Kromipikolinaatti tasapainottaa verensokeria

Ravintolisänä nautittu kromipikolinaatti parantaa verensokerin hallintaa, mutta annoksen on oltava sopiva. Liian pieninä annoksina se on tehotonta ja liian suurina annoksina (1000 mikrogrammaa päivässä) taas se voi olla pro-oksidantti eli hapettava tekijä. Itse suosittelen päiväannosta, joka on saantisuosituksen puitteissa (enintään 200 µg/vrk). Kromipikolinaatin vaikutusta on tutkittu äskettäin Intiassa diabeettisilla rotilla.

Urospuolisille Wistar-rotille aiheutettiin diabetes ruiskuttamalla niiden vatsaonteloon streptostotosiinia (50 mg/kg). Diabeteksen ilmaantumisen jälkeen rotille annettiin kromipikolinaattia 4 viikkoa 1 mg/kg. Veren sokeripitoisuus suureni injektion jälkeen ja samalla ilmeni hapetusstressiä maksassa: lipidiperoksidaasit (härskiintyneet rasvat) lisääntyivät ja glutationipitoisuus pieneni. Maksan antioksidanttientsyymien (superoksididismutaasi, katalaasi ja glutationireduktaasi) aktiivisuus väheni merkitsevästi, koska ne pyrkivät vaimentamaan elimistön hapetusstressiä. Myös C- ja E-vitamiinien pitoisuus pieneni samasta syystä: Nämäkin antioksidantit pyrkivät vaimentamaan hapetusstressiä (ja kuluvat siinä itse).

Kromipikolinaatin anto normalisoi veren sokeripitoisuutta, lipidiperoksidaatiota ja antioksidanttistatusta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kromipikolinaatti voi lieventää hyperglykemian [suurentuneen sokeriopitoisuuden] aiheuttamaa hapetusstressiä kokeellisessa diabeteksessa, kirjoittavat tutkijat.

Sundaram B, Aggarwal A, Sandhir R. Chromium picolinate attenuates hyperglycemia-induced oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats. J Trace Elem Med Biol. 2013 Apr;27(2):117-21. doi: 10.1016/j.jtemb.2012.09.002.


Tohtori Tolosen kommentti

Kromia esiintyy luonnossa kahdessa eri muodossa (valenssissa), 6- ja 3-arvoisena. 6-arvoinen (heksavalentti) kromi – jota käytettiin ennen mm. autojen puskureiden ja muiden kiiltävien metalliosien kromauksessa – on ihmiselle myrkyllistä, mutta trivalentti (3-arvoinen kromi) on välttämätön hivenaine. Sen tarve on 50–200 mikrogrammaa (µg) päivässä.

Kromia on monissa ravintolisissä, mutta yksi yhdiste näyttää olevan ylitse muiden: kromipikolinaatti eli pikoliinihapon kromisuola. Sitä on tutkittu vuosikymmeniä erityisesti diabeteksen hoidossa, jossa sitä myös käytetään maailmanlaajuisesti (itsehoidossa). Kromipikolinaatti on erityisen kiinnostava ravintolisä meille suomalaisille, koska
1. kromin saanti ravinnosta on maailman vähäisintä ja
2. suomalaisilla on eniten diabetesta maailmassa (henkilöä kohti)
Näillä seikoilla on todennäköisesti syy-yhteys. Jos näin on, voi kromin käyttö ravintolisänä ehkäistä diabetesta ja sen lisätauteja.

Ruotsalais-amerikkalainen kliininen  tutkimus vahvistaa, että kromipikolinaatti parantaa ylipainoisten ahmattien veren sokeriatasapainioa ja insuliiniherkkyyttä (Sala ym. 2017).

Sala M, Breithaupt L, Bulik CM, et al. A Double-Blind, Randomized Pilot Trial of Chromium Picolinate for Overweight Individuals with Binge-Eating Disorder: Effects on Glucose Regulation. Journal of Dietary Supplements. 2017 Mar 4;14(2):191-199. Abstract