D-vitamiini ehkäisee lihasväsymystä

Reilu päivittäinen D-vitamiinilisä ehkäisee lihasten väsymistä, osoittaa Newcastlen yliopiston pienehkö tutkimus. Ennestään tiedetään, että matala seerumin D-vitamiinin pitoisuus liittyy lihasten heikkoon kuntoon ja väsymykseen, etenkin ikäihmisillä. Tutkimus vahvistaa itä-saksalaisten urheilulääkäreiden jo kauan tuntemaa tosiasiaa: D-vitamiini parantaa lihaskuntoa. Suomen viranomaissuositus on pahasti ajasta jäljessä.


Tutkijat antoivat 12 D-vitamiinivajetta potevalle henkilölle
D-vitamiinilisää 10-12 viikkoa. Verrokkeina oli 15 tervettä henkilöä. Potilaiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus (joka Suomessa merkitään S-D-25) nousi 8,8±4,2 -> 113,8±51,5 nmoliin/l. Abstarktista ja uutisista ei käy ilmi, mikä oli D-vitamiinin päiväannos, mutta tuloksista voidaan päätellä, että sen on pitänyt olla vähintään 100 mikrogrammaa (µg).

Koehenkilöiden pohjelihaksesta otettiin koepalat ja niistä mitattiin magneettiresonanssilaitteella fosfokreatiinin pitoisuus, jonka puoliintumisaika pieneni merkittävästi D-vitamiinihoidon aikana (34,4 sekunnista 27,8 sekuntiin). Kaikki koehenkilöt raportoivat väsymyksen lieventyneen.

"Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa osoitetaan D-vitamiinin ja lihaksen aerobisen kapasiteetin yhteys", sanoo tutkimusta johtanut tohtori Akash Sinha. Hän kertoo, että toisessa samanaikaisessa tutkimuksessa matala D-vitamiinin pitoisuus seerumissa korreloi lihasten pienoisvoimalaitosten, mitokondrioiden huonoon toimintaan. Havainto selittää lihasten väsymisen D-vitamiinin puutteessa. [Sydänlihaksessa on 2000–3000 mitokondriota - jos ne voivat huonosti D-vitamiinin puutteessa, koko ihminen voi huonosti.]

Tutkimus esitettiin Society for Endocrinologyn vuosikokouksessa (Harrogate, UK). Tuloksilla on suuri merkitys paitsi kuntoilussa ja urheilussa myös ikääntyvien ihmisen lihaskunnon kannalta. Itse suosittelen ikäihmisille D-vitamiinia vähintään 100 µg päivässä, niin että S-D-25 nousee 125-150 nmoliin/l.

Science Daily.com 18.3.2013

Sinha A, Hollingsworth K, Ball S, Cheethan T. Improving the vitamin D status of vitamin D deficient adults is associated with improved mitochondrial oxidative function in skeletal muscle. Endocrine Abstracts (2013) 31 OC1.6| DOI:10.1530/endoabs.31.OC1.6