta johtuva sairaalahoidon tarve, kiireelliset sydämensiirrot ja mekaaninen verenkierron avustaminen ja sydänkuolemat.

Jo kolmen kuukauden ubikinonihoito alensi NT-proBNP:tä, joka kuvastaa sydämen vajaatoiminnan vaikeusastetta. Ubikinoni puolitti vakavien sydäntapahtumien ja kuolleisuuden määrän vakiohoitoon verrattuna. Vakavia tapahtumia oli 14 prosentilla ubikinonia saaneista ja 25 prosentilla lumetta saaneista potilaista. Seuruun aikana kuoli 18 ubikinonia saanutta (9%) ja 36 vakiohoitoa saanutta (17 %) potilasta.

Professori Mortensen: "Ubikinoni on ensmmäinen lääke, joka parantaa eloonjäämistä kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa sen jälkeen, kun ACE-estäjät ja beetasalpaajat tulivat käyttöön yli kymmenen vuotta sitten. Ubikinoni tulisi ottaa mukaan taudin Käypä hoito -suosituksiin. Muut lääkkeet estävät solujen prosesseja, mikä aiheuttaa monia sivuvaikutuksia. Ubikinonin käyttö ravintolisänä – mikä on luonnollista ja turvallista – korjaa [Q10:n] puutoksen elimistössä ja katkaisee noidankehän, jossa sydänlihas kärsii energian puutteesta."

Tutkimus tehtiin Tanskassa, Ruotsissa, Itävallassa, Slovakiassa, Puolassa, Unkarissa, Intiassa, Malesiassa ja Australiassa. Raportti on herättänyt suurta huomiota mediassa.

Ubikinonia on ravinnossa, muun muassa punaisessa lihassa, kasveissa ja pikkukaloissa (mm. muikuissa), mutta pitoisuudet ovat niin pieniä, ettei niillä voida auttaa sydämen vajaatoimintaa. Ravinnosta saadaan näet vain 3–6 mg päivässä, kun potilaiden tarve on 200 mg. Ubikinoni on suosittu ravintolisä. Se on erityisen hyödyllinen sydänpotilaille, diabeetikoille ja kaikille kuntoilijoille ja urheilijoille. Itse otan ubikinonia 200 mg yleiskunnon ylläpitoon.

Lähde: European Society of Cardiology

Coenzyme Q10 decreases all cause mortality by half in randomized double blind trial. Published on May 27, 2013
The energy-boosting supplement that could HALVE the number of deaths from heart. Daily Mail 27.5.2013